Studia podyplomowe

                                      

Programy studiów podyplomowych łączą ze sobą treści merytoryczne związane zarówno z wieloaspektowym procesem zarządzania w organizacjach, jak i osobistym rozwojem pozwalającym na wielopłaszczyznowe doskonalenie się i podnoszenie efektywności zarządzania poprzez wykorzystanie metod, technik i koncepcji w praktyce funkcjonowania organizacji.REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI
OD 1 GRUDNIA 2016 DO 15 LUTEGO 2017!

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI:

 

 Kliknij na grupę aby przeglądać wszystkie kierunki
studiów podyplomowych: