Przedłużona rekrutacja!

                                      REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ
LUB WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC!

 

Programy studiów podyplomowych łączą ze sobą treści merytoryczne związane zarówno z wieloaspektowym procesem zarządzania w organizacjach, jak i osobistym rozwojem pozwalającym na wielopłaszczyznowe doskonalenie się i podnoszenie efektywności zarządzania poprzez wykorzystanie metod, technik i koncepcji w praktyce funkcjonowania organizacji.Kierunki uruchomione:
 

 

Rekrutacja przedłużona do 14 października:
 

 Kliknij na grupę aby przeglądać kierunki studiów podyplomowych: