Studia podyplomowe

Bankowość - edycja XIV

Cel studiów:

Studia mają na celu uzupełnienie, pogłębienie, usystematyzowanie i ukierunkowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bankowości. Pozwalają zapoznać się z mechanizmem funkcjonowania i organizacją instytucji finansowej, jaką jest bank, od strony prawnej, marketingowej, informatycznej czy rachunkowej.


Profil słuchacza:

Studia skierowane do pracowników banków pragnących uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz pracowników instytucji niezwiązanych z bankami pragnących się przekwalifikować.


Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4800 PLN

Opiekun kierunku

mgr Andrzej Płonka
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program kierunku:

1.    Usługi i operacje bankowe
2.    Marketing bankowy|
3.    Ocena przedsięwzięć inwestystycyjnych
4.    Zagadnienia prawne z bankowości
5.    Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
6.    Rynek pieniężny
7.    Audyt w banku
8.    Rynek kapitałowy
9.    Rachunkowość bankowa
10.   Zarządzanie aktywami i pasywami banku
11.  Ubezpieczenia w bankowości
12.  Systemy indormatyczne
13.  Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych

Wykładowcy

Nazwa przedmiotu Wykładowca
Usługi i operacje bankowe mgr Andrzej Płonka
Marketing bankowy mgr Tomasz Wilk
Ocena przesiewzięć inwestycyjnych mgr Tomasz Jachna
Zagadnienia prawne z bankowości mgr Tomasz Pazdro
Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych dr Tomasz Rojek
Rynek pieniężny mgr Andrzej Płonka
Audyt w banku mgr Małgorzata Jankowska Fal
Rynek kapitałowy dr Janusz Żarnowski
Rachunkowość bankowa prof. Joanna Krasodomska
Zarzadzanie aktywami i pasywami banku mgr Andrzej Płonka
Ubezpieczenia w bankowości dr Grzegorz Strupczewski
Systemy informatyczne dr Janusz Stal
Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych mgr Edmund Kubeczka

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów...

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *