Studia podyplomowe

Europeistyka i ukrainistyka

Cel studiów:

Celem studiów jest przybliżenie słuchaczom problematyki funkcjonowania rynku ukraińskiego, jego struktury i polityki społeczno-gospodarczej i finansowej, a także podstawowych uregulowań prawnych w ramach szeroko rozumianej współpracy gospodarczej.

Ponadto przygotowują one słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji założeń zawartych w umowach partnerskich, do współpracy trans granicznej, wykorzystania pomocy unijnej, wspierającej rozwój polsko-ukraińskiego partnerstwa, do zarządzania projektami w warunkach integracji europejskiej oraz do wymiany doświadczeń.

Profil słuchacza:

Studia skierowane do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej,członków kadr kierowniczych małych i średnich przedsiębiorstw działających w europejskiej przestrzeni gospodarczej jak również do absolwentów europeistyki i ukrainistyki.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4900 PLN

Opiekun kierunku

dr Magdalena Dołhasz

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

 

Program studiów:

 1. Zachowania w sytuacjach psychologicznie trudnych
 2. Idea i etapy integracji europejskiej
 3. Instytucje Unii Europejskiej - procesy decyzyjne
 4. Gospodarka państw Unii Europejskiej
 5. Samorząd terytorialny we Wspólnotach Europejskich w Polsce i na Ukrainie
 6. Współpraca międzyregionalna
 7. Podmioty i czynniki rozwoju regionalnego
 8. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju regionalnym
 9. Polityka regionalna Unii Europejskiej i fundusze strukturalne
 10. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny
 11. Procedury ubiegania się o środki pomocowe
 12. Sposoby pozyskiwania kapitału przez samorząd terytorialny, firmy i organizacje pozarządowe
 13. Unia Europejska a Polska
 14. Podstawy prawne działalności gospodarczej
 15. Najważniejsze polityki UE (rolna, handlowa, przemysłowa, ochrony konkurencji)
 16. Społeczeństwo informacyjne
 17. Komunikowanie międzykulturowe
 18. Zarządzanie firmą
 19. Marketing
 20. Rachunkowość i finanse
 21. Elementy handlu zagranicznego
 22. Bankowość i kredyty dewizowe
 23. Prawo pracy i system ubezpieczeń gospodarczych
 24. Zarządzanie personelem
 25. Negocjacje w biznesie
 26. Biznes plan
 27. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *