Studia podyplomowe

Handel i zarządzanie sprzedażą - edycja XII

Cel studiów:

Kierunek kształci ekspertów w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży uwzględniających współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie zgłaszane ze strony praktyki gospodarczej na profesjonalistów posiadających kwalifikacje i umiejętności dotyczące:

 • tworzenia od podstaw oraz reorganizacji działów handlowych,
 • podnoszenia efektywności pracy handlowców,
 • wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych uwzględniających koncepcje marketingu relacyjnego, zintegrowanego łańcucha wartości oraz najnowsze tendencje w zakresie merchandisingu.

Niezwykle istotnym czynnikiem, który wpłynął na charakter kierunku jest szybki rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnej ułatwiającej zarządzanie szeroko rozumianą sprzedażą partnerską. Ideą profilu jest kształcenie specjalistów z zakresu sprzedaży w różnych branżach, tak o charakterze wytwórczym, jak i handlowo-usługowym.

Profil słuchacza:

Oferta adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką studiów, szczególnie do osób pracujących w działach handlowych i działach marketingowych.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

dr Krzysztof P. Wojdacki
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5560

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Handel w gospodarce narodowej – struktura, tendencje, instytucje rynkowe
 2. Strategie lokalizacji działalności handlowej
 3. Współczesne instrumenty marketingu
 4. Analiza i prognozowanie sprzedaży
 5. Merchandising
 6. Badania marketingowe w handlu
 7. Projektowanie i organizacja służb sprzedaży
 8. Techniki negocjacji handlowych
 9. Relacje partnerskie na rynku przedsiębiorstw
 10. Prawna ochrona konsumenta
 11. Zarządzanie relacjami z klientem
 12. Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie handlowym
 13. Targi w marketingowej strategii firmy
 14. Organizacja i sztuka sprzedaży
 15. Zarządzanie relacjami z klientem
 16. Zapobieganie stratom w handlu
 17. Twórcze myślenie
 18. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

dr Jacek Bazarnik

Od 1989 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących handlu, marketingu, technologii informatycznych.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Od 1993 roku ścisła współpraca z KSB. Współautor wielu programów i wieloletni opiekun kierunku Marketing.

Odznaczony w 1998r. Medalem dla najlepszego dydaktyka, a w 2015 Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W 1992 roku współzałożyciel i członek Zarządu firmy Marketing-Express, Krakowska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

Przeprowadził wiele badań marketingowych oraz szkoleń dla największych firm w Polsce.

Autor wielu publikacji (4 książki, 38 artykułów nauko, 25 prac badawczych), recenzji (PWN, Oficyna Wydawnicza) oraz eksperty z sądowych (Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy).


dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


prof. dr hab. Bogusława Gnela

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Prodziekan Wydziału Finansów, Kierownik Katedry Prawa, Wiceprzewodnicza Komisji Nauk Prawnych PAN Oddział w Krakowie.

Specjalizacja: prawo cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz prawa konsumenckiego), prawo handlowe, prawo prywatne międzynarodowe.

Doświadczenia zawodowe: adwokat, sporządzanie ekspertyz dla wielu instytucji (m.in Kancelarii Sejmu) oraz dla przedsiębiorców, w kadencji lipiec 2006 - lipiec 2007 członek Rady Nadzorczej BGZ SA.


dr Jarosław Plichta

dr Jarosław Plichta

Stroer Polska sp. z o.o.  - Biuro Regionalne Kraków, agencja reklamy zewnętrznej.


prof. dr hab. Danuta Surówka-Marszałek

prof. dr hab. Danuta Surówka-Marszałek

Dyscyplina - Relacje na rynku dóbr przemysłowych


prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz

prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz


dr Alicja Szczygieł

dr Alicja Szczygieł


dr Krzysztof Piotr Wojdacki

dr Krzysztof Piotr Wojdacki


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel. 12 293-55-61 (Biuro studiów podyplomowych)       
tel. 12 293-75-53 (Biuro studiów MBA)
e-mail  ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin