Przedłużona rekrutacja!

Handel międzynarodowy

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami handlu międzynarodowego. Kształcą one pracowników dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową z zagranicą, spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Profil słuchacza:

Osoby pracujące w biurach handlu zagranicznego, komórkach eksportu, bankach. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby nie posiadające doświadczenia w tej dziedzinie. Absolwenci kierunków nie tylko ekonomicznych, ale często humanistycznych (np.studenci filologii pragnący w sposób praktyczny wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę).

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

dr Marek Maciejewski

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5560

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Arbitraż międzynarodowy
 2. Elementy handlu zagranicznego
 3. Finansowanie handlu zagranicznego
 4. Giełdy i papiery wartościowe
 5. Integracja gospodarcza w Europie
 6. Kodeks celny i procedury celne
 7. Marketing międzynarodowy
 8. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 9. Negocjacje
 10. Organizacja i technika handlu zagranicznego
 11. Podatki w transakcji handlu zagranicznego
 12. Prawo cywilne i handlowe państw obcych
 13. Prawo podatkowe
 14. Protokół dyplomatyczny
 15. Psychologia sukcesu
 16. Rozliczenia w handlu zagranicznym
 17. Różnice międzykulturowe w biznesie
 18. Rynek walutowy
 19. Transport i spedycja w handlu zagranicznym
 20. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 21. Wspólnotowe prawo gospodarcze i podatkowe
 22. Zarządzanie finansami firmy
 23. Zarządzanie międzynarodowe
 24. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

w przygotowaniu

dr Małgorzata Czermińska

dr Małgorzata Czermińska

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, gdzie studiowała na Wydziale Ekonomiki Produkcji, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze; specjalność: Handel Zagraniczny. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę najpierw jako asystent a od 1997 roku jako adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w  Krakowie. Od października 2008 r. jej podstawowym miejscem pracy stała się Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego, obecnie Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Od października 2002 r. pełni funkcję prodziekana tego wydziału, zajmując się specjalnością Handel Zagraniczny i kieruje działalnością Katedry Handlu Zagranicznego, inspirując i koordynując jej działalność naukowo - badawczą.
Małgorzata Czermińska, jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, aktywnie  uczestniczy w wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi autorskie wykłady z zakresu: Handlu międzynarodowego, Polskiego systemu celnego, Wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, Międzynarodowych transakcji gospodarczych, Polaki w Unii Europejskiej.


prof. dr hab. Zbigniew Dresler

prof. dr hab. Zbigniew Dresler


mgr Józef Gach

mgr Józef Gach


mgr Małgorzata Klimczyk

mgr Małgorzata Klimczyk


Dyplomowany Międzynarodowy Coach - Master Coach ICI, International Coach IC, Certified Ericson Professional Coach (Kanada). Dyplomowany Międzynarodowy Trener - NLP Trainer Intensive IANLP (akredytowany przez International Asociation of Neurolingwistic Progamming), licencjonowany Międzynarodowy Trener Transforming Communication™. Certyfikowany Ekspert Innowacji, Lider Inspiracji i  Motywacji oraz konsultant zarządzania i relacji międzyludzkich.
Posiada bogate, 21 letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów, treningów, oraz gier menedżerskich dla kadry kierowniczej i pracowników pionu podstawowego różnych firm polskich, zagranicznych oraz jednostek administracji państwowej.
Klienci dla których pracowała:
Małopolski Urząd Marszałkowski, Bank Zachodni WBK SA, Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., Bank Współpracy Regionalnej S.A., Igepa Polska S.A., Echo Investment S.A., Veracomp S.A., Huta Szkła „Jarosław”, Mix-Electronics S.A., Fujifilm Polska, Coopers & Lybrand, Lucent Technologies Poland SA, Iberia Motor Co. (SEAT), JKK TRADE S.A., Auto-Art. sp. z o.o., Boiron Polska, PETRO-OIL, Whirpool Polska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Elektrociepłownia Kraków S.A., Mostostal Warszawa SA, Ecco-Papier S.A. Ampli SA, Mostostal Zabrze S.A., Naftobudowa SA, Hydrotrest S.A.
Właściciel firmy Szkoleniowej PERŁA Szkolenia i Coaching.


dr hab. Andrzej Kozina

dr hab. Andrzej Kozina


dr Halina Łyszczarz

dr Halina Łyszczarz


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *