Przedłużona rekrutacja!

Szkoła trenerów biznesu

Studia są organizowane we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą Brainstorm.  

Dowiedz się więcej o firmie Brainstorm na stronie: www.brainstorm.biz.pl

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy pod kątem merytorycznym i praktycznym do samodzielnego przygotowania i prowadzenia szkoleń. Na zajęciach kształtowane i doskonalone są umiejętności psychologiczne i socjologiczne oraz biznesowe niezbędne w pracy trenera biznesu, a zwłaszcza umiejętności projektowania warsztatów rozwojowych, ćwiczeń, caseów i materiałów szkoleniowych, jak również umiejętności komunikacji, autoprezentacji, wywierania wpływu na grupy, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności biznesowych z najpopularniejszej tematyki szkoleń na rynku szkoleniowym. W wyniku studiów Uczestnicy nauczą się jak badać potrzeby szkoleniowe i jak konstruować warsztaty i szkolenia, a także poznają specyficzne techniki warsztatów biznesowych.
Profil słuchacza:
Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z biznesem i branżą szkoleniową, jak również do osób już pracujących, którzy chcieliby rozwijać swoje kwalifikacje i umiejętności w kierunku trenera biznesu bądź chcieliby zdobyć umiejętności niezbędne w pracy każdego menadżera. W wyniku studiów swoje kompetencje rozwiną także osoby już związane z branżą szkoleniową takie jak trenerzy wewnętrzni różnych korporacji oraz menadżerowie.
Tryb zajęć:
Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

 

Czesne

8000 PLN

Opiekun kierunku

Opiekun kierunku:

dr Urban Pauli
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne, 230 godzin zajęć.

Program studiów:
Zagadnienia omawiane w ramach Kierunku Szkoła Trenerów Biznesu realizowanego w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podzielone zostały na dwa główne obszary. Pierwszy z nich obejmuje przedmioty, których celem jest przygotowanie uczestników od strony metodycznej do prowadzenia szkoleń. Drugi obszar obejmuje zaś zagadnienia, stanowiące podstawę realizowanych najczęściej programów szkoleniowych w firmach. Cały program wzbogacony jest o dużą liczbę godzin warsztatowych (68), umożliwiających rozwój praktycznych umiejętności trenerskich.

Charakterystyka przedmiotów realizowanych w ramach Szkoły Trenerów Biznesu
Grupa A – metodyczne aspekty pracy trenera (semestr 1)
1.    Metodyka uczenia się osób dorosłych  – w trakcie zajęć przekażemy słuchaczom zajęć wiedzę niezbędna w procesie przygotowania i projektowania rozwiązań rozwojowych. Będziemy zajmować się teoriami z pogranicza andragogiki i psychologii wprowadzając słuchaczy w świat uczenia się osób dorosłych. Zajęcia są silną merytoryczną podstawą budowania programów szkoleniowych.
2.    Badanie potrzeb szkoleniowych – celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat sposobów pozyskiwania informacji o potrzebach rozwojowych pracowników, która stanowić będzie podstawę do opracowania programów szkoleniowych. W trakcie zajęć uczestnicy rozwiną umiejętności związane z planowaniem działań w zakresie badania i analizy potrzeb szkoleniowych, projektowaniem kwestionariuszy, a także z planowaniem wywiadów i prowadzeniem rozmów z osobami zlecającymi szkolenia.
3.    Konstruowanie warsztatów szkoleniowych  – zajęcia przygotują słuchaczy do samodzielnego konstruowania warsztatów i szkoleń. Podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy zarówno doświadczą jak i będą mogli sami sprawdzić jak działa teoria w praktyce czyli jak zastosować w pracy trenera teorie dotyczące uczenia się osób dorosłych i konstruowania warsztatów i szkoleń. Przedmiot ten obejmować będzie również zagadnienia związane z projektowaniem i przygotowaniem materiałów szkoleniowych obejmujących między innymi  ćwiczenia, symulacje i case-study, a także podręczniki szkoleniowe.
4.    Ewaluacja projektów szkoleniowych  – obejmować będzie zagadnienia związane z oceną efektywności szkoleń czyli udzieleniem odpowiedzi na pytanie jak sprawdzić czy realizowane szkolenie przyniosło pożądany efekt? W trakcie zajęć uczestnicy pozyskają wiedzę na temat tego jak projektować i stosować narzędzia pozwalające sprawdzić nie tylko odczucia uczestników bezpośrednio po szkoleniu.
5.    Autoprezentacja trenera  – w trakcie zajęć pokażemy i przećwiczymy techniki wystąpień publicznych i komunikowania się z małą grupą. Pod okiem kamery każdy słuchacz będzie mógł spróbować swoich sił występując przed resztą grupy w różnych symulacjach i ćwiczeniach. Szkolenie dotyczy zachowania się trenera na sali szkoleniowej, sposobów i technik radzenia sobie w różnych sytuacjach.
6.    Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami  – zajęcia mają na celu wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne im w procesie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami zarówno w trakcie trwania szkolenia ale także po jego zakończeniu. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności wykorzystania technik kreatywnego myślenia w trudnych sytuacjach szkoleniowych. Będziemy pracowali nad modelowaniem zachowań drugiego człowieka.
Grupa B – Projektowanie szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych (semestr 2)
Zajęcia w ramach tej grupy przedmiotów poświęcone będą projektowaniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz prezentacji. Głównym ich celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego w jaki sposób można prowadzić szkolenia z tych tematów, jakie ćwiczenia wykorzystywać oraz w jaki sposób rozwijać praktyczne umiejętności u uczestników szkoleń. Podsumowaniem tego bloku będą warsztaty praktyczne podczas których uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia modułu szkoleniowego z zakresu kompetencji interpersonalnych.
1.    Komunikacja interpersonalna i perswazja
2.    Sztuka prezentacji i wystąpienia
3.    Warsztaty – prowadzenia szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych
Grupa C – Projektowanie szkoleń z zakresu kompetencji sprzedażowych (semestr 2)
Zajęcia w ramach tej grupy przedmiotów poświęcone będą projektowaniu szkoleń z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji. Głównym ich celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego jak przebiega proces sprzedaży i obsługi klienta, jakie są techniki prowadzenia negocjacji oraz w jaki sposób uczyć tego innych. Podsumowaniem tego bloku będą warsztaty praktyczne podczas których uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia modułu szkoleniowego z wybranego przez siebie tematu sprzedażowego.
1.    Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta
2.    Negocjacje
3.    Warsztaty – prowadzenia szkoleń z zakresu sprzedaży
Grupa D –Projektowanie szkoleń z zakresu zarządzania (semestr 2)
Zajęcia w ramach tej grupy przedmiotów poświęcone będą zagadnieniom, które stanowią przedmiot szkoleń kierowanych do kadr zarządzających w firmach. W ramach tej grupy omówione zostaną tematy z zakresu: zarządzania zespołem (przywództwo), zarządzania czasem oraz budowania zespołów (rozwoju współpracy zespołowej). Na zakończenie tego bloku uczestnicy przygotują i przeprowadzą moduł szkoleniowy z wybranego tematu.
1.    Przywództwo i zarządzanie pracownikami
2.    Zarządzanie czasem
3.    Budowanie zespołów
4.    Warsztaty z prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania
Warsztaty praktyczne   - będą stanowiły próbkę szkolenia przeprowadzoną przez każdego ze słuchaczy. Każdy po przeprowadzonych przez siebie warsztatach otrzyma informację zwrotną od pozostałych uczestników oraz od trenerów prowadzących zajęcia. Będzie to stanowiło istotną wskazówkę rozwojową umożliwiającą doskonalenie własnych kompetencji.
Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

w przygotowaniu

mgr Aleksander Kocur

mgr Aleksander Kocur


mgr Sebastian Matyniak

mgr Sebastian Matyniak

Absolwent studiów MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm skupającej marki Brainstorm, English Point. Właśćiciel firm Training Spot oraz TSM 2000. Aktywny członek Klubu MBA – prowadzi wykłady i warsztaty na Kongresie MBA, zaprasza ciekawych ludzi Biznesu do dzielenia się swoim doświadczeniem w społeczności studentów i absolwentów MBA.


W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne, a od kilku lat tworzy siłę polskiego Biznesu. Inspiruje ludzi do działania na wielu frontach i w różnych branżach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii, przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych.


Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1300 dni szkoleniowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie automotywacji i sprzedaży.


Pracował dla wielu firm w różnych branżach.

Poniżej kilka z nich:

  • Produkcja: Kimberly Clark, Silgan White Cap, TRW, Premier MSS, Oasis East, Essilor, Alstom Konstal, Rigips, Lafarge, Berker, Cersanit, IQS
  • Finanse: PKO BP, PZU S.A., Allianz, Citi Bank, Bank Handlowy, Dom Maklerski PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, ING Usługi Finansowe, AIG
  • Media: Burda Media Polska, Polska Presse, Medi Press, G+J, Starlink
  • Nowe technologie: HP, PTK Centertel, Siemens, GTI, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, Netia, Onet.PL,
  • Inne: Polpharma, Baxter, AmRest, Work Service, Sephora, Atlantic, Hotel SPA Jawor, BEL-POL, Salony samochodowe WAWROSZ, Storck, Vattenfall, Trodat, Cefic, Bouygues Immobiler Polska, PUP Tychy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Praktiker Polska.

dr Urban Pauli

dr Urban Pauli

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . Jest kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkoła Trenerów Biznesu i Szkoła Coachów w Biznesie realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz MBA z zakresu: motywowania pracowników, szkoleń, modeli kompetencyjnych, rekrutacji i selekcji. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia i projekty doradcze dla firm, podmiotów administracji publicznej i organizacji non profit. Przygotował i zrealizował procedury AC/DC oraz projekty doradcze z zakresu kompetencyjnych opisów stanowisk pracy, systemów ocen okresowych, kompleksowych programów rozwoju pracowników. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę szkoleń i rozwoju pracowników, motywowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autor kilkunastu artykułów naukowych, monografii Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, współautor publikacji książkowych m.in.: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie talentami w organizacji, Funkcja personalna -diagnoza i kierunki zmian.


mgr Łukasz Rompel

mgr Łukasz Rompel

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.


  • Od 14 lat projektuje i realizuje szkolenia oraz prowadzi sesje  coachingu indywidualnego dla kadry zarządzającej, kierowniczej, specjalistów oraz pracowników działów handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń  i treningów w zakresie metodyki przygotowania i prowadzenia coachingu. W swojej praktyce zawodowej prowadził zarówno szkolenia metodyczne, jaki i sesje coachingowe dla kadry kierowniczej dotyczące rozwoju kompetencji związanych m.in. z zarządzaniem zespołem, zarządzania procesem zmian, motywowania, delegowania, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów.
  • W 2014r zrealizował ponadto ponad 100 godz. sesji coachingowych dla pracowników działów handlowych. W pracy z Klientem, podczas spotkań coachingowych, wykorzystuje własne doświadczenia kilkunastu lat pracy w biznesie m.in. na stanowisku Dyrektora ds. wdrożeń.
  • Realizował sesje coachingowe i spotkania mentoringowe m.in. dla Pratt Whitney Kalisz, PZL – WSK Rzeszów, Danfoss Sp. z o.o., Zelmer, Elamed, Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości. Zrealizował ponad 4000 godzin zajęć dla ponad 3000 uczestników, między innymi dla takich firm jak : dla PKO B.P., Deloitte, Inter Ikea Centre Polska, OBI, ZUS, ARiMR, PGE Obrót S.A., Hamilton, Can – Pack, Citroen Kraków, BWI Poland Technologies, Cersanit, Telkom – Telos, Dax Cosmetics, Miraculum, RR Donnelley, Grupy Maspex, Zentis, Lynka, Mellow, Galeco, Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE, GH Grudnik, Sanpol, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu nauk o zarządzania pt. „Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw”. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim dla jednostek Policji, Akademia Coachingu, koordynator ds. jakości kształcenia w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Wykładowca, trener i konsultant w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą,  audytów personalnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, budowania zespołów. Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, audytów personalnych. Współuczestnik realizacji projektu Banku Światowego nt. Doskonalenie Umiejętności Kierowniczych dla Urzędów Pracy; Ekspert w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego Samorządów Terytorialnych realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute w zakresie opracowania polityki kadrowej dla urzędów wojewódzkich w Polsce, współuczestnik projektu pn. Instrumenty Szybkiego Reagowania organizowanego przez PARP oraz MSAP UEK, ekspert i współuczestnik projektu Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postepowań sądowych – case management realizowanego przez KSSiP ; Uczestnik badań i projektów naukowych m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu); rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw, trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach międzynarodowych; Autor i współautor licznych publikacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi.


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *