Z dyplomem MBA do rady nadzorczej


Dodany: 12 lipca 2017

Od 1. stycznia 2017 każdy, kto posiada dyplom MBA, może zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Warto zatem zapoznać się z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisami ją wprowadzającymi.

Nowa ustawa wprowadza wiele zmian w zakresie przyjmowania członków do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wiele spraw podlega uporządkowaniu, a regulacje odnoszące się do wymogów stawianym kandydatom do rad nadzorczych znajdują się od tej pory w jednym akcie prawnym. Ustawa wyjaśnia również znaczenie pojęcia państwowej osoby prawej tj. podmiotu, który posiada osobowość prawną, a jego udziałowcem jest Skarb Państwa. Ustawa zawiera również katalog podmiotów, do których zasiadania w ich organach nadzorujących wymagane jest spełnienie odpowiednich wymogów. Warto podkreślić, że katalog ten uległ rozszerzeniu w stosunku do poprzednich regulacji.

Nowe wymagania dla kandydatów

Nowa ustawa reguluje też wymagania jakie stawiane są kandydatom do rad nadzorczych. Te wymagania, ustanowione są w art. 19 ustawy i stanowią m.in., że aplikant do rady nadzorczej powinien oprócz wyższego wykształcenia i co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej musi spełnić jeden z następujących wymogów:

  • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
  • posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
  • posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  • posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
  • posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  • posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)),
  • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
  • złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

Studia MBA docenione

Jest to pewna zmiana w stosunku do dotychczasowych regulacji, gdzie grupa osób ustawowo zwolnionych ze zdawania egzaminu państwowego ograniczała się tylko do biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, a także osób posiadających stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Nowe regulacje otwierają przed absolwentami studiów MBA nowe perspektywy w sektorze publicznym w obszarze nadzoru właścicielskiego. "Dyplom MBA został ostatnio uznany jako podstawa zwolnienia z egzaminu państwowego, który uprawnia do kandydowania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Absolwenci MBA zostali w ten sposób zrównani z biegłymi rewidentami, adwokatami, doradcami inwestycyjnymi, radcami prawnymi, doradcami inwestycyjnymi i osobami posiadającymi stopień doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Wartość programów MBA rośnie!" - zauważa Dr Michał Zdziarski, Research Director, mba@UW. „Cieszy nas, że studia MBA zostały docenione przez ustawodawcę. Uwzględnienie dyplomu MBA w wymogach zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa podkreśla jego wysoką jakość merytoryczną” – podkreśla Jakub Leszczyński twórca serwisu o studiach MBA w Polsce.

Przepustka do kariery

Warto podkreślić, iż absolwenci studiów MBA są cenionymi członkami rad nadzorczy spółek prawa handlowego. W badaniu „Absolwenci studiów MBA w radach nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – 2015”, przeprowadzonym w 2015 roku przez MBA Portal, udało się zidentyfikować grupę ponad 260 członków rad nadzorczy spółek giełdowych, którzy posiadali dyplom ukończenia studiów MBA. Ta liczba stanowi ponad 10% wszystkich członków rad nadzorczych spółek giełdowych notowanych na GPW.

„Mam nadzieję, że zmiany legislacyjne wpłyną pozytywnie na rozwój rynku studiów MBA w Polsce oraz na profesjonalizację nadzoru właścicielskiego spółek z udziałem skarbu Państwa” – zaznacza Jakub Leszczyński.

Zmiany w legislacji dowodzą, iż dyplom MBA jest nie tylko paszportem do zarządzania największymi czy najbardziej uznanymi przedsiębiorstwami prywatnymi w gospodarce, ale również daje strategiczną perspektywę docenianą przez Skarb Państwa. 

Autor: Jakub Leszczyński
Źródło: MBA Portal

Pozostałe aktualności


Ile zarabiali absolwenci studiów MBA w 2016 roku?

Co czwarty absolwent MBA zarabiał 18 600 PLN i więcej. Mediana wynagrodzeń osób z certyfikatem MBA wyniosła w 2016 roku 11 600 PLN.

czytaj więcej...


06.2017

Ogólne

XIII Międzynarodowy Kongres MBA - relacja wideo

XIII Międzynarodowy Kongres MBA już dawno za nami, czas na małe przypomnienie w postaci relacji wideo.
 

czytaj więcej...


06.2017

Ogólne

Program Executive MBA wśród najciekawszych programów MBA!

Z satysfakcją informujemy, że Program Executive  MBA, prowadzony przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK znalazł się wśród "Najciekawszych programów MBA wg miesięcznika Home&Market".

czytaj więcej...


06.2017

Ogólne

Rekrutacja do programów MBA w KSB UEK

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 rozpoczęta! Zapraszamy do składania dokumentów. Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować do Biura Studiów MBA e-mailem: imba@uek.krakow.pl.
 

czytaj więcej...


06.2017

Ogólne

Rekrutacja na studia podyplomowe do 15 września 2017!

Dla wszystkich absolwentów studiów podyplomowych na UEK – 15% zniżki. Na studia podyplomowe zapraszamy wszystkich, którzy chcą wzbogacać posiadaną wiedzę lub planują zmianę profilu zatrudnienia.

czytaj więcej...


05.2017

Ogólne

XIII Międzynarodowy Kongres MBA już za nami!

Zapraszamy do fotorelacji z tegorocznej edycji Kongresu. Link do galerii: www.kongresmba.pl/galeria-zdjec

czytaj więcej...


05.2017

Ogólne

Nauka, praktyka i integracja środowiska MBA, czyli XIII Międzynarodowy Kongres MBA (12–14 maja 2017)

Międzynarodowy Kongres MBA to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Kongres jest przykładem działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA, z drugiej na aktywnym kształtowaniu trendów i dobrych praktyk w biznesie.

czytaj więcej...


03.2017

Ogólne

Program Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK otrzymał wyróżnienie Order Finansowy 2016 w kategorii Edukacja

Nagrodę od kilku lat przyznaje prestiżowy magazyn ekonomiczny Home&Market firmom i instytucjom oferującym najlepsze produkty i usługi w swojej kategorii.

czytaj więcej...


03.2017

Ogólne

Dofinansowanie studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dla wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów ciekawą propozycją może być skorzystanie z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

czytaj więcej...


02.2017

Ogólne

Rekruterzy doceniają dyplom studiów podyplomowych

"Według mnie studia podyplomowe są swego rodzaju świadectwem dojrzałości zawodowej absolwenta uczelni" - fragment felietonu Bartłomieja Piwnickiego.

czytaj więcej...


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel. 12 293-55-61 (Biuro studiów podyplomowych)       
tel. 12 293-75-53 (Biuro studiów MBA)
e-mail  ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin