PROGRAM EXECUTIVE MBA

Program Executive MBA jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb świata biznesu
i przyszłych jego wyzwań. Zapewnia przede wszystkim zdobycie doświadczenia, które pomoże osiągnąć cele osobiste
i przyczynić się znacznie do sukcesu firmy.

 


Executive MBA w skrócie:

 • 500 godzin zajęć oraz 1250 godzin pracy własnej projektowej
 • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy dyplomowej)
 • język wykładowy: polski (60%) i angielski (40%)
 • uczelnie partnerskie programu: 
  École de Management de Normandie (Francja) oraz AESE Business School (Portugalia)
 • dwie sesje wyjazdowe: jedna w Polsce i jedna do zagranicznego partnera
 • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, jeden lub dwa razy w miesiącu 
 • koszt: 10 100 EUR lub 46 000 PLN (możliwość zapłaty w ratach), 200 EUR bezzwrotnej opłaty rekrutacyjne
   

 

Celem Programu Executive MBA jest wykształcenie kompetentnych, efektywnych i odpowiedzialnych liderów, którzy posiadają ugruntowane, międzynarodowe poglądy, potrafią zastosować twórcze, skuteczne i trwałe rozwiązania przyszłych problemów i podjąć wyzwanie poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod z zakresu zarządzania. 

Koncentrujemy się na rozwoju skutecznych i odpowiedzialnych liderów, co widać w każdym elemencie programu, ponieważ wierzymy, że zdolność do zarządzania ludźmi i wprowadzania zmian definiuje karierę zawodową. Efektywność jest niezbędna w każdym środowisku biznesowym. Pomaga identyfikować problemy, rozwiązywać je i uzyskać pożądane rezultaty. Niezbędna jest przy tym odpowiedzialność. Liderzy biorą na siebie odpowiedzialność za wyniki, zespół, organizację oraz społeczność i środowisko, w którym funkcjonują. 

 

KOORDYNATOR AKADEMICKI: KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNY:     DYREKTOR PROGRAMU:


dr Agnieszka Żur
E-mail: embacoordinator@uek.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mgr Monika Bulsza
E-mail: mba@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 55 25


inż. Anna Cybula-Wójcik
E-mail: emba@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 75 95

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Tel. +48 12 293 55 25