Co wyróżnia program ?

 

Cechy związane z programem


Przedmioty ułożone są w sposób umożliwiający studentom jak najefektywniejsze realizowanie procesu edukacyjnego. W każdym semestrze są realizowane przedmioty dodatkowe, tzw. Electives, które są odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku i obserwowane trendy zewnętrzne. Dzięki temu studenci każdej edycji otrzymują wyjątkowy program dostosowany do zmieniającego się otoczenia, przy zachowaniu jego głównych przedmiotów (tzw. core subjects).

 

Cechy zwiazane z aspektem networkingowym 


W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.

 

Prestiż Dyplomu


Absolwenci otrzymują wspólny dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i St. Gallen Business School – renomowanych instytucji edukacyjnych kształcących na światowym poziomie.