DyplomPo obronie pracy końcowej MBA słuchacz otrzymuje:


  • wspólny dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i St. Gallen Business School,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych International MBA
  • transkrypt ocen.


wzór dyplomu