Opinie

Piotr Sedlak, Ph.D.
Koordynator Merytoryczny Programu International MBA


 

          

"Udział w programie MBA był moją osobistą inwestycją. Po dwóch latach wiem, że była to udana inwestycja.
Moja kariera rozwija się w założonym kierunku, a zdobyta wiedza coraz częściej się przydaje. Wielokrotnie

wracałem do materiałów zgromadzonych w toku kursu. Studia MBA mają swoją wartość również
w kontaktach. Warto je pielęgnować, np. przez uczestnictwo w corocznym kongresie MBA."

Marek Pawlak
Absolwent X edycji programu International MBA