Program MBA KSB + MASTER

 

Innowacyjne studia MBA KSB + Master są prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Clark University w Worcester (USA). Studia skierowane są przede wszystkim do osób rozpoczynających karierę zawodową (junior management). 


 


MBA KSB + Master w skrócie:

  • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy dyplomowej)
  • język wykładowy: angielski (100%)
  • uczelnie partnerska programu: Clark University of Worcester (USA)
  • program przewiduje 5-dniową sesję wyjazdową w Polsce
  • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, jeden lub dwa razy w miesiącu
  • koszt: 6 900 EUR lub 31 100 PLN (możliwość zapłaty w ratach), 200 EUR bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej
     

 

KOORDYNATOR AKADEMICKI: KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNY: DYREKTOR PROGRAMU:

dr Ireneusz Górowski
E-mail: cmbacoordinator@uek.krakow.pl 

 

 

 

mgr Alina Tlałka-Janoszek
E-mail: cmba@uek.krakow.pl 

Tel. +48 12 293 75 53

 

 

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Tel. +48 12 293 75 53