Co przysługuje słuchaczowi programu

W cenie Programu ujęto:


 • drukowane materiały do zajęć opracowane w formie graficznej,
 • egzaminy,
 • Project Capstone – realizowany na potrzeby firmy zewnętrznej,
 • Study Trip Poland (wyjazd szkoleniowo-edukacujny)*,
 • Learning Management System,
 • dostęp do Internetu WiFi,
 • szkolenie biblioteczne,
 • możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki UEK,
 • spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,
 • przerwy kawowe podczas zajęć,
 • bezpłatny parking na terenie uczelni.

*Koszt zakwaterowania i przejazdu w wyjeździe pokrywa dodatkowo KSB UEK.