Dyplom

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:


  • dyplom Master of Science in Professional Communication (wydany przez Clark University, USA),
  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA (wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska),
  • transkrypt ocen.


wzór dyplomu