Opłaty

 

Koszt uczestnictwa w całym Programie MBA KSB + Master wynosi 6 500 EUR lub 28 000 PLN


 • Uczestnicy opłacają studia sami, bądź koszty te pokrywa ich pracodawca. Warunkiem otrzymania faktury jest uprzednie złożenie wypełnionej karty zgłoszenia.
   
 • Osoby fizyczne dokonują płatności w EURO lub PLN.
  Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności wyłącznie w PLN
  (na podstawie wystawionej faktury pro-forma).
   
 • Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Płatności w roku akademickim przedstawione są poniżej:
  I rata (50%czesnego)
  II rata (25%czesnego)
  III rata (25%czesnego)
Płatności każdej raty dokonuje się przed rozpoczęciem danego semestru.

 

Opłata egzaminacyjna:


 • Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Biura MBA potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej w kwocie 150 EUR.
   
 • Osoby prawne (pracodawca lub inne instytucje) dokonują płatności w PLN na podstawie faktury pro-forma.
  Warunkiem otrzymania faktury jest uprzednie złożenie wypełnionej przez pracodawcę karty zgłoszenia.
 

Dane do wpłaty:


Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie
ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków
SWIFT: BPHKPLPK  

 • płatności w EURO:
  Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  BPH SA nr PL 28 1060 0076 0000 3210 0015 2457
   
 • Płatności w PLN:
  Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  BPH SA nr PL 83 1060 0076 0000 3310 0015 8984   

 

Uprzejmie informujemy, że studia w Krakowskiej Szkole Biznesu nie są dofinansowane z funduszy unijnych. Dbając o wysoki poziom oferowanych przez nas programów, Szkoła nie może starać się o takie dofinansowanie, ponieważ związana jest umowami partnerskimi z uczelniami zagranicznymi, a zapisy w tych umowach nie przewidują takiego źródła finansowania.

Akty prawne:

 1. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (plik do pobrania)
 2. Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - tekst jednolity (plik do pobrania)