Organizacja zajęć

  • Studia MBA KSB + Master trwają 2 lata i są prowadzone całkowicie w języku angielskim.
  • Zajęcia podzielone na bloki tematyczne. Dodatkowo, 2 rok studiów poświęcony jest na realizację praktycznego projektu Capstone na potrzeby firmy zewnętrznej.
  • Studia obejmują 440 godzin zajęć.

 


  • W trakcie studiów realizowane są kursy specjalizacyjne oraz MSPC, MBA.
  • Forma zajęć obejmuje: wykłady, ćwiczenia, case studies, gry decyzyjne i symulacyjne, zajęcia wyjazdowe w Polsce, zwiedzanie i prezentacje przedsiębiorstw.
  • Każdy przedmiot wymaga zaliczenia w formie oceny. Zaliczenia uzyskuje się bądź po przygotowaniu case study lub pracy, bądź na podstawie egzaminu. Prace są przygotowywane indywidualnie lub zespołowo. 

 


  • Zajęcia w trybie weekendowym realizowane są: piątek – w godz. 15.00–21.00, sobota i niedziela w godz. 8.00–16.00.
  • W semestrze organizowanych jest około 7 zjazdów (spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu).
  • Program studiów przewiduje sesję 5-dniową wyjazdową.
  • W czasie sesji realizowany jest przedmiot z puli MSPC połączony ze zwiedzaniem przedsiębiorstwa. Koszt przejazdu i zakwaterowania w sesji wyjazdowej pokrywa dodatkowo KSB UEK.