Organizacja zajęć

 • Studia MBA KSB + Master trwają 2 lata i są prowadzone całkowicie w języku angielskim.
 • Zajęcia podzielone na bloki tematyczne. Dodatkowo, 2 rok studiów poświęcony jest na realizację praktycznego projektu Capstone na potrzeby firmy zewnętrznej.
 • Program MBA KSB + Master jest realizowany w specjalności Managerial Communication. Inna specjalność: Health Care Management, Human Resources Management lub Information Technology Systems zostanie uruchomiona przy wyborze min. 10 słuchaczy.
 • Studia obejmują 440 godzin zajęć.

 


 • W trakcie studiów realizowane są kursy specjalizacyjne oraz MSPC, MBA.
 • Forma zajęć obejmuje: wykłady, ćwiczenia, case studies, gry decyzyjne i symulacyjne, zajęcia wyjazdowe w Polsce, zwiedzanie i prezentacje przedsiębiorstw.
 • Każdy przedmiot wymaga zaliczenia w formie oceny. Zaliczenia uzyskuje się bądź po przygotowaniu case study lub pracy, bądź na podstawie egzaminu. Prace są przygotowywane indywidualnie lub zespołowo. 

 


 • Zajęcia w trybie weekendowym realizowane są: piątek – w godz. 15.00–21.00, sobota i niedziela w godz. 8.00–16.00.
 • W semestrze organizowanych jest około 7 zjazdów (spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu).
 • Program studiów przewiduje sesję 5-dniową wyjazdową.
 • W czasie sesji realizowany jest przedmiot z puli MSPC połączony ze zwiedzaniem przedsiębiorstwa. Koszt przejazdu i zakwaterowania w sesji wyjazdowej pokrywa dodatkowo KSB UEK.