Mentoring


Cracow School of Business pursues to improve the managerial competences. Students of the Executive MBA Program have many years of professional experience, extensive background and invaluable practical knowledge. Once they were students on the verge of professional choices, they remember that career decisions are not straightforward. The help of experienced and friendly professionals from various industries and sectors can be very helpful.

The participants of the Executive MBA Program are happy to advise and answer any questions related to:

 • choosing a professional internship
 • the application process
 • preparation of a good CV and cover letter
 • the specification of an industry or specialization
 • the specification of work in a company
 • participation in events that can enrich the candidate profile
 • gaining skills valued by employers
 • building a personal professional brand
 • decisions regarding professional work
 • tips during the recruitment process

We cordially invite you to participate in free professional consultations with managers – Students of the Executive MBA Program.

Below are the profiles of people willing to make an appointment with you for a 30-minute skype interview. The first step is to write an e-mail, present yourself and ask for a conversation. We assure you that everyone will write back to you and we wish you helpful and fruitful cooperation!

 

Dawid Bogusz

Dawid Bogusz

Aktualne stanowisko/Position: Operations Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: IT

Firma/Company: Cisco Systems

Branża/Sector: Rozwiązania sieciowe, rozwiązania typu Cloud / Network solutions, Cloud solutions

Dodatkowe informacje/More info: Posiadam 10 lat doświadczenia w branży IT, włączając w to pozycje techniczne oraz kierownicze. Zarządzanie procesami IT oraz zespołem dostarczającym usługi typu Cloud należą do moich codziennych obowiązków. Większość swojej kariery zawodowej spędziłem współpracując z międzynarodowymi korporacjami z branż IT oraz finansów.

W kręgu mojego zainteresowania znajdują się najnowsze technologie oraz ich wpływ na nasze życie codzienne, a wśród nich: Unified Communications, Networking, Cloud, Machine learning, Blockchain.  Posiadacz certyfikatów: CCIE, CCNP, ITIL.

Kontakt/Contact: dawbogusz@gmail.com  https://www.linkedin.com/in/dawid-bogusz-56025a24/

 

 


Piotr Cyran

Piotr Cyran

Aktualne stanowisko/Position: Kierownik Działu Technologii / Head of the Technology Department

Obszar specjalizacji/Specialization: produkcja elementów indukcyjnych / production of induction components

Firma/Company: SMA Magnetics Sp. z o.o.

Branża/Sector: Produkcja elementów indukcyjnych / production of induction components

Kontakt/Contact: piotr.cyran@sma-magnetics.com


Miłosz Golik

Miłosz Golik

Aktualne stanowisko/Position: Incident Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: IT

Firma/Company: Cisco Systems

Branża/Sector: Telekomunikacja / telecommunication

Dodatkowe informacje/More info: https://www.linkedin.com/in/mi%C5%82osz-golik-111256a/

Kontakt/Contact: miloszg@gmail.com


Daniel Jankowski

Daniel Jankowski

Aktualne stanowisko/Position: Engineering Test Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: testy oprogramowania wbudowanego, testy urządzeń elektrycznych, energoelektronika, przemienniki częstotliwości, przemysł kolejowy, modelowanie matematyczne (teoria identyfikacji systemów dynamicznych), zarządzanie zespołem / embedded software tests, electrical equipment tests, power electronics, frequency converters, railway industry, mathematical modeling (dynamic systems identification theory), team management

Firma/Company: Rockwell Automation Sp. z o. o.

Branża/Sector: R&D, tests, rolling stock, VFD

Dodatkowe informacje/More info: https://www.linkedin.com/in/daniel-jankowski-80103436/  www.math-help.eu

Kontakt/Contact: djankow@ra.rockwell.com


Mateusz Młynarczyk

Mateusz Młynarczyk

Aktualne stanowisko/Position: Tax learning and development leader

Obszar specjalizacji/Sepcialization: podatki / taxes

Firma/Company: PwC SDC sp. z o.o.

Branża/Sector: Consulting

Dodatkowe informacje/More info:

 • doradca podatkowy 12590 / tax advisor 12590
 • w trakcie uzyskiwania licencji maklera papierów wartościowych / during the acquisition of a securities broker license

Zainteresowania/Interests:

 • wycena projektów inwestycyjnych / valuation of investment projects
 • opodatkowanie transakcji międzynarodowych / taxation of international transactions
 • podatek dochodowy od osób prawnych / corporate tax

Kontakt/Contact: mateusz.mlynarczyk@onet.eu


Małgorzata Stanek

Małgorzata Stanek

Aktualne stanowisko/Position: Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny / Managing Director, Vice President of the Management Board and Chief Operating Officer

Obszar specjalizacji/Specialization: produkcja armatury przemysłowej / production of industrial fittings

Firma/Company: 4Valve Systems Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Armatury Zamkon W.Zamczewski i S-ka Spółka Jawna

Branża/Sector: Inżynieria mechaniczna i przemysłowa / Mechanical and industrial engineering

Dodatkowe informacje/More info: odlewnictwo, hutnictwo, produkcja armatury przemysłowej dla przemysłu rafineryjnego, chemicznego, ciepłowniczego / foundry, metallurgy, production of industrial fittings for the refining, chemical and heating industries

Kontakt/Contact: goska.stanek@gmail.com   linkedin.com/in/ma%C5%82gorzata-stanek-7a4433168


Jakub Surdyk

Jakub Surdyk

Aktualne stanowisko/Position: Regionalny kierownik sprzedaży / Area Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: zarządzanie sprzedażą w kanale tradycyjnym B2B / sales management in the traditional B2B channel

Firma/Company: Marcegaglia Poland Sp. z o.o.

Branża/Sector: Przemysł ciężki, hutnictwo / heavy industry, metallurgy

Dodatkowe informacje/More info: psychologia w biznesie i sprzedaży, budowanie rynku, procesy sprzedażowe, ustalanie cen / psychology in business and sales, market building, sales processes, pricing

Kontakt/Contact: jakub.surdyk@op.pl


Michał Warkocz

Michał Warkocz

Aktualne stanowisko/Position: Dyrektor ds. Operacyjnych / Chief Operating Officer

Obszar specjalizacji/Specialization: logistyka, produkcja / logistics, production

Firma/Company: SMA Magnetics Sp. z o.o.

Branża/Sector: Elektrotechniczna / electrotechnical

Dodatkowe informacje/More info:  Logistyka firmy produkcyjnej, czyli głównie tematy Planowania Materiałowego, Planowania Produkcji, Ewidencji zamówień, Stanu zapasów magazynowych / Logistics of a production company, mainly: Material Planning, Production Planning, Order Records, State of Inventory

Kontakt/Contact:  michal.warkocz@sma-magnetics.com


Katarzyna Witko

Katarzyna Witko

Aktualne stanowisko/Position: PMO Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: Project Management in IT, UK market

Firma/Company: HeadChannel

Branża/Sector: IT

Dodatkowe informacje/More info: Pracuję w branży od 2010 roku. Mam doświadczenie w prowadzeniu projektów IT o różnej skali. Ciągle rozwijam swoją wiedzę z zakresu różnych metody, zarządzania zmianą, ryzykiem i inne. Praca Project Managera to nie tylko budżety i deadlines. To również praca z ludźmi, z zespołem. Wiedza z psychologii jest tu również przydatna. Zawsze powtarzam, aby być dla swojego zespołu liderem, a nie szefem. Jest to ogromna różnica.

Kontakt/Contact: kate@headchannel.co.uk


Krzysztof Żurek

Krzysztof Żurek

Aktualne stanowisko/Position: Dyrektor Marketingu i Sprzedaży / Director of Marketing and Sales

Obszar specjalizacji/Specialization: sprzedaż, marketing / sales, marketing

Firma/Company: ABB

Branża/Sector: Elektryfikacja dla budownictwa i infrastruktury transportowej / Electrification for construction and transport infrastructure

Kontakt/Contact: krzysztof.zurek@pl.abb.com


UEK KSB

CRACOW SCHOOL OF BUSINESS
CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS
27 Rakowicka Street, 31-510 Cracow

Contact: 
tel.: +48 12 293 75 53 (MBA studies)
tel.: +48 12 293 50 29 (Post-graduate studies)       
e-mail: imba@uek.krakow.pl

facebook Linkedin