Faculty

More than 60% of lecturers are foreigners from Switzerland, Germany, France and US. All lecturers are business practitioners and the best specialists in their fields. Our faculty are excellent specialists, research workers and business practitioners from companies and public institutions:


 

Prof. Pascal Brassier Ph.D.

Prof. Pascal Brassier Ph.D.

Head Marketing-Sales Department,

PERSONAL DATA

BRASSIER Pascal, Dr.
Head Marketing-Sales Department,
Co-Chair Master Sales Management & Int. Business, IAE School of Management,
Clermont Auvergne University, FRANCE

PROFESSIONAL EXPERIENCE

4 years at UCA, 12 years Head of marketing-Sales Dept., ESC Clermont business School,
13 years in sales training and sales management positions (Michelin Group, consulting firms, etc.)
Qualified for University associate professor positions, National University Council (2013 + 2005)
Current scientific projects: (1) Doctor-Patient relationship management in the field of cancer treatment, (2) Online
communities management in B2B context, (3) Internationalization of SMEs
Partnerships: Regional cancer treatment center (research); Regional industrial cluster in high-tech and metrology
(research); National Council of Foreign Trade (research, teaching); Research associations (EMAC, AMA, AMF,
GSSI, etc.): Guest teacher in more than 10 schools (France, abroad); partners development in Europe, Asia, America.

EDUCATION

PhD in Business Administration, 2004, Auvergne University (with jury honors)

RESEARCH AND TEACHING

Scientific Interests: negotiation process; international sales for SMEs; complex client relationship;
online communities in B2B client relationship
Teaching: Business negotiation, Sales management, Key account management, Social selling, Social networking
Main Publications:
- Brassier P. et Ventura J. (à paraître), La vente B2B, Vuibert.
- Ralet P. et Brassier P. (2019), « Proximité et distance perçues dans la gestion des relations médecins-patients :
Application au cas du traitement du cancer du sein », K@iros, 18 p.
- Brassier P. (2016), "De l'inconstance du style de négociation chez les jeunes commerciaux", Négociations, N°26,
2016/2, pp. 103-20
- Zeyl A., Dayan A., Brassier P. (2011), Management de la force de vente, Pearson Education, Paris, 512 p.


dr hab. Beata Buchelt

dr hab. Beata Buchelt

Cracow University of Economics, Poland

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK (2007- obecnie)
Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2002-2017), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Członek Komitetu Oceniającego konkursu Lider ZZL (2017-obecnie)
Członek Academy of Management
Członek Cranfield Network, University of Cranfield, WB

WYKSZTAŁCENIE:
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
Master of Business Administration, MBA, Maastricht School of Management

NAUKA I DYDAKTYKA:
Obszary zainteresowań: problematyka zarządzania efektywnością pracy employees’ performance, transformacja   biznesowych metod zarządzania do uwarunkowań organizacji sektora publicznego, budowanie wizerunku pracodawcy, rynek pracy.

PUBLIKACJE:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, Wyd. UEK, Kraków 2017
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, International Journal of Human Resource Management, 2015, nr 26(15), s. 1965-1982
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), w: Garavan T.N., McCarthy A.M., Morley M. (red.), Global Human Resource Development:Regional and Country   Perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 269-288


mgr inż. Arkadiusz Burnos MBA

mgr inż. Arkadiusz Burnos MBA

Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności

 • Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności. Ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych.
 • Z BalticBerg Consulting związany od 2008 roku. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Przeprowadził dziesiątki kompleksowych audytów operacyjnych zarządzania technicznego i UR oraz działalności systemów produkcyjnych i transportowych.
 • Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania.
 • Posiada wykształcenie techniczne i managerskie jednoczenie – Ukończony Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczenicie oraz Studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Manchester Metropolitan University.
 • Jako ekspert realizował dedykowane projekty doradcze i szkoleniowe dla wielu znanych firm i organizacji, m.in.: CERN, Grupa Lotos, Grupa Azoty, KGHM, Indesit, ICT, ArcticPaper, Polpharma, Polfa Warszawa, Mondelez… oraz wielu innych znanych i szanowanych organizacji. Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych w wielu branżach.
 • Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM.
 • Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FRACAS, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems (KPI), Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.

Anna Curyło MSc, MBA

Anna Curyło MSc, MBA

HR Manager – UBS Bussines Solution Center, Poland

HR Manager/ UBS/ Poland

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

  HR Manager – UBS Bussines Solution Center, Poland (5 years)

  HR Director – Fantasy Park, Plaza Centers Europe, Poland, Czech Rep, Latvia (9 years)

  HR Specialist - National Health Fund Malopolska, Poland (6 years)

 

HR Manager with13 years of managerial experiences in international companies and over 19 years in HR   Teams. Participated in various HR projects in fast growing organizations.

Gained pratical experiences in operational HR processes from recruitment, through employee life cycle, payroll,   talent mgmt and employee exit. Possess very good knowledge of  labour law, tax and social security regulations.

 

EDUCATION

  MSc finance & banking Cracow University of Economics

  Labour Law at Jagiellonian University

  Executive MBA at Cracow School of Bussines

 

RESEARCH AND TEACHING

  Internal training leader in corporate companies: Labour Law academy, employee time & attendance, working time   rules, abseentism. 


Dr Philippe J.S. De Brouwer

Dr Philippe J.S. De Brouwer

Honorary consul for Belgium in Krakow and professor at the University of Warsaw, Jagiellonian University and AGH University of Science and Technology.

Dr. Philippe De Brouwer leads expert teams in the service center of HSBC in Krakow, is honorary consul for Belgium in Krakow and is also a professor at the University of Warsaw, Jagiellonian University and AGH University of Science and Technology.

He studied theoretical physics and later acquired his second Master degree while working full time. Finishing this Master he solved the "fallacy of large numbers puzzle" that was formulated by P.A. Samuelson 38 years before and remained unsolved since then. In his Ph.D. he successfully challenged the assumptions of the noble prize winning theory of Mean-Variance of Markovitz, by creating "Maslowian Portfolio Theory"

His career brought him into insurance, banking, investment management and back to banking, while his specialization shifted from IT, data science to people management.

For Fortis (now BNP) he created one of the first capital guaranteed funds and got promoted to director in 2000. In 2002 he joined KBC, where he merged 4 companies into one and subsequently became CEO of the merged entity in 2005. Under his direction, the company climbed from number 11 to number 5 on the market while the number of competitors increased by 50%. In the aftermath of the crisis, he helped create a new asset manager for KBC in Ireland that soon accommodated the management of ca. 1000 investment funds and had about 32 Bln Euro under management. In 2012 he widened his scope by joining Risk Management and specialized in statistics and numerical methods. Later Philippe worked for the Royal Bank of Scotland (RBS) and specialized in Big Data, analytics and people management. In 2016 he joined HSBC, created a Centre of Excellence in Risk management in their service center in Krakow. That team controls all most important models used in the bank worldwide.

In his free time, he teaches at AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakow and the Warsaw University. He taught many subjects like finance, behavioral economics, decision making, Big Data, bank management, structured finance, corporate banking, financial markets, financial instruments, team-building and leadership. But what stands out is his data and analytics course.


mgr Tomasz Dejtrowski

mgr Tomasz Dejtrowski

Director of Total Rewards – Poland, Jeronimo Martins Poland, Poland

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Director of Human Resources, Poland (7 lat)
Total Rewards Manager, Coca-Cola Hellenic (7
lat)
PwC, Senior Consultant  (6
lat)
Cracow University of Economics (13
lat)

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet Warszawski, Prawo i Administracja

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ:
wynagradzanie (total  reward)
projektowanie i wdrażanie strategii ZZL
zarządzanie zmianą
przywództwo


lic. rer. pol. Daniel Gfeller

lic. rer. pol. Daniel Gfeller

Director SGBS (Business Simulation and Int. Programms)

I. PERSONAL DATA

  Daniel Gfeller,  Lic. rer. pol. / MA
  Director SGBS (Business Simulation and Int.
Programms)

  Managing Director GFD Consulting GmbH

  CFO / SwissShrimp AG / Switzerland

  gfdconsul@gmail.com or daniel.gfeller@swissshrimp.ch

 

II. PROFESSIONAL EXPERIENCE

  Lecturer (more than 20 years) at different universities (Berne, Klagenfurt, St. Galler Business School, Cracow)

  Professional achievements: Winner of different awards

2017 – Swiss Innovation Challenge (2. Place)

2016 - Swiss Climate Award; Zurich Injurence Servises (Climate)

2016 – Jungunternehmerpreis Nordwestschweiz (Start– up)

2016 – Swiss Price for Sustainability  prix eco.ch (Ecology)

2016 – Marketing– Trophy (Marketing)

2016 – Faktor 5 Price (Sustainability)

2015 – InnoPrix der Stiftung der Baloise Bank SoBA (Innovation)

2012 – Berner Businessplan Award (Business Ideas)

 

III. EDUCATION

  Lic. rer. pol. (University of Berne)
  (
Specialiced in Accounting and Controlling, Financial Management)

 

IV. RESEARCH AND TEACHING

  Interests: Financial Management, Accounting principles

  Publications: Business Planning – New projects, New Business


Dr Joanna Heidtman

Dr Joanna Heidtman

Psychologist and sociologist, business trainer, adviser, coach

Psychologist and sociologist, doctor of humanities.  She works in the Group Process Research Department at the Institute of Sociology at the Jagiellonian University. She gained knowledge and experience, among the others, at the University of South Carolina and Cornell University in the USA. Joanna Heidtman deals with experimental investigations of power and conflict. For many years she has been conducting interpersonal trainings, creative trainings and negotiation classes and techniques of working with a group courses. She is a member of the American Sociological Association (section Social Psychology) and the Association of Consultants and Management Trainers MATRIK. Her private interests are new techniques of learning and self-development.

 
 

dr Bartosz Kurek

dr Bartosz Kurek

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

            Assistant professor, Department of Accountancy, Cracow University of Economics, Poland

PROFESSIONAL EXPERIENCE

            14 years of academic experience (research, teaching & tutoring)

            Research stays:

 • University of Illinois at Urbana-Champaign (USA)
 • Grand Valley State University (USA)
 • Short-term teaching visits at various universities: (Germany), University of Ljubljana (Slovenia), Bifrost University (Iceland), University of Montenegro (Montenegro), Corvinus University (Hungary), Paisley University (UK)

            Grants received:

 • National Science Center grant OPUS 12
 • Kosciuszko Foundation grant
 • Ministry of Science and Higher Education grants for research conducted by young scientists (5 times)

            International conferences attendance:

 • International Forecasting Financial Markets Conference (2017 – UK, 2016 – Germany, 2015 – France, 2014 – France, 2013 – Germany)
 • European Accounting Association Annual Congress (2010 – Turkey, 2009 – Finland, 2006 – Ireland, 2005 – Sweden)
 • International Economic Association World Congress (2005 – Morocco)

EDUCATION

            Ph.D. in Economic sciences, Cracow University of Economics, Poland

RESEARCH AND TEACHING

            Interests

 • scientific interests: equity block trades, event study methodology, accounting theory
 • teaching & tutoring interests: managerial accounting

            Most important publications:

 • Kurek Bartosz, 2017, Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w WarszawieThe Information Content of Equity Block Trades on the Example of the Main Market of the Warsaw Stock Exchange,
 • Kurek Bartosz, 2016, The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange. Conventional and Bootstrap Approaches, „Journal of Forecasting”, Vol. 35, Issue 1, pp. 43–53, print ISSN: 0277-6693, online ISSN: 1099-131X
 • Kurek Bartosz, 2014, The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange: An Estimation of Shares’ Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines, „Journal of Forecasting”, Vol. 33, Issue 6, pp. 433–454,

André Langenegger lic. oec. HSG, dipl. Hdl.

André Langenegger lic. oec. HSG, dipl. Hdl.

Member of Executive Board, Synorga AG, Switzerland, Lecturer for Banking and Economics, St.Galler Business School (SGBS)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Lecturer at the St. Galler Business School

Lecturer at the University of Applied Science, HTW Chur

Project Manager, Institute of Business Education and Educational Management, University of St.Gallen

Wealth Management Advisor, UBS

Credit Risk Management Advisor, UBS

 

 

EDUCATION

Master of Arts HSG, University of St.Gallen

Certified Teacher for Business Education 

Certified Wealth Management Advisor

Certificate in Business Journalism

 

 

RESEARCH AND TEACHING

Ph.D. programme in Organization Studies and Cultural Theory, University of St.Gallen

Business Studies (finance, organisational studies and economics)


Richard Lucas MA

Richard Lucas MA

Supervisory Board, SKK, Unicard,, CEO of SKK, PMR, VP ISL

I.PERSONAL DATA

Richard Lucas,  Economics MA (Cantab) Entrepreneur (650 staff/10 companies)

E-mail richadlucas@richardlucas.com

 

II. PROFESSIONAL EXPERIENCE

Supervisory Board, SKK, Unicard,, CEO of SKK, PMR, VP ISL since 1991
Professional achievements 1 Ambassdor OMGKRK, 2  Global Entrepreneurship Week Poland,
3 Poczet (Nie)zwykłych Krakowian  4 Pro Memoria Medal from Government of Poland.

Business or scientific projects

Businesses Argos, Estimote, Everuptive, ISL, Love Krakow, PMR, SKK, Syndicate Room, Unicard, Zalamo, 
Non-Profit Founder TEDxKazimierz, Krakow Enterprise Mondays, Open Coffee Krakow

Corporate interactions Technologies from my companies support the world’s largest companies

100s of workshops and lectures at Companies. Universities Conferences

III. EDUCATION

Economics MA  Cambridge University (UK)
JBS Ignite Course.

 

IV. RESEARCH AND TEACHING

Interests (Entrepreneurs teaching Entrepreneurship Entrepreneurial Mindsets. TEDxKazimierz

Publications - An Introduction to Market Economics for Poland, Project Kazimierz podcast,  richardlucas.com blog


Mateusz Matłoka MSc

Mateusz Matłoka MSc

Director CEE Division / Simon-Kucher & Partners


prof. UEK dr hab. Alicja Miś

prof. UEK dr hab. Alicja Miś

Cracow University of Economics, Poland

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Profesor UEK (2008-obecnie)

Wybrane projekty badawcze: zarządzanie karierą, zarządzanie talentami, kobiety na rynku pracy, zarządzanie   talentami w MSP percepcja osób starszych w organizacjach.

Współpraca naukowa z Szkołą Główną Handlową, Johannes Kepler University Linz, Uniwersytetem Jagiellońskim

WYKSZTAŁCENIE:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

NAUKA I DYDAKTYKA:

Obszary zainteresowań: zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju w organizacji i problematykę kształtowania karier pracowniczych oraz zagadnienia metodologii nauk społecznych, w tym metod i technik badawczych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

PUBLIKACJE:

Koncepcja rozwoju kariery w organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

W górę– to jedyna droga, (coauthor), ACK UEK, Kraków 2013.

Human Resource Management in Transition. The Polish Case, (coauthor), Oficyna a Wolters Kluwer business,  Warszawa 2011.


Dr Markus Muellner

Dr Markus Muellner

Managing Director, new spirit Institut AG, CH-Zollikon (Management Consulting on Leadership | Marketing & Sales | Self Management)


Leadership Lecturer, St. Gallen Business School / Switzerland and
Managing Director, new spirit Institute, Zürich / Switzerland
markus.muellner@sgbs.ch

II. PROFESSIONAL EXPERIENCE

 • since 2001 in various leadership positions in consulting and medical device industry Swiss Leader Award 2008
 • Consulting and coaching projects: ABB, BASF, Bayer, Bosch, Gerresheimer, Grundfos, Henkel, Holcim, Prinovis, Sonova, etc.
 • since 2002 lecturere in various Executive MBA programs and MBA programs

III. EDUCATION

Dr. oec (PhD in economics), University of St. Gallen / Switzerland

IV. RESEARCH AND TEACHING

Interests: Leadership, Management, Emotional Intelligence, Key Account Management, Self Leadership

Publications:

 • Belz/Müllner/Zupancic: Spitzenleistungen im Key Account Management – Das St. Galler KAM-Konzept, 3rd ed., 2015
 • Belz/Müllner/Zupancic: Excellence in Key Account Management, 2008 3rd ed., 2015
 • Müllner: Leistungen für International Key Accounts, 2002

   


Christian Muntwiler lic. oec. HSG

Christian Muntwiler lic. oec. HSG

Executive Director ISP and doctoral student, University of St. Gallen

I. PERSONAL DATA

  Christian Muntwiler, lic. oec. HSG

  Management Trainer & Consultant, St. Gallen Business School and

  SG Consulting & Management AG

  Executive Director ISP and doctoral student, University of St. Gallen

  cmuntwiler@sgcm.ch

 

II. PROFESSIONAL EXPERIENCE

Experienced Trainer and Consultant (more than 15 years of practical experience) with a demonstrated history of   working in the education management industry. Skilled in strategic & marketing management, train the trainer,   business development, strategic planning, and lecturing. Strong professional with a lic. oec. HSG focused in   media- & communication management from University of St. Gallen.

 

III. EDUCATION

  lic. oec. HSG – University of St. Gallen

 

IV. RESEARCH AND TEACHING

  Strategic management

  Marketing management

  Train the trainer

  Business development

  Strategic planning

  Cognitive biases in the facilitation of strategic episodes


Bartek Ostrowski

Bartek Ostrowski

UBS Head of Group Finance & Senior Delivery Head for EMEA-Poland, Vice-President & Treasurer at Harvard Club of Poland, Poland

EDUCATION:

Educated at Harvard Business School (Boston, MA) and Cambridge University (UK) with honors degrees in business and economics.

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

Prior to UBS worked in Merges and Acquisitions (M&A) Advisory as Partner at Decius Equity, in Private Equity (PE) at Cooper Wallace in London/EMEA and as Director and Vice-President in Capital Markets&European Policy Advisory at Chatham Financial. Started career at Deutsche Bank in London within Global Corporate Banking.


prof. Michel Poté

prof. Michel Poté

Independent Higher Education Consultant, France

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
10 years as consultant in the Higher Education sector
Previous experience: Dean of EM Normandie (1985-1995) and Dean of ESSCA (1995-2008) Research field: Intercultural studies
Corporate interactions: Consultant to the EFMD and many Business Schools in the world

EDUCATION:
Professeur Agrégé de l’Université

RESEARCH AND TEACHING:
Publications: Author with chez Fernand Nathan,  Pergamon Press, Cambridge University Press and Oxford University Press


mgr Anna Sadowska

mgr Anna Sadowska

Akredytowany trener PRINCE2®, MSP®, MoP®, Agile PM®
Certyfikowany kierownik projektów PRINCE2® Practitioner
Konsultant zarządzania strategicznego

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Odpowiedzialna za plany strategiczne, rozwój biznesu oraz kontakt z kluczowymi klientami. Wykładowca przedmiotów z zakresu systemów zarządzania jakością i metodyk zarządzania projektami na studiach podyplomowych, MBA (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny). Trener i konsultant z 12 letnim doświadczeniem szkoleniowym w zakresie systemów zarządzania jakością, zarządzania projektami, ryzykiem oraz zmianą. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie dostarczania usług informatycznych, wdrażania metodyk zarządzania projektami i systemów zarządzania jakością w branżach FMCG, IT i media, produkcja, turystyka, sektor administracji i zdrowia. Członek International Project Management Association Polska.

Realizuje kompleksowe programy zmian strategicznych w organizacjach – budowa strategii, rebranding, restrukturyzacje, budowa biur projektów oraz programy rozwojowe kadry managerskiej skupione na osiąganiu celów biznesowych. 

Obszary działań

Specjalizuje się w doradztwie oraz szkoleniach dla kadry zarządzającej, kierowników, zarządu oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności metodyk PRINCE2®, PMBoK®, Agile PM®, systemów zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem.

Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu zmian organizacyjnych skupionych na osiąganiu efektywności biznesowej opartej na wskaźnikach (KPI), celach (MBO) oraz strategicznej karcie wyników (BSC).

Główni klienci

Enion, Biprostal, MAN Trucks, Nokia Siemens Networks, CSIOZ, EDF, BFL, Tauron, Orlen, JTI, De Heus, Onet, Capgemini, Lufthansa, Interia, Soneta, OTCF (4F), Seat, CanPack, Ronal, PKO 

Certyfikaty

 • PRINCE2® Approved Trainer, PRINCE2® Practitioner
 • MSP® Approved Trainer, MSP® Practitioner
 • MoP® Approved Trainer, MoP® Practitioner
 • Agile PM® Approved Trainer, Agile PM® Practitioner
 • P3O® Practitioner
 • PRINCE2® Agile Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • ITIL® Foundation, ITIL Service Operations
 • Professional Scrum Master
 • Lean IT Foundation
 • ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001

Piotr Sedlak Ph.D.

Piotr Sedlak Ph.D.

education:

Ph.D. diploma in Management,

postgraduate diplomas in:

Project Management (CUE),
Marketing and Social Research (WSE Kraków),
Social Psychology (SWPS).

 

work experience:

- over 10 years as a Project Manager in Sedlak & Sedlak.

Currently developing badaniahr.pl platform.

- 10 years at .Cracow University of Economics

 

other:

member of World at Work and Polish Association of Market and Opinion Researchers.

Certified Project Manager (IPMA, IPMA R&D, PRINCE2).


Sebastian Wolf MD Dr. med., PHD

Sebastian Wolf MD Dr. med., PHD

I. PERSONAL DATA

  Sebastian Wolf,  MD Dr. med., PHD

  Associate Professor St. Gallen Business School (SGBS) Swizzerland

  wolf@sebastianwolf.com

 

II. PROFESSIONAL EXPERIENCE

  since 2003 at SGBS

  Leadership, Changemanagement, Career Development, Coaching

  Corporate interactions f.e. with Allianz, BASF, BMW, Daimler, FujitsuSiemensComputers, Novartis, SAP, UBS,  Western Digital,… 

III. EDUCATION

  PHD, University of Heidelberg, Germany

 

IV. RESEARCH AND TEACHING

  Interests: Teaching, Coaching


dr Agnieszka Żur

dr Agnieszka Żur

Executive MBA Program Supervisor, Cracow University of Economics, Poland

ACADEMIC EXPERIENCE:
19 years, PhD in management (corporate entrepreneurship)
IMD (Luasanne), Chinese University of HK, Crossroads (NGO, HK), UEK

RESEARCH AND TEACHING:
social entrepreneurship, teaching methodology, socially engaged teaching and learning, tutoring and mentoring.
Research fellow at Plymouth University
Author of numerous course programmes based on flipped classroom and social constructivist theory,
Guest lectures at Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Western Michigan University (Kalamazoo, USA), Durham University, University of College London, Plymouth University and Luton University (Great Britain), Sodertorn University (Stockholm, Sweden), Executive MBA Program Supervisor (CSB CUE)

 


UEK KSB

CRACOW SCHOOL OF BUSINESS
CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS
27 Rakowicka Street, 31-510 Cracow

Contact: 
tel.: +48 12 293 75 53 (MBA studies)
tel.: +48 12 293 50 29 (Post-graduate studies)       
e-mail: imba@uek.krakow.pl

facebook Linkedin