Kontakt

 

Kontakt

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK 

Uwaga! W dniach 8-11.06.2023 r. Krakowska Szkoła Biznesu UEK będzie zamknięta.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Budynek G-KSB (dawniej Pawilon G), parter

 

Biuro Studiów MBA:
tel. 12 293 75 51
e-mail: mba@uek.krakow.pl

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00

 

Biuro Studiów Podyplomowych:
tel. 12 293 75 96
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 17:00
piątki w godzinach 9:00 – 20:00
soboty w godzinach 9:00 – 14:00

 

 

Dyrektor KSB UEK

dr Jakub Kwaśny
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
ksbdirector@uek.krakow.pl

 

Biuro Studiów MBA

mgr Monika Bulsza
Dyrektor Biura Studiów MBA

tel.+48 12 293 55 25
E-mail: mba@uek.krakow.pl

 

mgr Martyna Frydrychowska-Bogacka
Koordynator Programu Executive MBA

tel. +48 12 293 75 51
E-mail: emba@uek.krakow.pl

mgr Gabriela Paleta
Menedżer Programu International MBA 

tel. +48 12 293 55 68
E-mail: imba@uek.krakow.pl

 

lic. Łukasz Czyż
Koordynator Programu MBA KSB + Master 

tel. +48 12 293 75 53
E-mail: cmba@uek.krakow.pl

 

Biuro Studiów Podyplomowych

mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
Koordynator Projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"

tel.12 293 55 60
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

mgr Renata Wójcik
Menedżer Studiów Podyplomowych

KIERUNKI STUDIÓW: 
Data Science. Metody, narzędzia, zastosowania gr. B,
Europejskie Studia Menedżerskie typu MBA gr. A,
Zarządzanie zespołem - studia menedżerskie gr. A,

tel.12 293 75 96
E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

 

mgr Anna Juszczyk
Menedżer Studiów Podyplomowych,
Sekretarz Zespołu Komisji ds. Jakości Kształcenia

KIERUNKI STUDIÓW:
Kadry i płace
gr. A, B
Szacowanie nieruchomości,
Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi
Zarządzanie projektami
gr. B, C
Zarządzanie projektami innowacyjnymi.

tel.12 293 50 29
E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl

 

mgr Karolina Dąbek
Menedżer Studiów Podyplomowych
Menedżer Dedykowanych Studiów MBA

KIERUNKI STUDIÓW:
MBA in Community Management Łódź
ed. VI, VII
MBA in Healthcare,

Sustainable Energy,
Psychologia w biznesie gr. A,B


tel.12 293 55 61

E-mail: karolina.dabek@uek.krakow.pl

 

lic. Tomasz Bem
Menedżer Studiów Podyplomowych

KIERUNKI STUDIÓW:
Bankowość i finanse cyfrowe ed. IV
Zarządzanie przedsiębiorstwem
-studia menedżerskie typu MBA  gr A i B, 
Analityk Finansowy CFA®,
Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA,
Rachunkowość finansowa UEK-ACCA -
tryb II sem. i III sem.

tel.+48 12 293 59 75
E-mail: tomasz.bem@uek.krakow.pl

lic. Alina Ławicka
Menedżer Studiów Podyplomowych

KIERUNKI STUDIÓW:

Analityk Biznesowy ed. IV,
Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne,
Controlling i finanse przedsiębiorstw,
Doradztwo podatkowe.

tel.12 293 75 98
E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

mgr Łukasz Kos
Menedżer Studiów Podyplomowych
Menedżer Dedykowanych Studiów MBA
Obsługa Projektów Europejskich

KIERUNKI STUDIÓW:
MBA in Community Management Wrocław

ed. V, VI,
MBA w Ochronie Zdrowia,
MBA in Public Management ed. V, VI,
Rachunkowość i finanse gr. A.

tel.+48 12 293 59 74
E-mail: lukasz.kos@uek.krakow.pl

 

Biuro KSB UEK

dr Wojciech Szymla
Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia

E-mail: teqcsb@uek.krakow.pl

mgr Katarzyna Lipińska
Specjalistka ds. Marketingu i Promocji

tel.12 293 74 11
E-mail: lipinskk@uek.krakow.pl

mgr Elżbieta Major
Główna Specjalistka

tel.12 293 56 85
E-mail: majore@uek.krakow.pl

mgr Honorata Musiał
Specjalistka

tel.12 293 76 72
E-mail: musialh@uek.krakow.pl

Lokalizacja

Loading

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin