COMARCH Executive Academy

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania produktem i usługami,
 • nauczysz się analizować opłacalność i efektywność projektów,
 • wzmocnisz umiejętność komunikacji marketingowej,
 • poznasz zasady kształtowanie relacji z klientami,
 • będziesz czerpać z wiedzy i doświadczenia najlepszych wykładowców UEK (specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, negocjacji, komunikacji marketingowej, sprzedaży) oraz zewnętrznych trenerów biznesowych,
 • będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania, takich jak: studium przypadku, symulacje i ćwiczenia praktyczne, warsztaty, wykłady – w trakcie tych zajęć nawiążesz wartościowy networking z pozostałymi uczestnikami studiów.
 

Profil słuchacza

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli ukończyłeś studia (co najmniej I stopnia) o dowolnym profilu oraz:

 • pełnisz funkcję kierownicze na różnym szczeblu zarządzania,
 • jesteś zatrudniony na stanowisku samodzielnym oraz wskazanym przez COMARCH.
 

Program studiów

 

Patron kierunku

 

Organizacja zajęć

 • czas trwania studiów: 2 semestry
 • tryb niestacjonarny: 2-dniowe zjazdy weekendowe co dwa tygodnie, w piątki w godz. 8:45 – 16:15 i soboty w godz. 8.45–16.15 (w sobotę przewidziana jest przerwa na lunch). W wyjątkowych sytuacjach (np. ograniczona dostępność wykładowcy) zajęcia mogą odbywać się również w niedziele.
 • język: 100% polski

Zajecia prowadzone są z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz przygotowanie i prezentacja pracy końcowej o charakterze praktycznym.

 

Dyplom

Po ukończeniu studiów otrzymasz:

 • dyplom ukończenia COMARCH Executive Academy,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Krakowska Szkołę Biznesu UEK.
 

Skontaktuj się z nami!

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin