MBA - Arts and Culture Management

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Program MBA - Arts and Culture Management to dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej (z min. 3 letnim stażem w zarządzaniu zespołami) instytucji kultury oraz innych organizacji działających w obszarze szeroko pojętej kultury i sztuki.

Celem programu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w procesie skutecznego zarządzania publiczną i prywatna instytucją z szeroko pojętego sektora kultury i sztuki. W programie uwzględniono kluczowe zagadnienia odnoszące się do szans i zagrożeń płynących ze światowej gospodarki, zmian technologicznych w obszarze kultury oraz możliwości budowy i wykorzystania przewag konkurencyjnych, jak również zapewnienia stałego rozwoju organizacji.

 

Profil słuchacza

Ten kierunek jest dla Ciebie, jeżeli:

 • pracujesz w sektorze kreatywnym i chcesz rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie oraz pogłębić umiejętności zarządzania instytucjami publicznymi i prywatnymi,
 • poszukujesz możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego,
 • Twoja firma firma/sponsor zapewnia Ci możliwość kształcenia na podstawie odrębnej umowy.
 

Program studiów

 1. Wprowadzenie do studiów MBA
 2. Prawne uwarunkowania w działalności instytucji kultury, organizacji non profit oraz w działalności gospodarczej
 3. Determinanty rozwoju kultury. Kultura a dziedzictwo kulturowe
 4. Modele polityki kulturalnej na przykładzie: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych
 5. Ekonomia i finanse kultury
 6. PR. Komunikacja - trendy - praktyka
 7. Komercjalizacja projektów z zakresu kultury
 8. Psychologia przywództwa
 9. Innowacyjność a rozwój
 10. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury
 11. Kultura dostępna: przeciwdziałanie wykluczeniom
 12. Zarządzanie zmianą i zarządzanie kryzysowe
 13. Kreatywne miasto - rekultywacja miejsc, parki kulturowe, turystyka kulturalna
 14. Seminarium dyplomowe
 

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty i niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 250 godzin (po części wynikający z potrzeb partnerów/sponsorów programu oraz wymogów ustawodawczych krajów, z których pochodzić będą uczestnicy). Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie pisemnej i ustnej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego oraz obrony pracy końcowej.

 

Rekrutacja

Kryteria przyjęć:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

 

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

 

Wykładowcy

Loading...

 

Skontaktuj się z nami!

Dyrektor kierunku
mgr Paweł Kozakiewicz

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin