MBA in Community Management

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami publicznymi,
 • dowiesz się więcej na temat zarządzania finansami JST i inżynierii finansowej,
 • poznasz aktualne trendy rozwojowe miast oraz ich perspektywy w kontekście zmian klimatycznych,
 • nauczysz się strategicznego zarządzania poprzez projekty, które zmieniły miasto lub region,
 • poszerzysz wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań działalności JST,
 • nauczysz się skutecznie promować miasto lub region,
 • rozwiniesz umiejętności komunikacyjne i przywódcze,
 • będziesz czerpać z wiedzy i doświadczenia wykładowców, którymi są: naukowcy, prezydenci organizacji publicznych, dyplomaci, praktycy zarządzania w samorządach, twórcy strategii samorządowych, przedstawiciele mediów oraz praktycy biznesu.

Dyplom studiów MBA in Community Management otworzy przed Tobą możliwość kariery w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Dzięki ukończeniu tych studiów będziesz zwolniony z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Program MBA in Community Management realizowany jest przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Instytut Heweliusza.

 

Profil słuchacza

Ten kierunek studiów MBA jest dla Ciebie, jeżeli jesteś liderem lub osobą zarządzającą w instytucjach publicznych, czyli jesteś urzędnikiem, politykiem lub liderem opinii oraz:

 • pracujesz w urzędzie: miasta, gminy, marszałkowskim, powiatu,
 • jesteś członkiem spółki miejskiej, 
 • jesteś radnym, 
 • zarządzasz NGO-sami i współpracujesz z urzędami.
 

Program studiów

1. Wprowadzenie do studiów MBA
2. Mierniki rozwoju miast i regionów. Benchmarking.
3. Zmiany klimatyczne - perspektywa dla miast i regionów
4. Zarządzanie publiczne
5. Komunikacja społeczna w JST
6. Zarządzanie zmianą w sytuacji kryzysowej
7. Etyczne uwarunkowania pracy menedżera JST
8. Psychologia zarządcza
9. Protokół dyplomatyczny i etykieta w samorządzie
10. Teoria i praktyka samorządu terytorialnego w Polsce
11. Finanse JST i inżynieria finansowa
12. Przywództwo
13. Trendy rozwojowe miast. Miasta przyszłości
14. Programowanie i finansowanie polityk publicznych JST
15. Zarządzanie strategiczne. Projekty, które zmieniły miasto/region
16. Wystąpienia publiczne – szkolenie medialne
17. Nadzór właścicielski i analiza sprawozdań finansowych
18. Prawne uwarunkowania działalności JST
19. Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne
20. Moduł: Case study: praktyczne aspekty funkcjonowania JST.*
21. Seminarium

* W zakres modułu: Case study: praktyczne aspekty funkcjonowania JST - wchodzi Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo informacji i danych w zarządzaniu instytucją.

 

Partner i Patron kierunku

Instytut Heweliusza to jednostka oświatowa wyspecjalizowana w inicjowaniu, tworzeniu i prowadzeniu unikatowych programów edukacyjnych we współpracy z najlepszymi polskimi uczelniami oraz partnerami biznesowymi. Jej misją jest dostarczanie najbardziej aktualnej wiedzy z takich dziedzin jak prawo, zarządzanie, ekonomia czy psychologia i podnoszenie kompetencji menadżerskich osób kierujących jednostkami samorządowymi, biznesami czy projektami społecznymi. Instytut Heweliusza jest partnerem i pomysłodawcą kierunku MBA in Community Management.

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 310 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. Związk Miast Polskich jest patronem kierunku MBA in Community Management.

 

Rada Studiów

dr Jakub Kwaśny
Przewodniczący Rady
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Loading...

 

Organizacja zajęć

 • czas trwania studiów: 2 semestry
 • tryb niestacjonarny: 2-dniowe zjazdy weekendowe (sobota, niedziela)
 • język: 100% polski
 • obowiązuje 80% frekwencja na zajęciach
 • każdą nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego poprzez wykonanie pracy zaliczeniowej
 • każdy semestr kończy się zbiorczym egzaminem
 • zwieńczeniem studiów jest napisanie pracy dyplomowej (możliwość pisania przez 2 osoby) i obrona publiczna prac na ostatnich zajęciach
 • dla osób, które nie obronią się w terminie, zostanie wyznaczony kolejny termin za dodatkową opłatą

Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz przygotowanie i prezentacja pracy końcowej o charakterze praktycznym.

Terminy zjazdów:
MBA in Community Management Kraków III ed. i Katowice II ed.:
I zjazd
27.05.2023r.
28.05.2023r.
II zjazd
17.06.2023r.
18.06.2023r.
III zjazd
07.10.2023r.
08.10.2023r.
IV zjazd
18.11.2023r.
19.11.2023r.
V zjazd
09.12.2023r.
10.12.2023r.
VI zjazd
13.01.2024r.
14.01.2024r.
VII zjazd
03.02.2024r.
04.02.2024r.
VIII zjazd
24.02.2024r.
25.02.2024r.
IX zjazd
09.03.2024r.
10.03.2024r.
X zjazd
30.03.2024r.
31.03.2024r.
XI zjazd
13.04.2024r.
14.04.2024r.
XII zjazd
27.04.2024r.
28.04.2024r.
XIII zjazd
11.05.2024r.
12.05.2024r.


MBA in Community Management Łódź VII edycja:
I zjazd
24.03.2023r.
25.03.2023r.
II zjazd
15.04.2023r.
16.04.2023r.
III zjazd
20.05.2023r.
21.05.2023r.
IV zjazd
10.06.2023r.
11.06.2023r.
V zjazd
24.06.2023r.
25.06.2023r.
VI zjazd
23.09.2023r.
24.09.2023r.
VII zjazd
21.10.2023r.
22.10.2023r.
VIII zjazd
18.11.2023r.
19.11.2023r.
IX zjazd
09.12.2023r.
10.12.2023r.
X zjazd
13.01.2024r.
14.01.2024r.
XI zjazd
17.02.2024r.
18.02.2024r.
XII zjazd
02.03.2024r.
03.03.2024r.

MBA in Community Management Wrocław VI edycja:
I zjazd
25.03.2023r.
26.03.2023r.
II zjazd
15.04.2023r.
16.04.2023r.
III zjazd
20.05.2023r.
21.05.2023r.
IV zjazd
10.06.2023r.
11.06.2023r.
V zjazd
23.09.2023r.
24.09.2023r.
VI zjazd
07.10.2023r.
08.10.2023r.
VII zjazd
21.10.2023r.
22.10.2023r.
VIII zjazd
04.11.2023r.
05.11.2023r.
IX zjazd
18.11.2023r.
19.11.2023r.
X zjazd
02.12.2023r.
03.12.2023r.
XI zjazd
03.02.2024r.
04.02.2024r.
XII zjazd
17.02.2024r.
18.02.2024r.
XIII zjazd
09.03.2024r.
10.03.2024r.

 

Rekrutacja

Kryteria przyjęć:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

Etapy rekrutacji:

 

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

 

Czesne

19 900 PLN - w przypadku płatności całej kwoty w jednej racie + 500 PLN opłaty rekrutacyjnej

22 000 PLN - w przypadku płatności w dwóch ratach, każda po 11 000 zł + 500 PLN opłaty rekrutacyjnej

Wpłata opłaty rekrutacyjnej 500 zł na indywidualne konto wygenerowane przez system rekrutacyjny IRK.

W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez pracodawcę lub własną działalność gospodarczą (dotyczy zarówno opłaty rekrutacyjnej jak i opłaty za czesne), prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Na podstawie karty wystawiona zostanie faktura pro-forma z danymi do przelewu.

Osoby indywidualnie opłacające studia otrzymają z biura Szkoły odrębne, indywidualne konta do wpłat czesnego.

Akty prawne:

 

Dyplom

Po obronie pracy końcowej otrzymasz:

 • dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration ze specjalnością Community Management,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. 
 

Wykładowcy

Loading...

 

Skontaktuj się z nami!

Menedżer studiów MBA in Community Management Łódź, Katowice

mgr Karolina Dąbek
tel.12 293 55 61
E-mail: karolina.dabek@uek.krakow.pl

Dyrektor kierunku MBA in Community Management Łódź

dr Piotr Markiewicz
E-mail: markiewp@uek.krakow.pl

Dyrektor kierunku MBA in Community Management Katowice

dr Łukasz Danel
E-mail: danell@uek.krakow.pl

Menedżer studiów MBA in Community Management Wrocław

mgr Łukasz Kos
tel.12 293 59 74
E-mail: lukasz.kos@uek.krakow.pl

Dyrektor kierunku MBA in Community Management Wrocław

dr Edyta Bielińska-Dusza
E-mail: bielinse@uek.krakow.plKoordynatorzy studiów w poszczególnych miastach:

Koordynator Studiów we Wrocławiu

Ilona Byra
ilona.byra@instytut-heweliusza.pl

Koordynator Studiów w Łodzi i Toruniu

Piotr Wesołowski
tel.: 507 094 468
piotr.wesolowski@instytut-heweliusza.pl

Koordynator Studiów w Krakowie

Wojciech Pelowski
tel.: 507 094 450
wojciech@pelowski.pl

Koordynator Studiów w Katowicach

Rafał Rogowicz
tel.: 605 656 948
rafal.rogowicz@instytut-heweliusza.pl

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin