MBA in Healthcare

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Nauczysz się zarządzać jakością, portfolio projektowym i procesami biznesowymi w placówce medycznej,
 • poszerzysz wiedzę na temat zagadnień prawnych, w szczególności w zakresie: prawa pacjenta, prawa gospodarczego i prawnych aspektów funkcjonowania profesji medycznych,
 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania w placówkach medycznych – dowiesz się więcej o HTA i EBM w ochronie zdrowia, kontraktowaniu świadczeń medycznych, badaniach klinicznych, farmakoekonomice,
 • usystematyzujesz i poszerzysz wiedzę dotyczącą rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,
 • wzmocnisz kompetencje przywódcze, 
 • nauczysz się efektywnych technik komunikacji, prowadzenia negocjacji w biznesie, kreowania własnej marki i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • weźmiesz udział w wizytach studyjnych oraz w Międzynarodowym Kongresie MBA.

Przygotujesz się do roli menedżera, który podejmuje wyzwania rozwojowe i zawodowe, jakie stoją przed Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Zdobędziesz niezbędne dla skutecznego zarządzania placówką ochrony zdrowia kompetencje, takie jak gruntowna wiedza z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów oraz umiejętności efektywnej komunikacji.

 

Profil słuchacza

Program MBA in Healthcare został przygotowany z uwzględnieniem potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli jesteś członkiem kadry menedżerskiej tej placówki medycznej lub planujesz objąć kierownicze stanowisko w tym szpitalu w przyszłości. 

 

Program studiów

Moduł wprowadzający

 1. Wprowadzenie do studiów MBA
 2. Wizyta studyjna.
 3. International MBA Congress.
 4. Seminarium dyplomowe.

Moduł podstawowy

 1. Zarządzanie strategiczne. Koncepcja Performance Management.
 2. Zarzadzanie jakością w podmiocie medycznym.
 3. Etyka w podmiocie leczniczym i społeczna odpowiedzialności biznesu.
 4. Marketing i PR podmiotu leczniczego.
 5. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych: prawa pacjenta, prawne aspekty funkcjonowania profesji medycznych, prawo gospodarcze.
 6. Strategiczne zarządzanie finansami.
 7. Rachunkowość zarządcza.
 8. Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi.
 9. Systemy informatyczne w zarządzaniu szpitalem.
 10. Zarządzanie procesami biznesowymi.

Moduł: Sektorowe aspekty zarządzania

 1. HTA i EBM w ochronie zdrowia
 2. Kontraktowanie świadczeń medycznych.
 3. Badania kliniczne.
 4. Farmakoekonomika.

Moduł: Rozwój własny

 1. Przywództwo, coaching i mentoring.
 2. Zarządzanie portfolio projektowym.
 3. Psychologiczne aspekty zarządzania.
 4. Negocjacje w biznesie.
 5. Kreowanie własnej marki.
 6. Komunikacja interpersonalna.
 

Patron kierunku

 

Organizacja zajęć

 • Studia podyplomowe będą się odbywać w trybie niestacjonarnym (piątek/sobota/niedziela),
 • studia trwają 3 semestry, w sumie 350 godzin,
 • warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach,
 • każdy semestr kończy się egzaminem w formie pisemnej,
 • na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego oraz obrony pracy końcowej. Prace zaliczeniowe mogą mieć praktyczny i wdrożeniowy charakter.
 

Wykładowcy

Loading...

 

Skontaktuj się z nami!

Menedżer studiów MBA in Healthcare

mgr Karolina Dąbek

tel.12 293 55 61
E-mail: mbahealth@uek.krakow.pl

Dyrektor kierunku MBA in Healthcare

dr hab. Beata Buchelt, prof. UEK

E-mail: bucheltb@uek.krakow.pl

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin