MBA in Public Management

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Nauczysz się zarządzać organizacją pod kątem finansowym, 
 • wzmocnisz swoje umiejętności komunikacyjne,
 • poznasz aspekty prawne zarządzania organizacją,
 • poszerzysz wiedzę na temat zarządzania kapitałem ludzkim,
 • rozwiniesz umiejętności liderskie, które umożliwią Ci efektywne pełnienie funkcji kierowniczych,
 • będziesz czerpać z wiedzy i doświadczenia uznanych przedstawicieli świata nauki oraz praktyków biznesu,
 • rozbudujesz swoją sieć kontaktów biznesowych poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów, 
 • będziesz uczestniczyć w interaktywnych zajęciach bazujących na metodach opartych na studiach przypadków, symulacji i ćwiczeniach praktycznych.

Dyplom studiów MBA in Public Management otworzy przed Tobą możliwość kariery w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Dzięki ukończeniu tych studiów będziesz zwolniony z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Studia MBA in Public Management organizowane są przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK pod patronatem Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

 

Profil słuchacza

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli posiadasz wyższe wykształcenie o dowolnym profilu, masz 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym oraz:

 • jesteś pracownikiem urzędów, instytucji państwowych lub spółek komunalnych,
 • jesteś menedżerem średniego lub wyższego szczebla i pracujesz w przedsiębiorstwie lub w organizacji niebiznesowej, takiej jak: administracja publiczna, służba zdrowia, instytucje kultury i oświaty,
 • planujesz pełnić kierownicze funkcje w jednostkach sektora finansów publicznych.
 

Program studiów

 1. Wprowadzenie do studiów MBA
 2. Ekonomiczne podstawy pracy menedżera
 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 4. Marketing w ujęciu relacyjnym
 5. Kulturowe podstawy zarządzania
 6. Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw publicznych - prawo gospodarcze, prawo rynku kapitałowego, prawo pracy
 7. Integracja europejska. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
 8. Zarządzanie publiczne
 9. Zarządzanie strategiczne w organizacji sieciowej
 10. Technologiczne podstawy zarządzania
 11. Inżynieria finansowa
 12. Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa w instytucjach publicznych
 13. Zarządzanie innowacyjnością
 14. Zarządzanie procesami w organizacji
 15. Strategie w organizacjach publicznych
 16. Zasady ładu korporacyjnego
 17. Komunikacja społeczna
 18. Organizacja procesu zamówień publicznych
 19. Zarządzanie rozwojem osobistym
 20. Etyczne uwarunkowania pracy menedżera
 21. Analiza danych i proces decyzyjny
 22. Seminarium dyplomowe
 

Poznaj nas bliżej

 

Patroni kierunku


 

Organizacja zajęć

 • czas trwania studiów: 3 semestry
 • tryb niestacjonarny: 3-dniowe zjazdy weekendowe – cześć zajęć realizowana jest z wykorzystanie platformy e-learningowej
 • język: 100% polski

Zajecia prowadzone są z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz przygotowanie i prezentacja pracy końcowej o charakterze praktycznym.

 

Rekrutacja

Kryteria przyjęć:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

 

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

 

Czesne

22 000 PLN (możliwość płatności w 3 ratach) + 500 PLN opłaty rekrutacyjnej

Wpłata opłaty rekrutacyjnej 500 zł na konto:

Alior Bank SA 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380 – w tytule wpłaty proszę podać numer ankiety. 

W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę proszę podać imię i nazwisko słuchacza.

Uwaga: to konto przeznaczone jest tylko do wpłat:

 • opłaty rekrutacyjnej,
 • wpłat czesnego dokonywanych przez firmy i instytucje.

Osoby indywidualnie opłacające studia otrzymają z biura Szkoły odrębne, indywidualne konta do wpłat czesnego.

Akty prawne:

 

Dyplom

Absolwenci studiów otrzymują:

 • dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Sektorze Publicznym (MBA in Public Management),
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK.
 

Wykładowcy

Loading...

 

Skontaktuj się z nami!

Menedżer kierunku

mgr Łukasz Kos

tel.12 293 59 74
E-mail: lukasz.kos@uek.krakow.pl

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin