MBA Leadership and Transformation in Church and Non-profit Organizations

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Program MBA Leadership and Transformation in Church and Non-profit Organizations to trzysemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla liderów i osób zarządzających (z min. 3 letnim stażem w zarządzaniu zespołami) instytucjami kościelnymi oraz w związkach wyznaniowych, a także organizacjami pozarządowymi głównie z obszaru spraw społecznych i charytatywnych. Studia oferowane są w języku angielskim lub języku polskim i mają charakter programu typu executive.

Adresatami są menedżerowie instytucji kościelnych i organizacji non-profit wyższego szczebla oraz osoby przygotowujące się do objęcia funkcji kierowniczych. W trakcie studiów szczególny nacisk położony jest na rozwijanie zintegrowanych kompetencji zarządczych i kształtowanie postaw otwartości na nową wiedzę i doświadczenie uczenia się od innych. Metody kształcenia mają charakter aktywizujący, włączający i ukierunkowane są na szeroką dyskusję opartą na dogłębnej lekturze, projekcji filmu, czy też analizie studium przypadku.

Wyróżniki programu

 • wyjątkowy program nastawiony na kształcenie wielokontekstowe,
 • otwartość na słuchanie i uczenie się od innych słuchaczy,
 • kluczowa rola dyskusji w procesie dydaktycznym,
 • kształtowanie kompetencji menedżerskich w oparciu o rozumienie procesów społecznych, politycznych i gospodarczych,
 • przygotowanie do pełnienia roli lidera i inicjatora transformacji instytucji, zespołów i organizacji,
 • doświadczeni prowadzący zajęcia nastawieni na kierowanie procesem uczenia się, a nie wykładaniem przedmiotu.

Cel studiów

Celem programu jest umożliwienie elitarnej grupie liderów instytucji kościelnych i organizacji non-profit zdobycia nowego spojrzenia na własną rolę w organizacjach i wspólnotach z jednoczesnym rozwojem kompetencji przywódczych i transformacyjnych. Absolwenci programu gotowi będą do podejmowania trudnych projektów menedżerskich i przeprowadzania skomplikowanych procesów zmian.

 

Program studiów

 1. Introduction to MBA Executive Studies
 2. Cultural Dimensions of Contemporary World
 3. Politics and Power
 4. Personal Leadership
 5. Leadership in Teams and Organizations
 6. Evolution of Church Institutions in 20th and 21st centuries
 7. To Be Determined (students’ elective)
 8. Finance and the Global Economy
 9. Managerial Economics
 10. Innovation Management
 11. Integrated Strategic Management
 12. Digitalization of the Contemporary World - Scenarios for the Future
 13. Media and Successful Communication
 14. Thesis Seminar
 

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywać się będą w formie 2–3 dniowych zjazdów, w czasie których realizowane będą zajęcia dydaktyczne, spotkania, projekcje filmów i inne aktywności.
 • Zakłada się, że słuchacze w czasie zjazdów w ramach studiów poświęcą maksimum wysiłku i koncentracji na realizację procesu uczenia się.
 • Zajęcia odbywają się w języku polskim lub angielskim.
 

Rekrutacja

 • Studia dostępne są dla osób, które ukończyły studia wyższe i mają min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów:
  - podania,
  - CV,
  - kopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 • Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r.
 • Rozpoczęcie zajęć – październik 2022 r. Zakończenie zajęć – grudzień 2023 r.
 

Czesne

 • Pełny koszt studiów wynosi 30 000 zł + 500 zł wpisowego – czesne płatne w 3 ratach semestralnych.
 • Do kosztów studiów należy doliczyć koszty zakwaterowania i wyżywienia dla osób dojeżdżających do miejsca zajęć.
 

Skontaktuj się z nami!

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 96
E-mail: wojcikr@uek.krakow.pl

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin