MBA w Ochronie Zdrowia

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Nauczysz się gospodarować finansami placówek ochrony zdrowia,
 • poszerzysz wiedzę na temat prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów w podmiotach leczniczych,
 • poznasz metody skutecznej komunikacji i motywowania członków zespoły oraz prowadzenia negocjacji w biznesie,
 • dowiesz się, jak efektywnie zarządzać placówkami ochrony zdrowia – nauczysz się zarządzać ryzykiem, procesami biznesowymi, jakością, projektami, zmianą, kapitałem ludzkim,
 • nauczysz się planowania strategicznego w ochronie zdrowia,
 • dowiesz się więcej na temat nowych technologii w medycynie (e-Zdrowie),
 • studia MBA w Ochronie Zdrowia zwalniają z egzaminu państwowego o którym mowa w projekcie ustawy "o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa" z dnia 29 grudnia 2021 r. i pozwalają na wpisanie do listy menedżerów.
 • kształcenie trwa 4 semestry, w sumie 400 godzin zajęć (w tym 4 godziny wizyt studyjnych, których celem jest analiza lokalnego rynku usług medycznych).
 

Profil słuchacza

Program MBA w Ochronie Zdrowia jest dla Ciebie, jeżeli:

 • jesteś menedżerem części podmiotów leczniczych podległych lub nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia, podmiotów leczniczych podległych marszałkom województw, a także innych podmiotów świadczących usługi lecznice,
 • pracujesz w sektorze administracji publicznej i jesteś odpowiedzialny za sektor ochrony zdrowia,
 • planujesz pełnić funkcje menedżerskie w sektorze ochrony zdrowia.
 

Program studiów MBA w Ochronie Zdrowia

PROGRAM PODSTAWOWY

Moduł I: Umiejętności Menedżerskie

 1. Wprowadzenie do studiów MBA – współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia
 2. Nowoczesne przywództwo i motywowanie zespołu
 3. Zarządzanie zmianą
 4. Negocjacje w biznesie
 5. Zarządzanie rozwojem osobistym
 6. Compliance: przestrzeganie norm etycznych w podmiotach leczniczych
 7. Psychologia w biznesie
 8. Warsztaty wystąpień publicznych

Moduł II: Ekonomiczno - Finansowy w Ochronie Zdrowia

 1. Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa
 2. Strategiczne zarządzanie finansami: planowanie i controlling w podmiotach leczniczych
 3. Ekonomiczne uwarunkowania finansowania publicznych systemów opieki zdrowotnej w UE
 4. Ekonomia w ochronie zdrowia
 5. Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej
 6. Proces inwestycyjny w ochronie zdrowia
 7. Rynek usług medycznych
 8. Makroekonomia i ekonomia międzynarodowa

Moduł III: Zarządzanie i Prawo w Ochronie Zdrowia

 1. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 2. Zarzadzanie jakością w podmiocie medycznym
 3. Zarządzanie procesami biznesowymi
 4. Zarzadzanie ryzykiem w ochronie zdrowia
 5. Zarządzanie projektami
 6. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych
 7. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 8. Zarządzanie podmiotami leczniczymi z zastosowaniem biznesowych metod zarządzania (LEAN Management)
 9. Marketing i PR podmiotu leczniczego

Moduł IV: Ochrona Zdrowia

 1. Zdrowie publiczne i polityka zdrowotna
 2. Kontraktowanie świadczeń medycznych
 3. Standardy i jakość w opiece zdrowotnej
 4. Nowe technologie w medycynie, e-Zdrowie
 5. Farmakoekonomika i gospodarowanie lekami
 6. Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
 7. Planowanie badania klinicznego
 8. Seminarium dyplomowe
 9. Wizyta studyjna: analiza lokalnego rynku usług medycznych
 

Patroni kierunku

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Organizacja zajęć

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (dwa razy w miesiącu w piątki, soboty lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 400 godzin (w tym 20 godzin seminarium dyplomowego, 4 godzin przewidzianych na wizytę studyjną). Czas trwania studiów podyplomowych to cztery semestry.

Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z egzaminów semestralnych, przystąpienie do egzaminu końcowego i obrona pracy końcowej – będącej rozwiązaniem konkretnego problemu menedżerskiego związanego z sektorem ochrony zdrowia. Zaliczenia każdego modułu wymaga zaliczenia poszczególnych przedmiotów na podstawie obecność na zajęciach oraz uzyskania 50% punktów z testu zaliczeniowego lub wykonania zadania przewidzianego przez wykładowcę. Każdy moduł kończy się egzaminem w formie pisemnej.

 

Rekrutacja

Kryteria przyjęć:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

Etapy rekrutacji na studia MBA w Ochronie Zdrowia:

 

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).    

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

 

Czesne

25 000 PLN - wersja pełna (4 semestry 400 godzin zajęć)

Wpłata opłaty rekrutacyjnej 500 zł na konto:

Alior Bank SA 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380 – w tytule wpłaty proszę podać numer ankiety.

W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę proszę podać imię i nazwisko słuchacza.

Uwaga: to konto przeznaczone jest tylko do wpłat:

 • opłaty rekrutacyjnej,
 • wpłat czesnego dokonywanych przez firmy i instytucje.

Osoby indywidualnie opłacające studia otrzymają z biura Szkoły odrębne, indywidualne konta do wpłat czesnego.

Akty prawne:

 

Wykładowcy

Loading...

 

Skontaktuj się z nami!

Menedżer kierunku

mgr Łukasz Kos

tel.12 293 59 74
E-mail: lukasz.kos@uek.krakow.pl

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin