Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Poszerzysz wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej i finansów,
 • dowiesz się, jak zarządzać innowacjami oraz projektami w górnictwie i energetyce,
 • pogłębisz wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych z zakresu prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, prawa rynku kapitałowego, prawnych aspektów ochrony środowiska w eksploatacji złóż i inwestycji w energetyce oraz wybranych zagadnień prawa pracy,
 • rozwiniesz kompetencje miękkie, dzięki którym nauczysz się zarządzać kapitałem ludzkim, wpływać na motywacje pracowników oraz prowadzić skuteczne negocjacje,
 • poznasz metody efektywnej komunikacji,
 • poszerzysz wiedzę z zakresu controllingu operacyjnego przedsiębiorstwa i ładu korporacyjnego,
 • będziesz czerpać z wiedzy i doświadczenia najlepszych wykładowców UEK i innych uczelni oraz praktyków biznesu,
 • będziesz uczestniczył w zajęciach wykorzysujących interaktywne metody nauczania, takie jak studium przypadku, warsztaty, symulacje i ćwiczenia praktyczne, w trakcie których nawiążesz wartościowy networking z pozostałymi uczestnikami studiów.
 

Profil słuchacza

Ten kierunek studiów jest dla Ciebie, jeżeli ukończyłeś studia (przynajmniej I stopnia) o dowolnym profilu oraz jesteś zatrudniony na stanowisku kierowniczym, wskazanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA.

 

Program studiów

 

Patron kierunku

 

Organizacja zajęć

 • czas trwania studiów: 3 semestry
 • tryb niestacjonarny: 2-dniowe zjazdy weekendowe (piątki i soboty).
 • język: 100% polski

Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu.

Egzaminy przeprowadzane są po semestrach I, II i III.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz przygotowanie i prezentacja pracy końcowej o charakterze praktycznym.

 

Dyplom

Po ukończeniu studiów otrzymasz:

 • dyplom studiów Master of Business Administration,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Krakowska Szkołę Biznesu UEK.
 

Skontaktuj się z nami!

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin