Dyrektor KSB UEK

 

Dyrektor KSB UEK

Dr Jakub KwaśnyAdiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, poprzednio dyrektor ds. rozwoju studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyrektor merytoryczny kierunku MBA in General Management oraz MBA in Community Management. Ekspert Centrum Polityk Publicznych UEK oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Członek rad nadzorczych spółek z sektora wodociągów i ciepłownictwa. W latach 2012-2017 przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków S.A, a w 2011-2015 Rady Społecznej Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz Zespołu Przychodni Specjalistycznych.

Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Economic Society of Thessaloniki oraz międzynarodowej grupy badawczej PGV – Pays du Groupe de Visegrad.

Wielokrotnie nagradzany przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej. Jego doktorat napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Pietrzyk został nagrodzony wyróżnieniem.

Aktywny samorządowiec, od 2006 r. radny, a od 2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Członek polskiej delegacji do Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz Przewodniczący Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu lokalizacji zaawansowanych usług biznesowych, aktywności klastrów przemysłowych, atrakcyjności inwestycyjnej, samorządu terytorialnego, rozwoju regionalnego i polityki spójności Unii Europejskiej. Autor monografii pt. Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce: gospodarka rozwój reformy.

Prywatnie miłośnik gotowania, podróży, skandynawskich kryminałów i kotów.

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin