Poprzedni Dyrektorzy KSB UEK

 

Poprzedni Dyrektorzy KSB UEK

Dr Piotr Sedlak
Dyrektor w latach 2020–2021

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła percepcji korzyści z pracy. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (SWPS Warszawa). Od 14 lat zajmuje się doradztwem biznesowym w ramach firmy Sedlak & Sedlak (www.sedlak.pl), gdzie pełni rolę partnera zarządzającego i kierownika projektów. Od 5 lat rozwija platformę badaniahr.pl pomagającą pracodawcom w ocenie satysfakcji i zaangażowania zespołu. Równocześnie od 2008 roku pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Autor wielu publikacji naukowych. Certyfikowany Project Manager (IPMA, IPMA R&D, PRINCE2, Agile PM). Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz World at Work. Wielokrotnie nagrodzony przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Jego doktorat został nagrodzony wyróżnieniem. Doświadczenie dydaktyczne w obszarach takich jak: zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, analityka danych czy badania społeczne.

Piotr Sedlak prowadził również gościnnie zajęcia na wielu uczelniach zagranicznych m.in. Montpellier Business School we Francji, Bern University w Szwajcarii, Kragujevac University w Serbii czy Bifrost University na Islandii. Od 2011 roku do chwili obecnej – organizator cyklu międzynarodowych konferencji dla polskich profesorów nauk Zarządzania. Wydarzenia te odbywały się m.in. w Hiszpanii, Rosji, Kazachstanie czy RPA.

Publikacje:

Autor ponad 35 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach takich jak amerykańskie Journal of Labor Research czy Current Psychology oraz ponad 20 wypowiedzi eksperckich. Często obiecuje sobie, że będzie więcej pisał i zbierał więcej punktów, prywatnie jest jednak ojcem dwójki dzieci.Prof. UEK dr hab. Piotr Buła
Dyrektor w latach 2004–2020

 • Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2020
 • Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2018
 • Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK (studia podyplomowe oraz MBA) w latach 2004–2020

Zainteresowania:

metodologia organizacji i zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, logistyka, zarządzanie projektami, metodologia badań.

Stypendysta Grad Valley State University (USA).

Autor lub współautor 131 publikacji naukowych, badań i projektów wdrożeniowych oraz 42 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich. Autor wielu analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw oraz publikacji naukowych z zakresu organizacji i zarządzania w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego. Autor wydanej w 2015 roku książki pt. System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jak element nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s. 283.

Od 1993 r. adiunkt, od 2016 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2018 r. kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Od 1996 r. wykładowca w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Krakowska Szkoła Biznesu UEK), od 1998 r. członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK; w latach 2004 – 2020 Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, od 2008 r. członek Senatu UEK,od 2008 r. członek Rady Studium Języków Obcych UEK, od 2008 r. członek Komisji Rektorskiej ds. Bytowych, Zdrowotnych i Kulturalnych Pracowników UEK, od 2012 r. członek Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych UEK (wcześniej członek Komisji Wydziałowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej UEK), od 2012 r. członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, w 2018 r. mianowany na stanowisko Senior Research Associate in the Department of Business Management within the College of Business and Economics – University of Johannesburg; członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020 – 2023; w 2018 roku powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo – techniczne; członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019-2020; we wrześniu 2019 roku powołany na członka Małopolskiej Rady Gospodarczej – gremium opiniodawczo-doradczego z obszaru gospodarki, którego głównym zadaniem jest łączenie wiedzy oraz doświadczenia środowisk gospodarczych i naukowych.  Od września 2020 Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od listopada 2020 przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w pracach Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego w kadencji 2020-2024; od października 2020 Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020 – 2023. Od 2021 roku członek Rady Programowej Przeglądu Organizacji.

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism:

 • Acta Commercii. Journal in the management sciences. University of Johannesburg, RPA, ISSN: 1680-7537 (drukowane), 1684-1999 (online);
 • Journal of East-West Business, USA, ISSN: 1066-9868 (drukowane), 1528-6959 (online);
 • Review of General Management – „SpiruHaret” University – Rumunia, ISSN: 1841–818X;

Wybrane najnowsze publikacje:

 • The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski. Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020. – 224 s. : il. ; 24 cm. – Streszcz. ang. przy rozdz. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6
 • Wpływ wybranych aspektów czwartej rewolucji przemysłowej na zmiany w ekosystemie biznesu = The Impact of Selected Aspects of the Fourth Industrial Revolution on Changes in the Business Ecosystem / Piotr BUŁA, Tomasz SCHROEDER // W: Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. –  S. 33-45. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8030-374-4. – Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/011_I_02.pdf
 • Społeczne zaangażowanie biznesu (Corporate Community Involvement) – perspektywa międzykulturowa i międzypokoleniowa = Corporate Community Involvement – Intercultural and Intergenerational Perspective / Agnieszka ŻAK, Piotr BUŁA // W: Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. –  S. 153-172. – Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8030-374-4. – Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/011_II_04.pdf
 • Dual Mission of Startups : Defining and Situating the Concept / Monika SADY, Piotr BUŁA // W: Contemporary Organisation and Management : Challenges and Trends / red. Anna Michałkiewicz, Wioletta Mierzejewska. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2020. –  S. 95-113. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8220-333-2 ; 978-83-8220-334-9
 • The Future of Work in Automated Warehouse from the Perspective of the Employees / Paulina Bałys, Piotr BUŁA, Dorota DZIEDZIC, Marta UZNAŃSKA // W: Contemporary Organisation and Management : Challenges and Trends / red. Anna Michałkiewicz, Wioletta Mierzejewska. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2020. –  S. 267-281. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-8220-333-2 ; 978-83-8220-334-9
 • Professionalization of University Management in Poland / Łukasz Sułkowski, Robert Seliga, Piotr BUŁA, Katarzyna KOLASIŃSKA-MORAWSKA // Administraţie şi management public = Administration and Public Management Review – no 35 (2020), s. 167-183no 35 (2020), s. 167-183no 35 (2020), s. 167-183no 35 (2020), s. 167-183. – Summ. – Bibliogr. – Pełny tekst: https://www.ramp.ase.ro/index.php?pageid=3&archiveid=35. –  ISSN 1583-95831583-95831583-95831583-9583
 • The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019. – 263 s. : il. ; 24 cm. – Streszcz. ang. przy rozdz. – Bibliogr. przy rozdz. – ISBN 978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3
 • Change Management Versus Digital Transformation in the IT Company for Optimal Adaptation to the Needs of Future Technologies / Wojciech Urbańczyk, Piotr BUŁA // W: Computational Methods in Engineering Science / red. Zbigniew Czyż, Marcin Badurowicz. – Lublin : Politechnika Lubelska, 2019. – (Monografie – Politechnika Lubelska). –  S. 54-63. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7947-386-1. – Pełny tekst: http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13625/edition/13298/content?ref=desc
 • Buła P., Sady M., Think Globally, Act Locally - How International Corporations Adjust Their CSR Strategies to Local Markets (w:) Global Business and Technology Association. Shaping The Next  Wave of Globalization: Using Current Trends to Reconnect with Markets and Create Value, GBATA 2018, red. N. Delener, Ph.D., Christina Schweikert, Ph.D., Bangkok, Thailand 2018, s. 60 - 70, ISBN: 1-932917-11-X, ISSN: 2520-6486
 • Buła P., Pawlak K., Archetyp systemowy "złego rozwiązania - dobrego lekarstwa"  w realizacji funkcji zakupowej w przemyśle farmaceutycznym (w:) Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw - modele, koncepcje i uwarunkowania, red. nauk. M. Budzanowska - Drzewiecka, K. Czernek, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź - Warszawa 2018, s. 77 - 90, ISSN 1733 - 2486
 • Buła P., Żak A., Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0 (w:) Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, red. nauk. A. Sopińska, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 405 - 425.
 • Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji,  Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D. Projekt nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2, Cracow 2017, ISBN: 978-83-947815-2-1.
 • Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow 2017, ISBN: ISBN: 978-83-947815-1-4.
 • Buła P., Teczke J., Corporate Governance Codes and Good Practices in the World and in Poland; Exceeding The Vision: Innovate, Integrate and Motivate, Chapter, Corporate Governance Codes of Good Practices in the World and in Poland, Publisher: GBATA 2016, Editors: N.Delener Ph.D, Leonora Fuxman Ph.D, F.Victor Lu Ph.D, Susana Rodrigues Ph.D, pp. 46 - 53.
 • Challenges for Contemporary Management, Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Natalia V. Trifonova, Ph.D, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Saint Petersburg 2016, ISBN: 978-83-937642-8-0.
 • Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium, scientificeditor: Piotr Buła, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow, Saint Petersburg 2016, ISBN: 978-83-937642-6-6.
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. Wybrane problemy VII (Seria: Nauka), pod red. naukową J. Czekaja, Krakowska Szkoła Biznesu UEK, Kraków 2016, 186 stron. Redakcja wydania. ISBN 978-83-939641-1-6.
 • Buła P., System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego, 283 strony, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ISBN 978-83-233-3952-6.
 • Management Science during Destabilization. Local Insight, vol. 7, scientificeditors: J. Teczke, K. Djakeli, P. Buła, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Tbilisi 2015, 291 pages, Polish ISBN 978-83-937642-5-9, Georgian ISBN 978-9941-22-539-0. Publikacja w języku angielskim (współredakcja).
 • Bula P., The Role of the InternalAuditwithinCorporateRisk Management Viewed from the Perspective of the CorporateGovernanceFunction, (in:) Management Science during Destabilization. Local Insight, vol. 7, scientificeditors: J. Teczke, K. Djakeli, P. Buła, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Tbilisi 2015, 291 pages, pp. 285–291, Polish ISBN 978-83-937642-5-9, Georgian ISBN 978-9941-22-539-0. Publikacja w języku angielskim.
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. Wybrane problemy VI (Seria: Nauka), pod red. naukową S. Owsiaka, Krakowska Szkoła Biznesu UEK, Kraków 2015, 227 stron. Redakcja wydania. ISBN 978-83-939641-0-9
 • The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe, edited by O. Druhov, P. Buła, University of Banking of the National Bank of Ukraine, Lviv Institute of Banking; Cracow University of Economics, Cracow 2015, Volume V, 191 pages, ISBN 978-83-932796-9-2. Publikacja w języku angielskim, polskim i ukraińskim (współredakcja).
 • Buła P., Strategic Risk in Company Activities – Methodological Approach, (in:) Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time of Destabilization, scientific editors: J. Teczke, P. Buła, V. Grosu, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Chișinău 2014, 276 pages, pp. 117–130. Polish ISBN 978-83-937642-2-8, Republic of Moldova ISBN 978-9975-75-700-3. Publikacja w języku angielskim.
 • Buła P., Fudaliński J., Risk in the activities of non-commercial organizations – a basis for discussion, (in:) Managing Disruption and Destabilisation, scientificeditors: T. Baaken, J. Teczke, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Muenster 2014, 386 pages, pp. 109–125. Polish ISBN 978-83-937642-3-5, German ISBN 978-3-938137-49-9. Publikacja w języku angielskim.
 • Buła P., Teczke J., E. Karimgozhina, Implementing of Corporate Social Responsibility on the Example of Republic of Kazakhstan and Republic of Poland, (in:) Managing in an Interconnected World: Pioneering Business and Technology Excellence, editors: N.J. Delener, L. Fuxman, F.V. Lu, S. Rogrigues, Global Business and Technology Association (GBATA), GBATA 2014, volume XVI, 696 pages, pp. 608–617. ISBN 1-932917-10-1. Publikacja w języku angielskim.
 • Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time of Destabilization, scientific editors: J. Teczke, P. Buła, V. Grosu, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Chișinău 2014, 276 pages. Polish ISBN 978-83-937642-2-8, Republic of Moldova ISBN 978-9975-75-700-3. Publikacja w języku angielskim (współredakcja).
 • Buła P., Fudaliński J., Strategic risk in the process of obtaining the sources of financing for operations of commercial law entities in Poland, on the example of a selectedcompany, (in:) Management and Development  of Financial Systems in Eastern European Countries. Current State and Problems, scientific editors: P. Buła, O. Druhov, J. Fudaliński, Cracow School of Business at Cracow University of Economics, Cracow 2013, 364 pages, pp. 41–58. ISBN 978-83-932796-2-3. Publikacja w języku angielskim.

Współpraca redakcyjna oraz publikacyjna:

 • Wydawnictwo Lwowskiego Instytutu Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy,
 • Zeszyty Naukowe ASEM Akademii Ekonomicznej w Kiszyniowie, Mołdawia,
 • Suffolk University z Bostonu, Sawyer School of Business, USA,
 • International Management Development Association, USA – recenzent artykułów do corocznie wydawanej publikacji zwartej.

Członek międzynarodowych organizacji zrzeszającej profesorów z dziedziny zarządzania międzynarodowego m.in.:

 • International Management Development Association (IMDA), USA;
 • Global  Business  and  Technology  Association (GBATA), USA;
 • European International Business Academy (EIBA), Belgia;
 • Global Sales Science Institute (GSSI), Francja;
 • European Foundation for Management Development (EFMD),
 • Belgia; International Academy of Management and Business (IAMB), USA;
 • “EurasianEconomic Club of Scientists” Association (EECSA), Kazachstan;
 • SouthAfricanInstitute of Management Scientists (SAIMS), RPA.
 • Od 2004 roku do chwili obecnej – organizator i uczestnik seminariów międzynarodowych dla przedstawicieli środowiska biznesowego do Francji, Mołdawii, Ukrainy, USA, Szwajcarii, Szwecji.

Członek projektów wdrożeniowych dla biznesu oraz zespołów eksperckich z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z udziałem w organach nadzorczych spółek handlowych, m.in.: 

 • Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów (od 02.2017),
 • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (w latach 12.2015 – 12.2016),
 • Powiatowego Parku Rozwoju Sp. z o.o. ( w latach 2012 – 2015),
 • Solne Miasto Sp. z o.o. (w latach 2009 – 2012),
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce – Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego (od 2011),
 • Fundacji Instytutu Studiów Strategicznych – Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Fundacji Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.
 • Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej (od 2019),
 • Małopolskiej Rady Gospodarczej (od 2019),
 • Wice przewodniczący Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Kraków Balice (od 2019).

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin