Administracja

Studia realizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK

Przejdź do Rekrutacji (Kliknij tutaj)

Cel studiów:

Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy użytecznej w skutecznym i profesjonalnym wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów, przed którymi stają organy władzy i administracji publicznej.

Profil uczestnika:

Studia podyplomowe „Administracja” skierowane są zarówno do pracowników organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej), chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i do osób chcących zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w pracy w administracji publicznej.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czesne

5900 PLN

Opiekun kierunku

Sekretariat studiów:
ul. Rakowicka 16; pok. 24
mgr Izabela Władyka: wladyka@uek.krakow.pl
tel. (+48) 570 798 084 
tel. (+48) 12 293 75 83

Program studiów

Przedmiot

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Semestr studiów

I

II

W

Ć

K

W

Ć

K

I semestr

77

16

 

Akta stanu cywilnego

Z

8

2

 

 

8

 

 

 

Etyka w administracji publicznej

Z

6

1

 

 

6

 

 

 

Finanse publiczne

Z

8

2

4

4

 

 

 

 

Komunikacja w administracji publicznej

Z

6

1

 

 

6

 

 

 

Podatki i opłaty lokalne

Z

8

2

 

 

8

 

 

 

Podstawy rachunkowości budżetowej

Z

8

2

4

4

 

 

 

 

Prawo administracyjne

Z

10

2

 

 

10

 

 

 

Prawo cywilne w działaniach administracji publicznej

Z

8

2

4

4

 

 

 

 

Współpraca administracji publicznej z podmiotami społecznymi i prywatnymi

Z

6

1

 

 

6

 

 

 

Zasady tworzenia i wykładni prawa

Z

8

1

 

 

8

 

 

 

Proseminarium

Z

1

 

1

 

 

 

 

 

II semestr

78

17

 

Kontrola i nadzór w administracji publicznej

Z

8

1

 

 

 

4

4

 

Odpowiedzialność w administracji publicznej

Z

4

1

 

 

 

4

 

 

Podstawy organizacji i zarządzania

Z

8

1

 

 

 

4

4

 

Polityka spójności Unii Europejskiej

Z

8

1

 

 

 

4

4

 

Postępowanie administracyjne i egzekucja w administracji

Z

12

2

 

 

 

 

 

12

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Z

8

1

 

 

 

4

4

 

Prawo samorządu terytorialnego

Z

8

2

 

 

 

 

 

8

Zamówienia publiczne

Z

8

2

 

 

 

 

 

8

Zarządzanie publiczne

Z

8

1

 

 

 

4

4

 

Seminarium

Z

6

5

 

 

 

 

 

6

Razem

155

33

 

 

 

 

 

 

 

 

W – wykład; K – konwersatorium; Ć – ćwiczenia

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin