Studia podyplomowe

Administracja publiczna

Cel studiów:

Celem tych studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, a także wskazanie na jej zadania i funkcje w ramach całego systemu społecznego.

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w aparacie administracji publicznej (państwowej i samorządowej).

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

3950 PLN

Opiekun kierunku

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

Program studiów:

 1. Podstawy ekonomii
 2. Aspekty strukturalne administracji publicznej
 3. Metody i techniki działania
 4. Decyzja w systemie działania administracji publicznej
 5. Doradztwo
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 7. Prawne aspekty funkcjonowania administracji rządowej
 8. Prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego
 9. Kontrola działalności aparatu administracyjnego
 10. Organizacja pracy
 11. Zarządzanie strategiczne
 12. Marketing
 13. Zamówienia publiczne
 14. Polityka konkurencji
 15. Finanse samorządowe
 16. Finanse ubezpieczeñ społecznych
 17. Regionalna i komunalna ekonomia
 18. Statystyka jako narzędzie opracowywania wyników badań naukowych
 19. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin