Analityk biznesowy

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do pełnienia roli analityka biznesowego. Uczestnicy nauczą się prowadzenia badań i oceny oraz dokumentowania modeli biznesowych, a także poznają mechanizmy rozwiązywania ewentualnych trudności powstałych na drodze organizacyjnej w biznesie. Szczególny nacisk zostanie położony na identyfikacje wymagań dla procesów biznesowych oraz rozwiązań informatycznych, a także poznanie narzędzi pracy analityka biznesowego i pracy zespołowej. Ważnym elementem studiów jest przygotowanie analityka biznesowego zarówno od strony ekonomicznej, organizacyjnej jak również wyposażenie przyszłego analityka biznesowego w umiejętności i kompetencje interpersonalne, w zakresie twórczego myślenia i pracy w grupie.

Profil uczestnika:

Kierunek „Analityk biznesowy” to – kompleksowe – dwusemestralne studia podyplomowe będące odpowiedzią na wyzwania związane z analizą i przetwarzaniem danych biznesowych. Jednym z fundamentów studiów jest opacie na idei całościowego podejścia do zarządzania danymi, architektury korporacyjnej oraz narzędzi IT w pracy analityka biznesowego. Dzięki studiom osoby odpowiedzialne za analizę danych i wdrażanie procesów biznesowych w organizacji zyskają praktyczne przygotowanie do profesjonalnego zarządzania i analizy danych, w tym ekonomicznych podstaw pracy analityka biznesowego. Grupą docelową tego kierunku to pracownicy firm i instytucji związanych z analizą danych, architekci i analitycy biznesowi, analitycy procesów biznesowych, projektanci systemów informatycznych, kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych z sektora finansów, bankowości i nie tylko. Wśród grupy docelowej znajdują się również pracownicy biur projektowych oraz osoby planujące zdobycie wiedzy i nowych kompetencji w zakresie analizy biznesowej.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czesne

5500 PLN

Opiekun kierunku

Mgr Krystian Bigos

Menedżer Kierunku

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

E-mail: lukasz.kos@uek.krakow.pl

Program studiów

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Ekonomiczne podstawy pracy analityka biznesu

8

1

2.

Wstęp do analizy biznesowej

12

2

3.

Elementy wnioskowania statystycznego

16

3

4.

Eksploracyjna analiza dokumentów tekstowych

10

2

5.

Szkolenie Excel Zaawansowany - Power BI/Query

24

3

6.

Zarządzanie strategiczne

8

1

7.

Zarządzanie projektami - szkolenie AgilePM/BA

24

3

8.

Narzędzia modelowania - język UML

16

3

9.

Zarządzanie procesami w organizacji

12

2

10.

Projektowanie architektury przedsiębiorstwa/korporacji

8

1

11.

Wystąpienia publiczne i komunikacja interpersonalna

16

2

12.

Wykorzystanie baz danych

16

3

13.

Wizualizacja danych i tworzenie raportów

16

3

14.

UX design

8

1

 

Suma

194

30

Wykładowcy

Sylwetki wykładowców dostępne są tutaj: (Kliknij, aby przejść)

...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin