Analiza Marketingowa z wykorzystaniem Data Mining

Opis kierunku:

Celem studiów jest przekazanie wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy w zakresie analizy danych marketingowych. Uczestnicy poznają podstawowe obszary analityczne dotyczące m.in.: marketingu relacyjnego, CRM, badań rynkowych oraz koncepcję inżynierii marketingowej. W trakcie praktycznych ćwiczeń uczestnicy otrzymają wiedzę nt. tworzenia i zarządzania bazami danych oraz pomiaru i przygotowania danych do analizy. Zajęcia analityczne z wykorzystaniem programu STATSTICA obejmować będą zarówno klasyczne metody analizy danych (m.in. modele regresyjne, modele strukturalne, analizę skupień), jak i narzędzia eksploracji danych (data mining) – drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, sieci neuronowe, reguły asocjacyjne (analiza koszykowa).

Profil uczestnika:

Pracownicy działów marketingu oraz pracownicy zajmujący się badaniami marketingowymi w przedsiębiorstwie, pracownicy działów analitycznych/badawczych wielu branż m.in. FMCG, bankowej, telekomunikacyjnej, sieci handlowych, specjaliści ds. CRM i marketingu bezpośredniego, pracownicy firm badawczych, osoby zainteresowane analizą danych i budową modeli predykcyjnych, pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie klienta i budowę modeli lojalnościowych.

Studia dwusemestralne, 159 godzin zajęć.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6300 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

 1. Blok - Analiza marketingowa
  • Marketing transakcyjny i relacyjny
  • CRM operacyjny i analityczny
  • Analizy rynku – podstawowe obszary analizy
  • Marketing engineering – realizacja w praktyce
 2. Blok - Bazy danych – najważniejsze aspekty
  • Architektura programu
  • Systemy baz danych
  • Import / eksport danych
  • Hurtownie danych
  • Czyszczenie danych, analiza i uzupełnianie braków danych
 3. Blok - Pomiar, gromadzenie i integracja danych
  • Teoria pomiaru
  • Tworzenie narzędzi pomiarowych
  • Ocena rzetelności i trafności skal pomiarowych
  • Tworzenie skal i indeksów
  • Integracja danych, tworzenie podskal i przekrojów
 4. Blok - Zaawansowane metody redukcji danych
  • Przygotowanie danych
  • Metody redukcji danych
  • Analiza głównych składowych i klasyfikacja
  • Analiza skupień
 5. Blok - Analiza współzależności i regularności w strukturze danych
  • Analiza regresji
  • Metody asocjacyjne i sekwencyjne
  • Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne -  random forests
  • Sieci neuronowe – modele skoringowe w marketingu
  • Modelowanie strukturalne
 6. Blok - Praktyczna realizacja analiz marketingowych
  • Budowa planu analitycznego
  • Segmentacja klientów
  • Analiza satysfakcji i lojalności
  • Analiza migracji klientów (churn)
  • Cross- i up selling
  • Modele reakcji rynkowych i skuteczności instrumentów marketingu mix
 7. Warsztaty – wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów „przywiezionych przez słuchaczy” pod okiem doświadczonego badacza

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin