Audyt i kontrola wewnętrzna - zarządzanie procedurami w zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i przestępstwom

Opis kierunku:

Studia podyplomowe na kierunku "Audyt i kontrola wewnętrzna - zarządzanie procedurami w zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i przestępstwom” skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu kierowania jednostką audytu i kontroli wewnętrznej, a w szczególności profesjonalnego wypełniania czynności związanych z identyfikowaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom, oszustwom, korupcji, defraudacjom i innym przestępstwom pospolitym i gospodarczym, które mogą wystąpić w działalności organizacji gospodarczej. 
Wysoki poziom zajęć zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i praktycznym gwarantują wykładowcy, którymi są pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni, pracownicy sądu, prokuratury i policji, biegli sądowi oraz doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem na stanowiskach kierowniczych w pionach i departamentach audytu oraz kontroli wewnętrznej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Cel studiów: 

 • Absolwent studiów podyplomowych zapozna się ze strukturą i zakresem działania służb kontroli wewnętrznej w organizacji,
 • Ponadto uzyska kompendium wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów pracy audytora i kontrolera wewnętrznego – profilu domniemanego przestępcy pospolitego i gospodarczego, sposobów komunikacji podczas prowadzenia działań kontrolnych w sytuacjach, w których zachodzi podejrzenie występowania naruszeń w działalności gospodarczej,
 • Zapozna się z czynnikami kryminogennymi poszczególnych rodzajów przestępstw, pozna nowe metody przestępczości gospodarczej (finansowej), komputerowej oraz związanej z fałszerstwem dokumentów,
 • Zapozna się z metodami działania organów ścigania stosujących nowe zdobycze kryminalistyki w zwalczaniu działań przestępczych,
 • W trakcie zajęć uczestnik posiądzie praktyczną wiedzę na temat ogólnie rozumianej procedury karnej w przypadku rozpoznania naruszeń działalności gospodarczej oraz metody zwalczania takich działań, w tym m.in. sposób oraz formę zawiadamiania organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • Pozna typowe naruszenia z zakresu prawa pracy oraz odpowiedzialność pracowniczą i karną pracodawcy i pracownika,
 • W końcu zapozna się z metodami wykrywania typowych oszustw księgowych i podatkowych wywierający bezpośredni wpływ na sprawozdawczość finansową organizacji gospodarczej.

Profil uczestnika: 

 • Pracownicy Policji, Sądów Gospodarczych, Prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli, Izby Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, jednostek finansów publicznych oraz innych instytucji i organizacji gospodarczych,
 • Pracownicy jednostek wewnętrznych zajmujący się audytem i kontrolą wewnętrzną w instytucjach i organizacjach gospodarczych, którzy wykonują czynności kontroli wewnętrznej i pragną jednocześnie poszerzyć swój zakres wiedzy o zagadnienia związane z procedurami w zapobieganiu korupcji, nadużyć, oszustw finansowych, defraudacji i innych przestępstw występujących w organizacjach gospodarczych.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4800 PLN

Opiekun kierunku

dr Paweł Krzemiński

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć.

Studia podyplomowe na kierunku „Audyt i kontrola wewnętrzna - zarządzanie procedurami w zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i przestępstwom”, obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:
 

 1. Korupcja w organizacji na tle innych przestępstw pospolitych i gospodarczych,
 2. Organizacje przestępcze a nowe formy przestępczości,
 3. Wywiad i kontrwywiad w działalności gospodarczej,
 4. Kryminalistyka w wykrywaniu przestępstw,
 5. Fałszerstwa dokumentów,
 6. Elementy procedury karnej w przypadku naruszeń w działalności gospodarczej,
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa umów w działalności gospodarczej,
 8. Zamówienia publiczne – identyfikacja nieprawidłowości w procedurach i umowach,
 9. Prawo pracy – typowe naruszenia oraz odpowiedzialność pracodawcy i pracownika,
 10. Audyt i kontrola wewnętrzna,
 11. Ryzyko audytu i kontroli wewnętrznej,
 12. Funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej w organizacji (aspekty teoretyczne i praktyczne),
 13. Praca audytora i kontrolera wewnętrznego,
 14. Psychologiczne aspekty pracy kontrolera wewnętrznego i audytora,
 15. Audyt i kontrola wewnętrzna w identyfikacji oszustw i defraudacji w organizacji,
 16. Audyt śledczy,
 17. Audyt systemów informatycznych.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin