Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo informacyjne biznesu

Cel studiów:

  • Absolwent studiów podyplomowych uzyska kompendium wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji biznesowych prawnie chronionych, wymaganiami prawnymi i funkcjonalnymi.
  • Zapozna się ze strukturą i ochroną informacji niejawnych i danych osobowych oraz pozna systemy informacyjne i informatyczne wspierające zarządzanie
  • Absolwent posiądzie wiedzę w zakresie stosowania w praktyce procedur ochrony informacji biznesowych.
  • Zapozna się również z zagadnieniami wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego oraz pozna mechanizmy wykorzystywane przez struktury przestępcze w dokonywaniu przestępstw gospodarczych /np. praniu brudnych pieniędzy/.

Profil słuchacza

  • Szefowie korporacji i menedżerowie firm, przedstawiciele kierownictwa jednostek samorządowych, osoby wykonujące zadania pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, administratorzy bezpieczeństwa informacji, osoby zajmujące się zarządzaniem bezpieczeństwem posiadanych zasobów informacyjnych, audytem bezpieczeństwa informacji, analizą ryzyka informacji prawnie chronionych a także pracownicy CBŚ, pionów gospodarczych Policji, CBA.
  • Pracownicy zajmujący się marketingiem, wywiadem gospodarczym, ochroną zasobów informacyjnych w firmach i jednostkach samorządowych chcący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technik pozyskiwania informacji, umiejętności ochrony tajemnic biznesowych, chcący poznać systemy informacyjne i  informatyczne wspierające zarządzanie w biznesie a także zasady polityki kadrowej przyczyniającej się do przeciwdziałania przestępstwom menedżerów. Funkcjonariusze CBŚ, CBA oraz Policji zajmujący się przestępstwami w biznesie zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

dr Mariusz Rozwadowski, Pełnomocnik Rektora UEK ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć.

Wykładane przedmioty:

1. Przesłanki bezpieczeństwa informacyjnego

2. Nauki o  bezpieczeństwie a bezpieczeństwo biznesu

3. Wywiad gospodarczy i kontrwywiad gospodarczy

4. Systemy informacyjne i informatyczne wspierające zarządzanie w biznesie

5. Biznes a ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

6. Analiza ryzyka w biznesie

7. Edukacja i  polityka kadrowa w przeciwdziałaniu przestępstwom menedżerów

8. Transfer ryzyka w biznesie – ubezpieczenia i reasekuracja

9. Biznes a  przeciwdziałanie /praniu brudnych pieniędzy/ przestępczości zorganizowanej

10. Oszustwa i defraudacje – metody i techniki audytu wewnętrznego

11. Badanie i bilansowanie potencjału bezpieczeństwa informacji

12. Lobbing gospodarczy

13. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin