Budowanie potencjału ucznia - studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób poszukujących zatrudnienia w publicznych i prywatnych agencjach doradztwa zawodowego.

Profil uczestnika:
Pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4200 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Program studiów:
1. Podstawy doradztwa i poradnictwo zawodowe
2. Doradztwo zawodowe w Polsce i Unii Europejskiej
3. Elementy prawa pracy
4. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
5. Rynek pracy i edukacyjny
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Zarządzanie karierą zawodową
8. Psychologia – wybrane zagadnienia
9. Socjologia i etyka w pracy doradcy zawodowego
10. Zawodoznawstwo
11. Diagnostyka w poradnictwie zawodowym
12. Kształtowanie procesu doradczego
13. Podstawy pracy z grupą
14. Praca z klientem indywidualnym
15. Modele pracy doradczej
16. Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży, inwalidów oraz bezrobotnych
17. Podstawy komunikacji
18. Asertywność
19. Inwentyka
20. Autoprezentacja
21. Negocjacje
22. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
23. Praktyka doradcza
24. Seminarium dyplomowe
 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin