Digital Marketing

Adresaci studiów:

Osoby pracujące lub zamierzające pracować w działach marketingu odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie kampanii marketingowych online, kampanii realizowanych w mediach społecznościowych oraz sklepach internetowych. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które chcą rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż w internecie. Pracownicy średniego szczebla menedżerskiego. Osoby tuż po studiach chcące swoją przyszłość związać z digital marketingiem.

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie i usystematyzowanie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie marketingu cyfrowego i narzędzi wspierających działania marketingowe w internecie, jak również wiedzy dotyczącej zasad zarządzania i planowania kampanii marketingowych w przestrzeni wirtualnej. Ponadto celem jest również zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowania i przeprowadzenia skutecznych kampanii sprzedażowych w mediach społecznościowych i sklepach internetowych. Ponadto celem studiów jest zdobycie przez uczestników specjalistycznych kompetencji w zakresie digital marketingu i przygotowania do pracy oraz działania w specyficznym środowisku umożliwiając im skuteczne zarządzanie marketingiem w firmie zorientowanej na działalność w sieci.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia podyplomowe odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz w piątki lub niedziele). Wymiar studiów podyplomowych to 180 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Partnerem strategicznym kierunku jest:

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czesne

6000 PLN

Opiekun kierunku

mgr Maria Bajak

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Marketing – zarządzanie i strategie

12

3

2.

Prawo w digital marketingu

8

1

3.

Psychologia i zachowania e-konsumenta

8

1

4.

Marketing w mediach społecznościowych

16

3

5.

Marketing automation

8

1

6.

Pozycjonowanie stron internetowych i e-sklepów

12

2

7.

Efektywny e-commerce

16

3

8.

Planowanie i optymalizacja kampanii reklamowych w mediach społecznościowych – wstęp do projektu zaliczeniowego

24

4

9.

Podstawy projektowania graficznego

8

1

10.

Video marketing

8

1

11.

Content marketing 

8

1

12.

Analityka internetowa

8

1

13.

Copywriting – redagowanie tekstów i ich optymalizacja

8

1

14.

E-mail marketing

8

1

15.

Narzędzia pracy marketingowca – storytelling, GoogleAds

8

1

16.

Narzędzia pracy marketingowca – podstawy WordPressa

8

1

17.

Digital Marketing – studium przypadku

8

1

18.

Indywidualne konsultacje – projektu zaliczeniowego

4

3

 

Suma

180

30

 

 

Wykładowcy

mgr Maria Bajak

mgr Maria Bajak

Dyrektor merytoryczny programu. Asystentka w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Jest absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w firmie z branży IT, gdzie miała praktyczną styczność z projektami dotyczącymi technologii cyfrowych w biznesie. 
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki wykorzystania nowych technologii w marketingu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Swoje badania prezentowała na wielu konferencjach naukowych, między innymi na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest również autorką książki na temat wykorzystania beaconów w komunikacji marketingowej oraz licznych artykułów naukowych dotyczących zastosowania nowych technologii w biznesie. Za działalność naukową w trakcie studiów magisterskich została wyróżniona tytułem finalistki konkursu Studencki Nobel w 2020 r.
Z dużym zaangażowaniem podchodzi do realizowanych obowiązków, z przyjemnością dzieląc się posiadanym doświadczeniem. Dużo czasu poświęca na dokształcanie się oraz pogłębianie swojej wiedzy i praktycznych umiejętności. Uważa, że nieustanny rozwój jest kluczem do sukcesu.

dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


Paulina Hajdo

Paulina Hajdo

Certyfikowana Specjalistka Google Ads i Analytics z setką przeprowadzonych efektywnych kampanii Google Ads i Facebook Ads. Przez lata zdobyła doświadczenie w pracy z różnorodnymi budżetami - od stu złotych do setek tysięcy miesięcznie, zarówno w środowisku agencyjnym jak i in-house. Przez ostatnie lata miała również przyjemność badać potrzeby analityczne i wdrażać odpowiednie rozwiązania dla biznesów skupionych na e-commerce, pozyskiwaniu leadów i budowaniu rozpoznawalności. W ostatnim czasie poszerza swoje zainteresowania o optymalizację konwersji przy użyciu narzędzi UX.


dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Adiunkt w Katedrze Marketingu w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, uzyskany w 2017 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, magister psychologii – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Komunikacja marketingowa, online marketing, zachowania konsumenckie, psychologia reklamy.

Dodatkowe informacje:
Wykładowczyni na studiach podyplomowych oraz MBA na uniwersytetach w Polsce, Austrii i Finlandii. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej, specjalizująca się przede wszystkim w budowaniu strategii komunikacji marketingowej marek w środowisku online. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu marketingu, social media i psychologii zachowań konsumenckich.

 


Natalia Sheveleva

Natalia Sheveleva

Kreatywna twórczyni z umysłem analityka. Rosjanka mieszkająca w Polsce już ponad 7 lat.

Analityczka systemowa SAP, konsultantka SAP z 10-letnim doświadczeniem. Była liderka zespołu w branży IT w Philip Morris International.

Obecnie prowadzi i z sukcesem rozwija konto na Instagramie @nataliaostory z 20 tysięczną grupą  obserwujących, gdzie prezentuje możliwości nagrywania i montowania wideo przy użyciu telefonu. Przedstawia tam wszelkie formy wykorzystania Instastories i tworzenia treści na platformie.

Twórczyni kursu online Mobile video, który w pół roku kupiło i przerobiło blisko 1000 osób.


mgr Joanna Sobura

mgr Joanna Sobura

Pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 
W pracy naukowej porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych, a w szczególności platformy Instagram w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, analizuje zjawiska influencer marketingu oraz celebrity endorsement, jak również ich wzajemne powiązania. W pracy dydaktycznej dąży do łączenia wiedzy i praktycznego wymiaru marketingu. Na zajęciach przybliża swoim studentom podstawy szeroko pojętego marketingu, wprowadza do świata e-commerce, a także przedstawia tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej oraz motywuje do twórczej i kreatywnej pracy.

Małgorzata  Stefańska

Małgorzata Stefańska

Certyfikowany specjalista ds. Digital Marketing. Od 2015 roku związana z biznesem on-line. Zdobywała doświadczenie w agencji marketingowej grupy Interia.pl – Semahead a następnie w firmie szkoleniowej, gdzie zajmowała pozycję Specjalisty ds. marketingu oraz Marketing Managera, odpowiadając za strategię rozwoju marki oraz planowanie działań i akcji reklamowych firmy w Internecie.

Realizuje projekty szkoleniowo-doradcze. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu mediów społecznościowych oraz planowania i optymalizacji kampanii reklamowych.

Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunkach związanych z marketingiem internetowym, do tej pory przeprowadziła ponad 300 godzin zajęć.

Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Digital Marketing Professional by Digital Marketing Institute.


mgr Wojciech Żywolt

mgr Wojciech Żywolt

Jest absolwentem mediów społecznościowych w zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w agencji marketingowej More Bananas na stanowisku Social Media Specialist. Prowadzi kompleksową obsługę mediów społecznościowych marek na Facebooku, Instagramie, Pintereście czy TikToku.
Jest wykładowcą przedmiotów Content na LinkedInie i Twitterze w TEB Edukacja (kierunek - specjalista ds. mediów społecznościowych) oraz Technologie mobilne w Instytucie Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek - media społecznościowe w zarządzaniu).
Przeszkolił przeszło 300 uczestników dwóch edycji programu Helpers Generations Fundacji DKMS (edycja listopad 2020, marzec 2021), Komisję Informacji i Promocji Wydziałów Chemii i Filologicznego UJ oraz Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA UJ, uczestników Festiwalu Menedżerskiego UEK (edycja listopad 2020) i konferencji Łódź Jungle Web (edycja maj 2021).
Uważnie śledzi najnowsze trendy. Pasjonuje się wykorzystywaniem emoji marketingu w biznesie.
Wybrani klienci: Air Tours Club, Akamai Poland, Hoop Cola, Love Catering, Petmex, Pro Civitas, SaldeoSMART.

...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin