Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości

Cel studiów:

Studia mają ze cel przybliżenie mechanizmów i uwarunkowań funkcjonowania rynków kapitałowych oraz instrumentów rynków kapitałowych obsługujących sektor nieruchomości. Zadaniem studiów jest umożliwienie pośrednikom, zarządcom i rzeczoznawcom majątkowym doskonalenia kwalifikacji zawodowych, wymaganego przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. W sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, doskonalenie kwalifikacji może odbywać się m. in. poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Profil uczestnika:

Studia adresowane do rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców majątkowych, pracowników jednostek publicznych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, pracowników przedsiębiorstw inwestujących na rynku nieruchomości oraz absolwentów studiów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4800 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Miejsce rynku nieruchomości na rynkach kapitałowych i finansowych
 2. Uwarunkowania makroekonomiczne rynku nieruchomości i związek aktywności gospodarczej z procesem inwestycyjnym
 3. Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości
 4. Proces Inwestycyjny
 5. Ryzyko na rynku nieruchomości
 6. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości
 7. Badanie i analiza rynku nieruchomości
 8. Gmina i państwo na rynku nieruchomości
 9. Metody wyceny nieruchomości
 10. Kreowanie wartości w procesie zarządzania nieruchomością
 11. Procedury administracyjne na rynku nieruchomości
 12. Inwestowanie na rynku Unii Europejskiej
 13. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin