Doradztwo zawodowe

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwinięcie wiedzy w zakresie uwarunkowań i tendencji rozwoju rynku pracy oraz edukacji, a także wykształcenie umiejętności poznania, planowania i zarządzania karierą zawodową. Ponadto celem jest także przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy, obejmujące przygotowanie merytoryczne, metodyczne i psychologiczno-dydaktyczne, a także zapoznanie uczestników z narzędziami diagnostycznymi i technikami wykorzystywanymi w pracy doradczej oraz nabycie kompetencji merytorycznych i miękkich niezbędnych do wspomagania uczniów w projektowaniu ścieżki edukacyjnej i wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji zawodowych, adekwatnych do możliwości rynku pracy i własnych predyspozycji.

Profil uczestnika:

Studia adresowane są do kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą oraz pracowników instytucji rynku pracy i placówek dydaktycznych (pedagogów, psychologów, socjologów), którzy chcą przygotować się do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w instytucjach oświatowych i szkoleniowych, urzędach pracy oraz publicznych i prywatnych agencjach doradztwa i zatrudnienia.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

5100 PLN

Opiekun kierunku

dr Marta Ulbrych 

dr Agnieszka Pach-Gurgul

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Uwarunkowania rynku pracy w gospodarce globalnej

6

1

2.

Rynek edukacji w dobie społeczeństwa informacyjnego

6

1

3.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

8

1

4.

Ekonomia i polityka rynku pracy

8

1

5.

Zarządzaniem talentami i potencjałem pracowników

12

2

6.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

10

2

7.

Elementy psychologii pracy i biznesu

10

2

8.

Coaching kariery

10

2

9.

Etyka zawodowa

8

1

10.

Zarządzanie zmianą

10

2

11.

Komunikacja interpersonalna

8

1

12.

Metodyka walki ze stresem

8

1

13.

Etykieta i autoprezentacja

8

1

14.

Dydaktyka przedmiotu nauczania

8

1

15.

Ewolucja atrakcyjności zawodów

10

2

16.

Kształtowanie procesu doradczego i modele pracy doradczej

14

3

17.

Analiza lokalnego rynku pracy

10

2

18.

Podstawy negocjacji biznesowych

10

2

19.

Nowoczesne technologie informacyjne

8

1

20

Metody rekrutacji i selekcji

8

1

21

Seminarium

10

3

Razem:

190

33

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin