Studia podyplomowe

Dziennikarstwo ekonomiczne

Cel studiów:

Studia umożliwiają przygotowanie do zawodu dziennikarza, jak również doskonalenie warsztatu dziennikarskiego. Nabyte w trakcie studiów umiejętności i doświadczenie – poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, pozwolą absolwentom studiów realizować swoją ścieżkę kariery zawodowej w zawodach związanych z szeroko rozumianymi mediami.

Profil słuchacza:

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów ekonomicznych oraz dziennikarzy, zainteresowanych problematyką ekonomii i zarządzania.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

6300 PLN

Opiekun kierunku

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 12 293 55 60
 

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:
1. Prawo prasowe
2. Prawo autorskie
3. Marketing medialny
4. Prasoznawstwo
5. Metody kształtowania wizerunku
6. Autoprezentacja
7. Public Relations
8. Warsztaty dziennikarskie
9. Kultura masowa
10. Retoryka
11. Erystyka
12. Metodyka dziennikarstwa
13. Ortofonia
14. Kreowanie wrażenia
15. Reklama
16. Podstawy komunikowania się
17. Etyka mediów
18. Etyka dziennikarska
19. Emisja głosu – warsztaty
20. Seminarium dyplomowe
 

 

 

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin