Ekonomika i zarządzanie firmami - edycja XV

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy to – między innymi – umiejętności analizowania czynników wpływających na jego zarządzanie, a ponadto, podstawowych aktów prawnych, regulujących działalność gospodarczą, rachunkowości i finansów oraz umiejętności prowadzenia negocjacji. W ramach studiów odbywa się akredytowane szkolenie AGILE PM FOUNDATION we współpracy z firmą INPROGRESS Szkolenia sp. z o.o. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.

Profil uczestnika:

Studia przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych oraz dla tych, którzy zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4600 PLN

Opiekun kierunku

dr Bożena Pera

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Moduł I. EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Podstawy ekonomii menedżerskiej

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość zarządcza

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw

Rachunek ekonomiczny efektywności inwestycji

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

 

Moduł II. ZARZĄDZANIE I NADZÓR W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami

Przywództwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Employer Branding

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych

Nadzór korporacyjny

AGILE PM FOUNDATION

Moduł III. ZAGADNIENIA Z OBSZARU PRAWA

Prawo gospodarcze

Prawo podatkowe

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

 

Moduł IV. MARKETING I KOMUNIKOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zarządzanie marketingowe

Promocja i reklama w firmie

Techniki negocjacji biznesowych

Komunikowanie w biznesie

Coaching w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Szkolenie akredytowane/ gra strategiczna

Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

dr Jacek Bazarnik

Od 1989 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących handlu, marketingu, technologii informatycznych.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Od 1993 roku ścisła współpraca z KSB. Współautor wielu programów i wieloletni opiekun kierunku Marketing.

Odznaczony w 1998r. Medalem dla najlepszego dydaktyka, a w 2015 Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W 1992 roku współzałożyciel i członek Zarządu firmy Marketing-Express, Krakowska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

Przeprowadził wiele badań marketingowych oraz szkoleń dla największych firm w Polsce.

Autor wielu publikacji (4 książki, 38 artykułów naukowych, 25 prac badawczych), recenzji (PWN, Oficyna Wydawnicza) oraz ekspertyz sądowych (Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy).


prof. dr hab.  Janina Filek

prof. dr hab. Janina Filek

Vice-Rector for Communication and Cooperation, Cracow University of Economics, Poland

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
former Head of the Department of Philosophy, CUE
corporate relations: Capgemini, State Street, Danone, Tesco, Ministry of Development,
Business Ethics and Social Innovation Centre Koźmiński University, FOB, Praxeology Society, MOFIN
cooperation with institutions and companies: as the CSR Seminar course – UMK, FOB, Tesco, TÜV Rheinland Polska, Kompania Piwowarska
professional achievements: Rector's scientific awards

EDUCATION:
Professor's academic title

SCIENCE AND TEACHING:
areas of interest: business ethics, CSR, university social responsibility, professional ethics, aid phenomenon

PUBLICATIONS:
Corporate social responsibility as a new version of the social contract, Księgarnia Akademicka 2013. [in Polish]
CSR: between Management Strategy and a New Paradigm of Thought, in: The True Value of CSR, Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015. [in Polish]
Can the concept of corporate social responsibility be an inspiration for the new paradigm of economics? in: Ethics and economics: towards a new paradigm, Polish Economic Society, Warsaw, 2017. [in Polish]

PROJECTS:
Corporate social responsibility as a form of socio-economic assistance (2013)
Controversies around economic and social thought of K.A. Sena (2014)
The dispute of liberalism with communitarianism (2015)
Philosophical aspects of the market economy (2016)
NCN: Corporate social responsibility as a new version of the social contract (2011–2013)


dr hab. Jarosław Kaczmarek , prof. nadzw. UEK

dr hab. Jarosław Kaczmarek , prof. nadzw. UEK

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Autor i współautor 6 monografii, 33 artykułów, 40 oprac. zbiorowych, 25 wygłoszonych referatów. Dydaktyka: Controlling Przedsiębiorstw, Analiza i Diagnostyka Ekonomiczna, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Controlling Strategiczny, Instrumenty Rynku Pieniężnego i Kapitałowego, Długoterminowe Decyzje Finansowe.

Wybrane Publikacje:                                       

"Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji”,
“The Quantification of Effectiveness in the Context of Shareholder Value and its Creation “,
“A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern”.

Obszar zainteresowań:

 • przemiany strukturalne oraz zmiany transformacyjne gospodarki i jej podmiotów,
 • racjonalność ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstw oraz efektywność gospodarowania kapitałem i zasobem majątku,
 • monitorowanie oraz identyfikacja obszarów i stanów zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarki z mechanizmami ich wsparcia.

Aktywność w obszarze konsultingu (prywatyzacja, restrukturyzacja, inwestycje, analizy ekonomiczno–finansowe i wyceny), dyplomowany rzeczoznawca w zakresie inwestycji, finansów i kosztów, sprawowanie funkcji Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dodatkowe informacje:
Liczne nagrody Rektora UEK, indywidualne i zbiorowe, nagroda MEN, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka "Honoris Gratia", "Medal Komisji Edukacji Narodowej", Medal honorowy "Studiorum Universitas Messanae".


prof. dr hab. Marek Lisiński

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tytuł naukowy: Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Od 2002 roku ekspert, a od 2004 do chwili obecnej członek, najpierw Państwowej, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Obecnie członek Zespołu Odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wybrane Publikacje:        

 • Trends in the Development of Strategic Managemnet, W: Contemporary Management. Teoretical and Pracical Aspects, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2015,
 • Structural analysis of the management science methodology”, w: Business, Management and Education, Volume 11 Number 1 June 2013,
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor,                

Obszar zainteresowań: metodologia nauk o zarzadzaniu, zarządzanie strategiczne.

 


prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw KEiOP, UEK

Posiada 28-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w organizacjach, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych nacontrollingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych,/due diligence/ oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji iwprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych. Łączne zaangażowanie w proces konsultacji i doradztwa przekroczyło 16.000 godzin. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Jest autorem blisko 300 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, controllingu zarządczego i zastosowania informatyki w zarządzaniu. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego dzięki zasiadaniu w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych.

Wybrane Publikacje:        
Autor 200 publikacji:
„Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie”,
„Controlling – system oceny centrów odpowiedzialności”,

Finanse firm”,
„Performance Management”.
                               

Obszar zainteresowań:
Controlling, Performance Management, Systemy informatyczne klasy ERP i Business Intelligence, analiza finansowa, zarządzanie finansami firmy

Dodatkowe informacje:
Prowadzi seminaria, m.in.: „Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym. Praktyczne narzędzia., „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach.", Zarządzanie wartością - Value Based management. Metodyka i narzędzia", „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”, „Controlling i budżetowanie w firmie”, „Rachunkowość zarządcza i controlling”, „Zarządzanie finansami” i inne. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia: Novator 2012 i 2014. 12 Nagród Rektora UEK, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za długoletnią Służbę.

 


dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu poświęcony problematyce racjonalizacji zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Dyrektor studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie.

Organizator i kierownik studiów podyplomowych dla jednostek Policji z zakresu „Zarządzania kapitałem ludzkim” oraz „Akademii coachingu” realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz komisji rektorskich i wydziałowych UEK w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie szeroko rozumianych zagadnień zarządzania firmą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołami, audytu personalnego.

Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, badania poziomu satysfakcji oraz audytów personalnych.

Ekspert wdrożeniowy rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami zarówno w organizacjach biznesowych, jak również jednostkach administracji i non-profit.

Uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach działań badawczych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK. Autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


dr Jerzy Skrzypek

dr Jerzy Skrzypek

Starszy wykładowca w katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu, kierownik Centrum e-Learningu UEK

Osiągnięcia:

Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext 2012 Biznesplan w 10 krokach, Poltext 2014

Autor licznych biznesplanów i studiów wykonalności (w tym na potrzeby grantów unijnych) Udział w projekcie Nauka dla biznesu.

Zainteresowania:

Planowanie finansowe z wykorzystaniem modeli symulacyjnych w architekturze chmury obliczeniowej.

Najlepszy wykładowca Szkoły (KSB 2001)

Liczne nagrody Rektora, w tym za publikacje książkowe.


dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie: Ekonomia, uzyskany w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany księgowy.

Zainteresowania naukowe: sprawozdawczość finansowa, wiarygodność sprawozdań finansowych i kształtowania wyniku finansowego.

Wybrane Publikacje:

 1. Wójtowicz P. (2015), Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland, International Journal of Accounting and Economics Studies 3, Vol. 2, pp. 141-147, DOI:10.14419/ijaes.v3i2.5258.
 2. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wyróżnienia: Nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce im. prof. S. Skrzywana  za najlepszą monografię habilitacyjną w dziedzinie rachunkowości w 2011 roku.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin