Studia podyplomowe

Ekonomika i zarządzanie firmami - edycja XIV

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy to – między innymi – umiejętności analizowania czynników wpływających na jego zarządzanie, a ponadto, podstawowych aktów prawnych, regulujących działalność gospodarczą, rachunkowości i finansów oraz umiejętności prowadzenia negocjacji

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych oraz dla tych, którzy zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4400 PLN

Opiekun kierunku

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5560

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

Program studiów:

 1. Elementy mikroekonomii
 2. Elementy makroekonomii
 3. Zarządzanie firmą
 4. Elementy prawa gospodarczego
 5. Podstawy rachunkowości
 6. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 7. Ubezpieczenia gospodarcze
 8. Marketing
 9. Giełdy i papiery wartościowe
 10. Struktury organizacyjne
 11. Techniki negocjacji
 12. Prawo podatkowe
 13. Audyt wewnętrzny w organizacji gospodarczej
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Zarządzanie personelem
 16. Polityka zakupów
 17. Promocja w firmie
 18. Rachunkowość zarządcza
 19. Zarządzanie finansami firmy
 20. Biznesplan
 21. Gra decyzyjna TEES
 22. Coaching w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 23. Komunikowanie w biznesie
 24. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw
 25. Etyka biznesu
 26. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 27. Wycena przedsiębiorstw
 28. Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

dr Jacek Bazarnik

Od 1989 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących handlu, marketingu, technologii informatycznych.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Od 1993 roku ścisła współpraca z KSB. Współautor wielu programów i wieloletni opiekun kierunku Marketing.

Odznaczony w 1998r. Medalem dla najlepszego dydaktyka, a w 2015 Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W 1992 roku współzałożyciel i członek Zarządu firmy Marketing-Express, Krakowska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

Przeprowadził wiele badań marketingowych oraz szkoleń dla największych firm w Polsce.

Autor wielu publikacji (4 książki, 38 artykułów nauko, 25 prac badawczych), recenzji (PWN, Oficyna Wydawnicza) oraz eksperty z sądowych (Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy).


prof. dr hab.  Janina Filek

prof. dr hab. Janina Filek

Kierownik Katedry Filozofii UEK

Tytuł naukowy: prof. dr hab.  (tytuł prof. UJ)

Obecne miejsce pracy:  Kierownik Katedry Filozofii UEK

Udział w projektach:
BS:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej (2013)
Kontrowersje wokół myśli ekonomiczno-społecznej K.A. Sena (2014)
Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem (2015)
Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej (2016)

NCN:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej (2011-2013)

Współpraca z instytucjami lub firmami: w ramach Seminarium CSR (UMK, FOB, Tesco, TÜV Rheinland Polska, Kompania Piwowarska) 

Wybrane Publikacje:                                       

 1. Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków 2011
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej,  Kraków 2013
 3. Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji, „Prakseologia” 2015/2

Dodatkowe informacje:
uzyskane nagrody rektora UEK
2010 II stopnia naukowa i organizacyjna
2011 II stopnia organizacyjna
2012 II stopnia naukowa i III stopnia organizacyjna i dydaktyczna
2013 III stopnia naukowa i organizacyjna
2014 III stopnia naukowa i organizacyjna

 


dr hab. Jarosław Kaczmarek , prof. nadzw. UEK

dr hab. Jarosław Kaczmarek , prof. nadzw. UEK

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Autor i współautor 6 monografii, 33 artykułów, 40 oprac. zbiorowych, 25 wygłoszonych referatów. Dydaktyka: Controlling Przedsiębiorstw, Analiza i Diagnostyka Ekonomiczna, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Controlling Strategiczny, Instrumenty Rynku Pieniężnego i Kapitałowego, Długoterminowe Decyzje Finansowe.

Wybrane Publikacje:                                       

"Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji”,
“The Quantification of Effectiveness in the Context of Shareholder Value and its Creation “,
“A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern”.

Obszar zainteresowań:

 • przemiany strukturalne oraz zmiany transformacyjne gospodarki i jej podmiotów,
 • racjonalność ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstw oraz efektywność gospodarowania kapitałem i zasobem majątku,
 • monitorowanie oraz identyfikacja obszarów i stanów zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarki z mechanizmami ich wsparcia.

Aktywność w obszarze konsultingu (prywatyzacja, restrukturyzacja, inwestycje, analizy ekonomiczno–finansowe i wyceny), dyplomowany rzeczoznawca w zakresie inwestycji, finansów i kosztów, sprawowanie funkcji Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dodatkowe informacje:
Liczne nagrody Rektora UEK, indywidualne i zbiorowe, nagroda MEN, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka "Honoris Gratia", "Medal Komisji Edukacji Narodowej", Medal honorowy "Studiorum Universitas Messanae".


prof. dr hab. Marek Lisiński

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Tytuł naukowy: Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Od 2002 roku ekspert, a od 2004 do chwili obecnej członek, najpierw Państwowej, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Obecnie członek Zespołu Odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wybrane Publikacje:        

 • Trends in the Development of Strategic Managemnet, W: Contemporary Management. Teoretical and Pracical Aspects, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2015,
 • Structural analysis of the management science methodology”, w: Business, Management and Education, Volume 11 Number 1 June 2013,
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor,                

Obszar zainteresowań: metodologia nauk o zarzadzaniu, zarządzanie strategiczne.

 


prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw KEiOP, UEK

Tytuł naukowy: Dr habilitowany nauk ekonomicznych - dyscyplina nauk o zarządzaniu (UEK).

Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Autor wielu ekspertyz, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence i wycen firm.

Wybrane Publikacje:        
Autor 200 publikacji:
„Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie”,
„Controlling – system oceny centrów odpowiedzialności”,

Finanse firm”,
„Performance Management”.
                               

Obszar zainteresowań:
Controlling, Performance Management, Systemy informatyczne klasy ERP i Business Intelligence, analiza finansowa, zarządzanie finansami firmy

Dodatkowe informacje:
Prowadzi seminaria, m.in.: „Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym. Praktyczne narzędzia., „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach.", Zarządzanie wartością - Value Based management. Metodyka i narzędzia", „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”, „Controlling i budżetowanie w firmie”, „Rachunkowość zarządcza i controlling”, „Zarządzanie finansami” i inne. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia: Novator 2012 i 2014. 12 Nagród Rektora UEK, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za długoletnią Służbę.

 


dr Jerzy Skrzypek

dr Jerzy Skrzypek

    

Starszy wykładowca w katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu, kierownik Centrum e-Learningu UEK

Osiągnięcia:

Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext 2012 Biznesplan w 10 krokach, Poltext 2014 Autor licznych biznesplanów i studiów wykonalności (w tym na potrzeby grantów unijnych) Udział w projekcie Nauka dla biznesu.

Zainteresowania:

Planowanie finansowe z wykorzystaniem modeli symulacyjnych w architekturze chmury obliczeniowej.

Najlepszy wykładowca Szkoły (KSB 2001)

Liczne nagrody Rektora, w tym za publikacje książkowe.


dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany księgowy.

 

Zainteresowania naukowe: sprawozdawczość finansowa, wiarygodność sprawozdań finansowych i kształtowania wyniku finansowego.

Wybrane Publikacje:

 

 1. Wójtowicz P. (2015), Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland, International Journal of Accounting and Economics Studies 3, Vol. 2, pp. 141-147, DOI:10.14419/ijaes.v3i2.5258.
 2. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

 

Wyróżnienia: Nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce im. prof. S. Skrzywana  za najlepszą monografię habilitacyjną w dziedzinie rachunkowości w 2011 roku.


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin