Europejskie studia menedżerskie typu MBA - edycja XXVIII

Cel studiów:

Celem studiów jest kształcenie kadry menedżerskiej dużych, średnich i małych przedsiębiorstw handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz organizacji sektora non-profit współpracujących z partnerami zagranicznymi. Celem studiów - nazywanych również „polskim MBA”, - jest poprzez ich interdyscyplinarny charakter, wprowadzenie uczestników w tajniki zarządzania, od elementów psychologii i komunikowania, poprzez zarządzanie strategiczne, prawo gospodarcze, po aspekty marketingu i handlu międzynarodowego.

Profil uczestnika:

Studia adresowane są do osób zajmujących samodzielne stanowiska w korporacjach międzynarodowych, odpowiedzialnych za działalność na rynku europejskim, osób chcących aplikować na stanowiska menedżerskie w przedsiębiorstwach, jak również kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw rodzinnych planujących ekspansję na rynki zagraniczne oraz na rynek polski.

 • Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
  Delphi Poland S.A., Papieska Akademia Teologiczna, Poczta Polska, Radio Kraków S.A    

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czesne

7200 PLN

Opiekun kierunku

dr Magdalena Dołhasz
 

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Moduł: Zarządzanie strategiczne – analiza i otoczenie przedsiębiorstwa, nadzór korporacyjny, audyt wewnętrzny, kontrola strategiczna.

25

4

2.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – employer branding

11

2

3.

Zarządzanie projektami

6

1

4.

Międzynarodowe standardy rachunkowości

6

1

5.

Analiza i planowanie finansowe

6

1

6.

Rachunkowość zarządcza

6

1

7.

Rynki finansowe

5

1

8.

Prawo dla menedżerów – prawo cywilne, prawo patentowe, międzynarodowe prawo gospodarcze.

22

4

9.

Handel międzynarodowy i transakcje gospodarcze

11

2

10.

Moduł: Marketing i komunikacja rynkowa – zarządzanie relacjami z klientem, badania marketingowe, CSR, public relations – sytuacje kryzysowe, eco-marketing.

42

7

11.

Moduł: Kompetencje „miękkie” menadżera – autoprezentacja, wystąpienia publiczne, negocjacje, wizerunek menedżera.

25

4

12.

Ekologia i zielona transformacja

10

1

13.

Gra symulacyjna Project Board

10

1

14.

Gra certyfikowana Change Management

20

2

15.

Seminarium dyplomowe

10

3

 

Suma

215

35

Wykładowcy

 

Pracownicy Uniwersytetu:

 • dr Jacek Bazarnik
 • mgr Krzysztof Biel
 • dr Beata Buchelt
 • dr Paweł Dąbek
 • dr Janusz Fudaliński
 • dr Filip Grzegorczyk
 • mgr Dominika Kubacka
 • dr Anna Litwa
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • dr Kinga Michałowska
 • dr Jarosław Plichta
 • dr Tomasz Smoleń
 • dr Jerzy Skrzypek
 • mgr Janusz Tuchowski
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • dr Agnieszka Żbikowska

 

 

dr Jacek Bazarnik

dr Jacek Bazarnik

Od 1989 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących handlu, marketingu, technologii informatycznych.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Od 1993 roku ścisła współpraca z KSB. Współautor wielu programów i wieloletni opiekun kierunku Marketing.

Odznaczony w 1998r. Medalem dla najlepszego dydaktyka, a w 2015 Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W 1992 roku współzałożyciel i członek Zarządu firmy Marketing-Express, Krakowska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

Przeprowadził wiele badań marketingowych oraz szkoleń dla największych firm w Polsce.

Autor wielu publikacji (4 książki, 38 artykułów naukowych, 25 prac badawczych), recenzji (PWN, Oficyna Wydawnicza) oraz ekspertyz sądowych (Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy).


mgr Konrad Bąk

mgr Konrad Bąk

Mgr inż., Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o specjalności Automatyka i Robotyka. Współtwórca wyróżnionej pracy magisterskiej – dwunożnej maszyny kroczącej. Laureat nagrody Rektora AGH dla najlepszego absolwenta roku. Alumn Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku podyplomowym „Europejskie Studia Menedżerskie”.

Od niemal dekady związany z rynkiem motoryzacyjnym, energetycznym i lotniczym. Swoje zawodowe kroki stawiał w prestiżowych firmach międzynarodowych takich jak Philips Lighting, Delphi Automotive, Nexteer Automotive czy Woodward, obejmując kluczowe stanowiska zakupowe takie jak Global Category Buyer, Global Category Leader czy Purchasing Supplier Manager. W tym czasie zdobył szeroką wiedzę potwierdzoną certyfikacjami oraz praktyką z takich zagadnień jak: negocjacje, modele kosztowe, finanse, narzędzia analityczne, zarządzanie personelem, LEAN, kontrakty i umowy międzynarodowe, zarządzanie jakością, audyty, itp.
Podróżował i wykonywał audyty, analizę procesów dostawców na całym świecie w tym w USA, Chinach, Meksyku, na Tajwanie, w Tajlandii, w Tunezji, w całej Europie Zachodniej i większości Wschodniej.
Właściciel firmy edukacyjno-projektowej z zakresu zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw.


mgr Krzysztof Biel

mgr Krzysztof Biel

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca, konsultant i  trener; certyfikowany team coach (Erickson College).


 • Jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje zarówno pracę ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, jak i liczne treningi realizowane dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • Doradca i konsultant w  zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla biznesu.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, w szczególności z zakresu porozumiewania interpersonalnego, komunikowania się w  sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji wewnętrznej w  organizacji, rozwiązywania konfliktów i technik negocjowania.
 • Twórca i  realizator filmów szkoleniowych, a także innych materiałów multimedialnych.

mgr Artur Curyło

mgr Artur Curyło

Certyfikowany trener i konsultant w szkoleniach dla firm biznesowych oraz administracji państwowej. Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRiK w Krakowie. 
Równolegle do działalności szkoleniowej prowadzi zajęcia dydaktyczne w studiach podyplomowych:  Public Relations UW/PAN, Public Relations UJ, Szkole Retoryki UJ, Krakowskiej Szkole Biznesu UE.
Autor publikacji naukowych dotyczących kreowania wizerunku i perswazji w dyskursie publicznym oraz neutralizowania erystyki w rozmowach i dyskusjach


dr Małgorzata Czermińska

dr Małgorzata Czermińska

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, gdzie studiowała na Wydziale Ekonomiki Produkcji, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze; specjalność: Handel Zagraniczny. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę najpierw jako asystent a od 1997 roku jako adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w  Krakowie. Od października 2008 r. jej podstawowym miejscem pracy stała się Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego, obecnie Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Od października 2002 r. pełni funkcję prodziekana tego wydziału, zajmując się specjalnością Handel Zagraniczny i kieruje działalnością Katedry Handlu Zagranicznego, inspirując i koordynując jej działalność naukowo - badawczą.
Małgorzata Czermińska, jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, aktywnie  uczestniczy w wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi autorskie wykłady z zakresu: Handlu międzynarodowego, Polskiego systemu celnego, Wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, Międzynarodowych transakcji gospodarczych, Polacy w Unii Europejskiej.


dr hab. Jarosław Flis

dr hab. Jarosław Flis

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społcznej, gdzie pracuje od 1997 roku. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też obronił doktorat z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi. Szczególnie interesują go instytucjonalne uwarunkowania komunikowania publicznego oraz wpływ komunikowania na zarządzanie instytucjami publicznymi.
Zdobyte doświadczenie praktyczne to m.in praca w charakterze rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Krakowa (1993-1997), doradcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-1999) i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (1999-2003). Przygotował i brał udział w realizacji procesu uspołecznienia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (2000 i 2004) oraz cyklu warsztatów doskonalących postępowanie w sytuacjach kryzysowych dla Państwowej Straży Pożarnej (2004-2006). Był konsultantem ds. partycypacji społecznej w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji, finansowanego przez Bank Światowy (2000-2004).
Jest autorem artykułów na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Polska The Times” oraz prasy branżowej. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Stały komentator TVP, TVN i Polsatu.


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

Wykształcenie:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Doświadczenie zawodowe:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Nauka i dydaktyka:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysu oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Publikacje:                               
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

Ukończyła w 1989r. Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - dyplom magistra psychologii.


 • Odbyła w latach 1984-1987 staż w Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, u boku doświadczonych trenerów, superwizorów Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego.
 • Posiada Certyfikat  Praktyka NLP - wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego Programowania - 1997r.
 • W latach 1987-1996: prowadziła warsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym, treningi asertywnego zachowania, treningi umiejętności rozwiązywania  konfliktów, warsztaty współpracy w organizacji, treningi integracji zespołów pracy.
 • Od 1994r. w ramach Pracowni Doradztwa i Reklamy, potem Sokrates Akademia Treningu i Rozwoju- prowadzenie treningów, warsztatów  z zakresu umiejętności w zarządzaniu, komunikacji i sprzedaży, rozwoju osobistego dla kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, zespołów pracy.
 • Od 2002r. prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu, z tematów  Komunikacja, Profesjonalne Prezentacje, Trudne Rozmowy.

dr Jolanta Loranc-Borkowska

dr Jolanta Loranc-Borkowska

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

Doktor nauk prawnych, Adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się między innymi w prawie ochrony konsumenta i prawie ochrony rynku, a także międzynarodowym i unijnym prawie podatkowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. W ramach działalności dydaktycznej opracowała i prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, Prawna ochrona rynku i konsumenta, Prawne aspekty jakości oraz Prawne aspekty procesu sprzedaży, a także Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe oraz Prawo celne.

Wybrane publikacje:

Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c. [w:] Prawo kontraktów, Z. Kuniewicz (red.), D. Sokołowska (red.), Warszawa 2017.

Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, M. Kuźnik (red.), A. Witosz (red.), Warszawa 2018.

Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, A. Kaźmierczyk (red.), A. Franczak (red.), Warszawa 2018.

Konsumencka reklamacja wadliwej żywności [w:] Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE, B. Gnela (red.), E. Sługocka – Krupa (red.), M. Szaraniec (red.), A. Viglianisi Ferraro (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019.Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law, Studia Iuridica Lublinensia 2020, Vol 29, No 5.

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych [w:]Prawne aspekty jakości towarów, B. Gnela (red.), J. Loranc-Borkowska (red.), Warszawa 2015,

Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, B. Gnela (red.), K. Michałowska (red.), Warszawa 2015,

Rola gwarancji dodatkowej w budownictwieKwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 1.

Konferencje:

VI Kolokwium Jagiellońskie „Zmiany w prawie konsumenckim”, Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Cywilnego; Kraków 16 stycznia 2015 r., referat samodzielny: Zmiany w pojęciu wady fizycznej.

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, Uniwersytet Ekonomiczny Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Kraków 15-17 września 2015 r., referat samodzielny: Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym.

Inne osiągnięcia:

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie Prezesa Sądu apelacyjnego w Krakowie podczas Narady sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i sędziów okręgowych apelacji krakowskiej, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2014 r., w Wiśle. Wykład dnia 18 listopada 2014 r.

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie radcy prawnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podczas Narady szkoleniowej radców prawnych obsługujących jednostki Organizacyjne Lasów Państwowych, która odbyła się w dniach 11-13 maja 2015 r., w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Nagórzyce” koło Tomaszowa Mazowieckiego. Wykład dnia 12.05. 2015 r.

Zainteresowania:

Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ochrony rynku i konsumenta, prawne aspekty jakości, międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, prawo celne.

Nagrody:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).


mgr Agnieszka Pala

mgr Agnieszka Pala

Psycholog, trener zarządzania w biznesie i  administracji publicznej, realizator programów szkoleniowych w zakresie twórczego przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacji, motywacji wewnętrznej, diagnozy osobowości, rozwoju kompetencji, komunikacji, budowania zespołów wysokiej skuteczności, negocjacji rynkowych, standardów obsługi klientów, ocen okresowych, performance management.  Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI).
Wykładowca w  obszarze psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkole Administracji w Bielsku - Białej. Współpracuje z  wykładowcami zagranicznymi z USA z Utah State University w zakresie tematów komunikacji,motywacji i afirmacji.
Praktyk zarządzania personelem z 11 - letnim doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizująca się w zarządzaniu zmianą, w  rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i  rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą. Posiada doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR jako konsultant i HR Manager. Współpracującymi z licznymi firmami w wielu obszarach działań HR. Od 2012 roku HR Business Partner w firmie farmaceutycznej Teva.


dr Krzysztof Pawlak

dr Krzysztof Pawlak

Head of Controlling for External Manufacturing BAYER, Switzerland

Doświadczenie zawodowe:

Pracownik takich firm jak Nestle S.A., Hewlett-Packard, Janssen-Cilag czy Johnson&Johnson (Switzerland). W Johnson&Johnson na stanowisku Global Strategic Sourcing jego obowiązki to m.in.  Zarządzanie kategorią zakupową na poziomie globalnym, Innowacje, Third Party Manufacturing, Raw Materials.
Wieloletni współpracownik szkoły, trener, konsultant ceniony przez słuchaczy przede wszystkim za posiadana wiedzę i kompetencje.


dr Jarosław Plichta

dr Jarosław Plichta

Doktor ekonomii

Starszy wykładowca, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, UEK

Współpraca z praktyką:

- 2015-2017 - Współpraca doradczo szkoleniowa z firmą Design AG właściciela marek handlowych i sklepów internetowych www.sfmeble.pl i www.kare24.pl oraz salonu wyposażenia wnętrz marki KARE

- zarządzanie organizacją non-profit: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Publikacje:

1. Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna, nr 3, s. 40-51, j. pol, 2013, ISSN: 2084-137X, DOI: http://dx.doi.org/10.14659/PJOEP.2013.03.03, CC: CC-BY-NC-SA Czasopismo: Psychologia Ekonomiczna

2. Jarosław PLICHTA Rationale for Innovation Activities in E-commerce in Terms of Transaction Costs as Exemplified by Home Furnishing Industry in Poland, Źródło: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, s. 327-336, j. eng, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2016, ISBN: 978-83-65173-72-0

3. Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market, Źródło: Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations, s. 154-170, j. eng, Faculty of Economics, University of Niš, Niš, 2017, ISBN: 978-86-6139-138-5

Obszar zainteresowań:

Zarządzanie procesami tworzenia wartości w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów, controlling marketingu i sprzedaży, e-commerce, analiza procesów wymiany i zarządzania z instytucjonalnego punktu widzenia, zarządzanie kosztami transakcyjnymi.

 


mgr Jerzy Pocica

mgr Jerzy Pocica

Ukończył w 1986 r. Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego- Instytut Psychologii, Dyplom magistra psychologii.


 • Uzyskał  Dyplom Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie – 1993 r.
 • Od listopada 1996 r. uczestniczył w polsko-brytyjskim programie szkolenia trenerów kadr zarządzających MATRIK realizowanym przez The British Council oraz Know-How Fund.
 • Posiada Certyfikat Trenera grupowego treningu interpersonalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii – 1995 r.
 • Rekomendacja Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego –1996r.
 • Certyfikat Praktyka NLP  wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego  Programowania – 1997 r.
 • Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju Thames Valley University, London – 1999r oraz Międzynarodowy certyfikat w zakresie Mentoringu i Doradztwa Thames Valley University, London.
 • W latach 1987 – 1996 prowadził warsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym, treningi asertywnego zachowania,  treningi umiejętności  rozwiązywania konfliktów  dla : młodzieży, pracowników oświaty- nauczycieli, pedagogów, psychologów.
 • Od 1994 r. prowadzi – szkolenia , treningi umiejętności dla  kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, doradców , zespołów pracy, menedżerów administracji samorządowej, agentów ubezpieczeniowych.
 • Specjalizuje się w tematach: Coaching indywidualny i grupowy, Mentoring,  zarządzanie własnym rozwojem zawodowym i osobistym – tworzenie planów własnego rozwoju, techniki modyfikacji zachowań, źródła automotywacji do zmiany, uczenie się indywidualne i zespoły uczenia; trudne rozmowy z pracownikami i  współpracownikami – rozmowy motywujące, rozmowy oceniające, rozmowy dyscyplinujące, rozmowy o zwolnieniu;  Komunikacja interpersonalna, asertywność,  profesjonalne prezentacje;  moderacja pracy grupy, treningi dla trenerów; psychologia zarządzania.  

dr Maciej Skocz

dr Maciej Skocz

Z urodzenia i wychowania krakowianin. Z  wykształcenia inżynier automatyk, uzyskał doktorat z dziedziny badań operacyjnych. Ukończył studia Executive MBA, prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pierwszy etap kariery to praca w Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, pełnił też funkcję eksperta UNIDO w projektach w Polsce, Iranie i Algierii. Później specjalizuje się w informatyce, najpierw jako pracownik firmy zagranicznej, potem prowadząc własną działalność.
Współzałożyciel i wieloletni prezes CDN S.A., wiodącego polskiego producenta oprogramowania dla zarządzania, następnie członek rady nadzorczej spółki CDN-COMARCH. Uzyskał tytuł Lidera Przedsiębiorczości nadany przez Prezydenta i Rząd RP.
Pracuje jako konsultant w dziedzinie zarządzania i informatyki, specjalizuje się w  zastosowaniu technologii informacyjnych, zarządzaniu strategicznym oraz bezpośrednim marketingu. Od 2006 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w  ramach programów studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie.
Angażuje się w projekty non-profit poświęcone promocji kultury, współzałożyciel i członek zarządu Muzeum Galicja w Krakowie.


dr Jerzy Skrzypek

dr Jerzy Skrzypek

Starszy wykładowca w katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu, kierownik Centrum e-Learningu UEK

Osiągnięcia:

Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext 2012 Biznesplan w 10 krokach, Poltext 2014

Autor licznych biznesplanów i studiów wykonalności (w tym na potrzeby grantów unijnych) Udział w projekcie Nauka dla biznesu.

Zainteresowania:

Planowanie finansowe z wykorzystaniem modeli symulacyjnych w architekturze chmury obliczeniowej.

Najlepszy wykładowca Szkoły (KSB 2001)

Liczne nagrody Rektora, w tym za publikacje książkowe.


dr Grażyna Sordyl

dr Grażyna Sordyl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pełni jednocześnie funkcje managerskie w  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym zarządzając Zespołem Wydziału ds. Obsługi Zarządu i Rady oraz Zespołem Analizy Ryzyka. Specjalista z  zakresu ubezpieczeń, autorka licznych publikacji i prac badawczych dotyczących funkcjonowania rynku ubezpieczeń.


dr Krzysztof Piotr Wojdacki

dr Krzysztof Piotr Wojdacki

Doktor (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

 1. Starszy wykładowca w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych UEK w Krakowie, kierownik kierunku Handel i zarządanie sprzedażą w KSB UEK w Krakowie
 2. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu marketingu, handlu, jakości obsługi klienta, strategii lokalizacji biznesu. Wykonywał badania, projekty i szkolenia na zlecenie takich firm jak:Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Browary Żywiec S.A., PZU S.A.,  LAJKONIK SNACKS S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, BP Oil – Polska,  Schell Gas Polska,  Huta Szkła Walcowanego w Jaroszowcu,  Kopalnia Piasku "Szczakowa" w Jaworznie, Poczta Polska S.A

Publikacje:

Tytuł

Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna = Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland - Statistical Analysis

Źródło

Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 212-231. - Streszcz., summ. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr.

Tytuł

Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna = The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis

Źródło

Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 115-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.

Tytuł

Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012 = Structure and Trends in Polish Trade Fairs Market in the Period of 2000-2012

Źródło

Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków ; Legionowo : edu-Libri, 2014. - S. 100-139

Obszary zainteresowań:

Marketing (badania marketingowe, analizy marketingowe, metody ilościowe w marketingu), handel.

Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015


mgr Lidia Wysoczańska

mgr Lidia Wysoczańska

Doradca ds. wizerunku.
Od wielu lat zajmuje się tworzeniem wizerunku dziennikarzy programów informacyjnych, a  także osób związanych ze światem polityki i biznesu.
W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z historii sztuki /Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Jagielloński/, kostiumologii /Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie/ i  public relations /Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/, co pozwala jej cieszyć się w środowisku opinią profesjonalistki i eksperta. Wrażliwość na piękno i estetykę stroju wyniosła z prac przy pokazach mody G.Armaniego, A. Ferretti i C.Montany w Mediolanie.
Jej kilentami są TVP, TVN, Canal+, Ernst&Young, Glaxo Smith Kline, Hestia.


prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

Kierownik Zakładu Marketingu Międzynarodowego

Od wielu lat prowadzi badania w obszarze public relations oraz wykłady poświęcone tej tematyce.

Dodatkowe informacje:
W latach 2006-2011 była kierownikiem studiów podyplomowych "Public relations" w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Doradzała w projekcie "Będę aktywnym przedsiębiorcą", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako biegły przygotowywała dla Sądu Okręgowego w Krakowie opinie w sprawach o świadczenie usług reklamowych oraz usług public relations.

Wybrane Publikacje:
Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji dotyczących marketingu oraz public relations, m. in.:

 • A. Żbikowska, Public relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005;
 • A. Żbikowska, The use of social media by journalists: guidelines for public relations practitioners, „International Journal of Business and Globalisation”, 2016.

Wielokrotnie nagrodzona przez Rektora UEK za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

Profil uczestnika

Studia adresowane są do osób zajmujących samodzielne stanowiska w korporacjach międzynarodowych, odpowiedzialnych za działalność na rynku europejskim oraz kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne.

Opinie

Słuchacze edycji „A” Europejskie studia menedżerskie - typu MBA 2013-2015 o kierunku…


 

 • „Atmosfera sprzyja nauce i zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń. Dobra komunikacja, organizacja. Optymalny rozkład zajęć piątek/sobota.”  Słuchaczka
   
 • „Jestem ogólnie zadowolona, większość zajęć OK., godziny  i terminy zajęć w porządku. Ogólnie oceniam studia b. dobrze.” Słuchaczka
   
 • „Dobry wybór wykładowców, praktyków – pracowników firm.” Słuchacz
   
 • „Studia poszerzyły i ugruntowały moja wiedzę w bardzo szerokim zakresie zagadnień i w wielu dziedzinach.” Słuchacz
   
 • „Układ piątek sobota jest optymalny, nawet jeżeli wiąże się to z dłuższym okresem studiów.”  Słuchacz 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin