Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Cel studiów:

Zadaniem studiów jest pogłębienie wiedzy, w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego (decentralizacja sektora publicznego, utworzenie kolejnych szczebli samorządu terytorialnego, zmiany przepisów prawnych regulujących zadania gmin, powiatów i województw oraz źródeł ich zasilania finansowego wymagają permanentnego doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami publicznymi).

Profil uczestnika:

Studia adresowane są do osób zajmujących się zarządzaniem finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, a także uczestniczących lub zamierzających brać czynny udział w pracach organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4600 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

Program studiów:

 1. Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
 2. Finanse samorządu terytorialnego
 3. Rachunkowość i klasyfikacja budżetowa
 4. Podstawy planowania budżetowego
 5. Gospodarka mieniem komunalnym
 6. Ocena projektów inwestycyjnych
 7. Zamówienia publiczne
 8. Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego
 9. Jednostka samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym
 10. Bank a jednostki samorządu terytorialnego
 11. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym
 12. Negocjacje
 13. Etyka funkcjonowania instytucji publicznych
 14. Elementy matematyki finansowej
 15. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
 16. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin