Grywalizacja w organizacji - zastosowanie, metody, narzędzia

Adresaci studiów


Studia kierowane są do szerokiego grona odbiorców, zamierzających wykorzystać w swojej pracy grywalizację, a więc mechanizmy znane z gier w celu zaangażowania ludzi do wykonania pożądanych czynności i zadań.

Oferta studiów skierowana jest szczególnie do:


  • Właścicieli firm oraz managerów, którym zależy na podniesieniu konkurencyjności swojego zespołu lub przedsiębiorstwa w takich obszarach jak sprzedaż, komunikacja z klientem, motywacja i zaangażowanie pracowników,
  • Managerów HR oraz specjalistów ds. zasobów ludzkich, odpowiedzialnych za motywację pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywaną pracę i życie firmy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz wykorzystać grywalizację do stworzenia optymalnego środowiska pracowniczego,
  • Dyrektorów i managerów sprzedaży, którzy chcą wykorzystać mechanizmy grywalizacji do motywowania przedstawicieli handlowych celem podniesienia wyników sprzedażowych,
  • Rekruterów oraz pracowników agencji zatrudnienia, którzy chcą oprzeć procesy rekrutacyjne w oparciu o mechanizmy grywalizacyjne, angażując i motywując kandydata w nowoczesny sposób,
  • Marketing managerów, brand managerów oraz product managerów, którzy odpowiedzialni są za nowoczesne metody interakcji z klientem i chcą w skuteczny sposób angażować odbiorców w działania marki,
  • Project managerów, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie grywalizacji w przedsiębiorstwach i koordynują projekty grywalizacyjne, bądź też chcą wykorzystać techniki grywalizacji w zarządzaniu swoimi projektami,
  • Szkoleniowców i trenerów, którzy chącą prowadzić szkolenia z grywalizacji bądź też wykorzystać angażujące techniki grywalizacyjne, we własnych formach szkoleniowych,
  • Wszystkich osób, które chcą poznać najnowsze metody owocnej realizacji celów biznesowych, społecznych czy edukacyjnych przy zastosowaniu grywalizacji i wprowadzić je do swojej organizacji, w tym m.in. przedstawicieli NGO.

Cel studiów


Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności wdrażania i projektowania grywalizacji w kontekście biznesowym. W trakcie studiów omówiona zostanie i przedstawiona formuła projektów grywalizacyjnych, bazujących na wykorzystaniu mechaniki i metafor pochodzących z gier w świecie rzeczywistym z użyciem nowoczesnych rozwiązań IT. Zajęcia podzielone są na trzy bloki, w tym teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji, koncepcje gry i projektowanie, a także grywalizację w praktyce. Szerokie spektrum zajęć pozwoli zarówno zrozumieć teoretyczne mechanizmy stojące za grywalizacją, jak i wykorzystać je w praktyce. Całość studiów zostanie przeprowadzona w innowacyjny sposób, w zgrywalizowanej formie, angażując uczestników i pokazując w empiryczny sposób wartości płynące z wdrożenia grywalizacji w organizacji. Partnerami merytorycznymi studiów są eksperci ds. grywalizacji oraz wiodące firmy projektujące i wdrażające gry oraz grywalizację w biznesie.

Czas trwania studiów oraz liczba godzin


Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz w piątki lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 190 godzin (wraz z seminarium). Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

Warunki oraz sposób zaliczenia studiów


Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na koniec studiów uczestnicy przystępują do egzaminu końcowego oraz obrony pracy końcowej.

Czesne

5000 PLN

Opiekun kierunku

dr Marek Makowiec

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

BLOK I: Teoretyczne i praktyczne aspekty gier i grywalizacji

1.

Wprowadzenie do gier poważnych i grywalizacji

5

1

2.

Zarządzanie projektem kreatywnym

8

2

3.

Storytelling i marketing narracyjny

8

2

4.

Nowe technologie w rozwijaniu kluczowych kompetencji

5

1

5.

Komunikacja biznesowa oraz podstawy psychologii

8

2

6.

Prawne aspekty projektowania i produkcji gier

5

1

7.

Zabawa i gra – wprowadzenie do ludyzmu

5

1

8.

Teoria gier i teoria decyzji

6

1

9.

Wprowadzenie do teorii motywacji

5

1

10.

Tworzenie produktu w środowisku zwinnym

8

2

11.

Neurodydaktyka w praktyce

5

1

BLOK II: Koncepcje gry i projektowanie

12.

Gry – rodzaje i funkcje

5

1

13.

Wprowadzenie do mechaniki gier

10

3

14.

Typologia graczy

6

1

15.

Gry w edukacji

5

1

16.

Laboratorium: Projektowanie gier poważnych

14

3

BLOK III: Grywalizacja w praktyce

17.

Metodyka wdrażania gamifikacji biznesowej

8

2

18.

Analiza zastosowania metod grywalizacji w produktach digitalowych

8

2

19.

Grywalizacja w zarządzaniu zespołem oraz rekrutacji

6

1

20.

Grywalizacja w marketingu i sprzedaży

6

1

21.

Grywalizacja w edukacji i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość

10

3

22.

Labolatorium grywalizacyjne (projektowanie grywalizacji)

14

3

23.

Seminarium

10

4

 

Suma

190

40

Wykładowcy

w przygotowaniu ...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin