Handel i zarządzanie sprzedażą - edycja XVIII

Cel studiów:

Celem studiów jest kształcenie ekspertów w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży uwzględniających współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stanowią one odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie zgłaszane ze strony praktyki gospodarczej na profesjonalistów posiadających kwalifikacje i umiejętności dotyczące:

  • tworzenia od podstaw oraz reorganizacji działów handlowych,
  • podnoszenia efektywności pracy handlowców,
  • wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych.

Ideą programu jest kształcenie specjalistów z zakresu sprzedaży w różnych branżach, tak o charakterze wytwórczym, jak i handlowo-usługowym w oszarze marketingu relacyjnego, zintegrowanego łańcucha wartości oraz najnowszych tendencji w zakresie merchandisingu.

Profil uczestnika:

Docelowym kandydatem na studenta kierunku studiów podyplomowych Handel i zarządzanie sprzedażą jest osoba zawodowo związana ze sprzedażą i/lub handlem, poszukująca nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności, których wykorzystanie będzie widoczne w codziennej praktyce zawodowej. Treści składające się na kierunek zostały zaplanowane w sposób odpowiadający na potrzeby przedstawicieli różnych branż, zarówno wytwórczych jak i usługowych (w tym handlowych). Oferta jest adresowana w szczególności do osób pracujących w działach handlowych i działach marketingowych przedsiębiorstw. Kierunek spełni równocześnie oczekiwania przedsiębiorców, dla których wiedza sprzedażowa jest niezbędna w organizacji swojego biznesu i nadzorze nad pracownikami.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Miło nam poinformować, że kierunek studiów podyplomowych „Handel i zarządzanie sprzedażą” realizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK Magazynu został wyróżniony w Magazynie Home&Market jako najlepsze studia podyplomowe w języku polskim.

 


 

 

Czesne

4600 PLN

Opiekun kierunku

dr Sebastian Brańka

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

 

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Organizacja i sztuka sprzedaży

14

2

2.

Handel w gospodarce rynkowej

10

2

3.

Współczesne instrumenty marketingu

12

2

4.

Zarządzanie relacjami z klientem

14

2

5.

Merchandising

10

2

6.

Analiza i prognozowanie sprzedaży

14

3

7.

Negocjacje handlowe

10

2

8.

Zachowania nabywców na rynku

5

1

9.

Twórcze myślenie

10

2

10.

Zapobieganie stratom w handlu

5

1

11.

Zarządzanie działem sprzedaży

10

2

12.

Strategie lokalizacji działalności handlowej

5

1

13.

Prawna ochrona konsumenta

10

2

14.

Badania marketingowe w handlu

14

3

15.

Projektowanie i organizacja służb sprzedaży

12

2

16.

Targi w marketingowej strategii firmy

5

1

17.

Asertywność

5

1

18.

Organizacja sprzedaży w systemie franczyzowym

5

1

19.

Seminarium dyplomowe

10

3

 

Suma

180

35

 

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

dr Jacek Bazarnik

Od 1989 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących handlu, marketingu, technologii informatycznych.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Od 1993 roku ścisła współpraca z KSB. Współautor wielu programów i wieloletni opiekun kierunku Marketing.

Odznaczony w 1998r. Medalem dla najlepszego dydaktyka, a w 2015 Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W 1992 roku współzałożyciel i członek Zarządu firmy Marketing-Express, Krakowska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

Przeprowadził wiele badań marketingowych oraz szkoleń dla największych firm w Polsce.

Autor wielu publikacji (4 książki, 38 artykułów naukowych, 25 prac badawczych), recenzji (PWN, Oficyna Wydawnicza) oraz ekspertyz sądowych (Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy).


dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

Head of the Department of Civil and Economic Law, Cracow University of Economics, Poland

PROFESSIONAL EXPERIENCE:   
legal apprenticeship, attorney, manager of over twenty research programs including economic and European law

EDUCATION:
Professor's academic title and academic degrees in law obtained in proceedings at the Jagiellonian University

SCIENCE AND TEACHING:
areas of interest: civil, commercial, consumer (including European) and private international law

PUBLICATIONS:
Author of articles, scientific editor of monographs and textbooks on law. In addition, the author of expert opinions for public institutions (e.g. for the purposes of the Bureau of Research of the Chancellery of the Sejm) and entrepreneurs, as well as the author of the scientific publications, among others:
B. Gnela, Responsibility for damage caused by a dangerous product (so-called product liability), Warsaw 2000. [in Polish]
B. Gnela, Consumer Agreement in Polish Civil and Private International Law, Warsaw 2013, fragments of collective studies (including Chapter XX [in:] System of Private International Law, vol. 20C, edited by M. Pazdan, Warsaw 2015). [in Polish]

PRIZES AND AWARDS:
honorable mention in the nationwide competition for the best doctoral dissertation (1984)

the prize of the Foundation for the Promotion of European Law (2002)
SPiZ AE medal in Krakow (2004) for a high level of didactic classes
Rector's Awards


dr Jarosław Plichta

dr Jarosław Plichta

Doktor ekonomii

Starszy wykładowca, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, UEK

Współpraca z praktyką:

- 2015-2017 - Współpraca doradczo szkoleniowa z firmą Design AG właściciela marek handlowych i sklepów internetowych www.sfmeble.pl i www.kare24.pl oraz salonu wyposażenia wnętrz marki KARE

- zarządzanie organizacją non-profit: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Publikacje:

1. Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna, nr 3, s. 40-51, j. pol, 2013, ISSN: 2084-137X, DOI: http://dx.doi.org/10.14659/PJOEP.2013.03.03, CC: CC-BY-NC-SA Czasopismo: Psychologia Ekonomiczna

2. Jarosław PLICHTA Rationale for Innovation Activities in E-commerce in Terms of Transaction Costs as Exemplified by Home Furnishing Industry in Poland, Źródło: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, s. 327-336, j. eng, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2016, ISBN: 978-83-65173-72-0

3. Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market, Źródło: Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations, s. 154-170, j. eng, Faculty of Economics, University of Niš, Niš, 2017, ISBN: 978-86-6139-138-5

Obszar zainteresowań:

Zarządzanie procesami tworzenia wartości w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów, controlling marketingu i sprzedaży, e-commerce, analiza procesów wymiany i zarządzania z instytucjonalnego punktu widzenia, zarządzanie kosztami transakcyjnymi.

 


prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz

prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz

Prof. UEK dr. hab. Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania UEK

Logistyczna Obsługa sektora handlu.  Uwarunkowania i kierunki zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie w serii "Monografie", nr 151, Kraków 2002.

Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, Difin, Warszawa 2011,
Współautorstwo:
1. Praca zb. pod redakcją K. Mazurek-Łopacińska „Badania marketingowe – Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, PWN Warszawa 2016
5. Logistyka, zarządzanie łańcuchami dostaw


dr Alicja Szczygieł

dr Alicja Szczygieł

Psycholog

Dr Nauk Ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Współwłaściciel firmy szkoleniowej Sukces s.c. (www.suckes-szkolenia.eu) – od 1995 roku.

Pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
w Katedrze Psychologii i Dydaktyki.

Posiada bardzo duże  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, podczas których łączy wiedzę z psychologii, ekonomii i zarządzania.  Współpracowała z wieloma wiodącymi firmami i instytucjami, dla których przygotowywała  programy szkoleniowe uwzględniające ich potrzeby.  Zajmowała się także doradztwem oraz  badaniami pracowników.

Uzyskała wyróżnienie za najwyższą jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Problematyka szkoleń to min.: negocjacje, twórcze myślenie w biznesie, asertywność, autoprezentacja, komunikowanie interpersonalne, pomiar psychologiczny, motywowanie pracowników, psychologia stresu - zachowanie się w sytuacji psychologicznie trudnej.


dr Krzysztof Piotr Wojdacki

dr Krzysztof Piotr Wojdacki

Doktor (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

  1. Starszy wykładowca w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych UEK w Krakowie, kierownik kierunku Handel i zarządanie sprzedażą w KSB UEK w Krakowie
  2. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu marketingu, handlu, jakości obsługi klienta, strategii lokalizacji biznesu. Wykonywał badania, projekty i szkolenia na zlecenie takich firm jak:Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Browary Żywiec S.A., PZU S.A.,  LAJKONIK SNACKS S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, BP Oil – Polska,  Schell Gas Polska,  Huta Szkła Walcowanego w Jaroszowcu,  Kopalnia Piasku "Szczakowa" w Jaworznie, Poczta Polska S.A

Publikacje:

Tytuł

Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna = Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland - Statistical Analysis

Źródło

Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 212-231. - Streszcz., summ. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr.

Tytuł

Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna = The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis

Źródło

Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 115-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.

Tytuł

Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012 = Structure and Trends in Polish Trade Fairs Market in the Period of 2000-2012

Źródło

Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków ; Legionowo : edu-Libri, 2014. - S. 100-139

Obszary zainteresowań:

Marketing (badania marketingowe, analizy marketingowe, metody ilościowe w marketingu), handel.

Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin