Studia podyplomowe

Innowacyjne zarządzanie technologią informatyczną

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do zarządzania technologią informatyczną w organizacji zgodnie z najlepszymi, uznawanymi metodami i standardami. Uczestnicy uzyskają wiedzę pozwalającą samodzielnie budować sprawnie działający zespół informatyków stanowiący wartościowy zasób dla każdej organizacji oraz wykorzystać jego możliwości.

Wiedza obejmuje zarówno ogólne metody zarządzania organizacją, jaki i psychologiczne aspekty kierowania zespołami ludzkimi. Ponadto studia pozwalają zapoznać się ze specyficznymi dla informatyki metodami zarządzania projektami informatycznymi, infrastrukturą oraz jej eksploatacją. Dodatkowo uczestnicy uzyskają wiedzę o prawnych uwarunkowaniach działań informatycznych, jak również o metodach audytu i zabezpieczania systemów informatycznych.

Profil słuchacza:

Oferta studiów skierowana jest do osób związanych ze sferą IT. W szczególności zapraszamy menedżerów i kierowników zespołów informatycznych, a także osoby wspierające ich pracę poprzez analizy, konsulting i audyt.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

8000 PLN

Opiekun kierunku

dr Jan Madej

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 12 293 5560

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

 

Bloki tematyczne:

a)      strategia i organizacja

b)      zarządzanie personelem

c)      architektura, projekty i inwestycje

d)     zarządzanie operacjami i usługami

e)      prawo, audyt i bezpieczeństwo

 1. Rodzaje struktur organizacyjnych
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Efektywność menedżera
 4. Zarządzanie personelem
 5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe
 6. Komunikacja w zespole projektowym
 7. Architektura systemów informacyjnych
 8. Analiza i projektowanie systemów informacyjnych
 9. Inwestycje w systemy informacyjne
 10. Projekty w IT
 11. E-biznes
 12. Eksploracja danych w systemach informatycznych
 13. Zarządzanie operacjami i infrastrukturą IT
 14. Zarządzanie usługami IT
 15. Zarządzanie wiedzą i dokumentacja systemów
 16. Prawne uwarunkowania funkcjonowania systemów informatycznych
 17. Audyt systemów informatycznych
 18. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 19. Efektywność i jakość IT
 20. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin