Komunikacja w biznesie

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie technik komunikacji, wywierania wpływu na jednostki i grupy, budowania autorytetu zarówno w kontaktach z partnerem zewnętrznym -  Klientem jak i współpracownikami wewnątrz organizacji. Uczestnicy zapoznają się i przećwiczą kluczowe elementy komunikacji interpersonalnej wpływającej na jakość relacji biznesowych oraz na efekty codziennej pracy, Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania reguł i narzędzi wywierania wpływu na ludzi w biznesie, stosowania wybranych technik NLP w komunikacji biznesowej, wykorzystania reguł, zasad oraz standardów komunikacji w biznesie.

Profil uczestnika:

• absolwenci wyższych uczelni
• kadra zarządzające i specjalistyczna w firmie
• osoby odpowiedzialne za proces komunikacji w firmie
• osoby wykorzystujące zasady sprawnej komunikacji zarówno w procesie sprzedaży, jak i w negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów.

Studia realizowane są we współpracy z firma szkoleniowo-doradczą Brainstorm. Więcej informacji o firmie znajdziesz na www.brainstorm.biz.pl.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6850 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 170 godzin zajęć.

Program studiów:


Blok I – Wyzwania współczesnego rynku

 

 • Rynek wysokiej konkurencyjności. Celem zajęć będzie wprowadzenie uczestników w zagadnienia współczesnego biznesu i uświadomienie, że obecna, zglobalizowana gospodarka oparta na wiedzy oraz niespotykanym dotychczas przepływie produktów i usług stworzyła szereg nowych wyzwań. Jednym z najważniejszych jest profesjonalna komunikacja na każdym z etapów współpracy z Klientem.
 • Komunikacja i obsługa jako element strategii firmy. Współczesne przedsiębiorstwa mają coraz częściej świadomość tego, że kluczem do rynkowego sukcesu firmy jest profesjonalna obsługa Klientów oparta o efektywną komunikację, pełną realizację oczekiwań, a nawet ich przekraczanie. Dzisiejszy Klient to osoba o dużych wymaganiach, zwłaszcza dotyczących jakości produktu i poziomu obsługi. Aby firma nie „wypadła z gry” zarówno menadżerów jak i pracowników powinna cechować fachowość i jednocześnie umiejętność mówienia językiem dopasowanym do odbiorcy, szybkość reakcji na problem, przy jednoczesnej uprzejmości, empatii i indywidualnym podejściu do każdego Klienta.
 • Nowa perspektywa - współodpowiedzialność za biznes Klienta. Walkę konkurencyjną wygrywają jedynie te firmy które kontakt z Klientem nie pozostawiają przypadkowi. Tworzą kompleksowe rozwiązania związane z zarządzaniem Komunikacją, traktują obsługą jako bardzo ważną umiejętność, stawiają na długofalowe relacje z Klientami, tworzą sieć powiązań zarówno z Klientem jak i partnerami biznesowymi pozwalającymi  zaoferować pełne, kompleksowe rozwiązanie.

 
Blok II – Psychologiczne aspekty budowania efektywnej komunikacji w Biznesie

 

 • Podstawy dobrego kontaktu w relacjach biznesowych – blok będzie wprowadzał uczestników w narzędzia skutecznej komunikacji. Wielu osobom wydaje się, że komunikacja jest prostą czynnością i polega na przekazywaniu informacji przy pomocy słów. Jest to jednak tylko niewielki fragment komunikacji międzyludzkiej. Obejmuje ona bowiem cały zestaw zachowań i znaczeń przy pomocy których porozumiewamy się z innymi, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To w jaki sposób stosujemy określone techniki czasami przybliża nas do osiągnięcia celu, a czasami wręcz przeciwnie – oddala, mimo włożonego wysiłku.
 • Przeszkody skutecznej komunikacji. Pomiędzy logiką a  emocjami. Zajęcia pozwolą uczestnikom zrozumieć przeszkody skutecznej komunikacji. Zostaną omówione oraz na bazie ćwiczeń zaobserwowane takie zagadnienia jak selektywne postrzegania, ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe, uwarunkowania interpretacji, błędy atrybucji
 • Kodeks komunikacji w biznesie. Interaktywny warsztat w którym uczestnicy podzieleni na zespoły wypracują zasady, które  powinny stać się częścią dekalogu pracy w biznesie. W trakcie zabawy wykorzystane zostaną różne metody aktywizujące uczestników, między innymi burza mózgów, dyskusje moderowane, macierze.
 • Efektywna komunikacja – narzędzia kontroli nad procesem. Zajęcia poświęcone zostaną odpowiedzi na kluczowe tak pytania: Jak budować jasne, zwięzłe i skuteczne komunikaty. Jaką rolę odgrywa komunikacja werbalna a jaką niewerbalna  (głos i mowa ciała) w procesie komunikowania się w biznesie. Jak wywierać dobre wrażenie na innych? Dlaczego warto aktywnie słuchać? Jak i po co stosować pytania?

 
Blok III - Wywieranie wpływu

 

 • Manipulacją i wywieraniem wpływu w biznesie. Podczas zajęć omówione zostaną wszystkie techniki i metody wywierania wpływu na ludzi oparte miedzy innymi o koncepcje Roberta Cialdiniego. Przećwiczone zostaną także techniki wywierania wpływu na grupy i techniki modelowania zachowania drugiego człowieka,
 • Typy osobowości a style komunikacji. W trakcie zajęć uczestnicy zdiagnozują swój styl komunikacji, poznają metody „wyłączanie alarmów” oparte o techniki  „nadawanie na tej samej fali”, uświadomią sobie wagę dopasowania na poziomie słów, gestów oraz na poziomie doświadczeń.
 • Sugestia i język perswazji. Zajęcia mają na celu pokazanie wpływu określonych słów i zwrotów na skuteczność przekazywanej treści i uzyskiwanie zamierzonego efektu.  Moduł będzie poruszał również zagadnienia związane z metodami radzenia sobie z sprzeciwem  i obiekcjami.

 
Blok IV –  Skuteczność w biznesie. Rywalizacja a współpraca.

 

 • Efektywna realizacja zadań. Korporacyjne dylematy – współpracować czy działać samemu?  Uczestnicy w trakcie zajęć na bazie gier i symulacji będą mieli możliwość doświadczenia współpracy zarówno pomiędzy zespołami jak i na poziomie jednostek, zobaczą relacje pomiędzy stanem zależności, niezależności a także współzależności i uświadomią obszary wpływu na poszczególne aspekty pracy w organizacji. 
 • Role zespołowe. Zajęcia te zaczną się od wypełnienia testu pełnionych ról w zespole. Zadaniem uczestników będzie interaktywna praca zarówno grupowa jak i indywidualna nad zagadnieniem, jak wykorzystać potencjały wszystkich członków, tak by zespół był jeszcze lepiej zgrany niż dotychczas i nikt się nie „marnował” w narzuconej roli.
 • Obieg informacji zwrotnych w zespole. W trakcie zajęć uczestnicy przećwiczą komunikaty oparte o informację zwrotną i konstruktywną krytykę, model asertywnej odmowy, a także wypracują metody skutecznego instruktażu. Uświadomią sobie najczęstsze przyczyny niewykonywania obowiązków przez współpracowników, będą potrafili egzekwować własne prawa i ustanawiać granice psychologiczne.

 
Blok V – Seminarium końcowe

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin