Marketing - edycja XIX

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie i usystematyzowanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie marketingu i nauk wspomagających marketing, jak również wiedzy dotyczącej zasad marketingowych i zachowań na eurorynku. Ponadto celem jest również przekazanie wiedzy i umiejętności formułowania strategii marketingowych dla działania firm na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na  zagadnienia stosowania zasad i reguł marketingu w praktyce, badań marketingowych oraz analiz i technik wspomagających tę działalność i umożliwiających skuteczne zarządzanie marketingiem w firmie zorientowanej rynkowo.

Profil uczestnika:

Osoby pracujące lub zamierzające pracować w działach marketingu. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Pracownicy średniego szczebla menedżerskiego. Osoby tuż po studiach chcące swoją przyszłość związać z marketingiem.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

 

Czesne

5800 PLN

Opiekun kierunku

dr Magdalena Dołhasz

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Zachowania konsumenta

5

1

2.

Podstawy marketingu

5

1

3.

Badania marketingowe

6

1

4.

Analiza rynku

5

1

5.

Reklama

5

1

6.

Podstawy Public Relations

5

1

7.

Media Relations

5

1

8.

PR w sytuacjach kryzysowych

6

1

9.

Merchandising

5

1

10.

Dystrybucja

5

1

11.

Event marketing

5

1

12.

E-marketing

6

1

13.

Eco-Marketing

5

1

14.

Social Media Marketing

5

1

15.

Zarządzanie marketingiem

6

1

16.

CRM (Customer Relationship Management)

6

1

17.

Organizacja i sztuka sprzedaży

6

1

18.

Programy lojalnościowe

5

1

19.

Różnice międzykulturowe

5

1

20.

Funkcjonowanie agencji reklamowej

5

1

21.

Funkcjonowanie działu marketingu w firmie

6

1

22.

Marketing międzynarodowy

5

1

23.

Marketing usług

6

1

24.

Komunikacja w grupie

6

1

25.

Autoprezentacja

5

1

26.

Negocjacje

6

1

27.

Prawna ochrona rynku i konsumenta

6

1

28.

Strategia marki

6

1

29.

Influencer w marketingu

5

1

30.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

6

1

31.

Planowanie marketingu

5

1

32.

Gra symulacyjna – zarządzanie projektem marketingowym

12

2

33.

Seminarium dyplomowe

10

3

 

Suma

190

36

 

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

dr Jacek Bazarnik

Od 1989 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących handlu, marketingu, technologii informatycznych.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Od 1993 roku ścisła współpraca z KSB. Współautor wielu programów i wieloletni opiekun kierunku Marketing.

Odznaczony w 1998r. Medalem dla najlepszego dydaktyka, a w 2015 Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W 1992 roku współzałożyciel i członek Zarządu firmy Marketing-Express, Krakowska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

Przeprowadził wiele badań marketingowych oraz szkoleń dla największych firm w Polsce.

Autor wielu publikacji (4 książki, 38 artykułów naukowych, 25 prac badawczych), recenzji (PWN, Oficyna Wydawnicza) oraz ekspertyz sądowych (Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy).


prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka

prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka

Zatrudniona w Katedrze Badań Konsumpcji do 2007 roku, obecnie w Katedrze Turystyki.

Główne obszary zainteresowań naukowych:

 • problematyka konsumpcji,
 • zachowania konsumentów i ich uwarunkowania, a także metody badań zachowania konsumentów,
 • poziom życia i metody jego badania,
 • problematyka sportu i wykorzystania instrumentów marketingowych w sporcie,
 • międzynarodowe rynki turystyczne i zachowania konsumentów na nich.

  Kierownik licznych projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, z zakresu zachowań konsumentów i turystyki.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących powyższych tematów.

  Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, w Polsce i zagranicą, w trakcie których prezentowała referaty.

  Zainteresowania pozanaukowe:

 1. Sport:
 • nurkowanie - **CMAS,
 • narciarstwo alpejskie,
 • turystyka narciarska (ski-touring),
 • trekking.
 1. Turystyka: samodzielnie organizowane wyprawy do: Afryki (Maroko, Egipt, Uganda, Tanzania, RPA, Mozambik), Azji (Indonezja, Malezja, Sri Lanka, Turcja, Japonia), Bliski Wschód (Oman, Dubaj), Ameryki Południowej (Boliwia, Brazylia, Chile), rejonów arktycznych: Islandia, Grenlandia, Spitsbergen.

   


mgr Krzysztof Biel

mgr Krzysztof Biel

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca, konsultant i  trener; certyfikowany team coach (Erickson College).


 • Jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje zarówno pracę ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, jak i liczne treningi realizowane dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • Doradca i konsultant w  zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla biznesu.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, w szczególności z zakresu porozumiewania interpersonalnego, komunikowania się w  sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji wewnętrznej w  organizacji, rozwiązywania konfliktów i technik negocjowania.
 • Twórca i  realizator filmów szkoleniowych, a także innych materiałów multimedialnych.

dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


dr hab. Jarosław Flis

dr hab. Jarosław Flis

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społcznej, gdzie pracuje od 1997 roku. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też obronił doktorat z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi. Szczególnie interesują go instytucjonalne uwarunkowania komunikowania publicznego oraz wpływ komunikowania na zarządzanie instytucjami publicznymi.
Zdobyte doświadczenie praktyczne to m.in praca w charakterze rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Krakowa (1993-1997), doradcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-1999) i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (1999-2003). Przygotował i brał udział w realizacji procesu uspołecznienia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (2000 i 2004) oraz cyklu warsztatów doskonalących postępowanie w sytuacjach kryzysowych dla Państwowej Straży Pożarnej (2004-2006). Był konsultantem ds. partycypacji społecznej w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji, finansowanego przez Bank Światowy (2000-2004).
Jest autorem artykułów na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Polska The Times” oraz prasy branżowej. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Stały komentator TVP, TVN i Polsatu.


mgr Szymon Konarski

mgr Szymon Konarski

Partner i członek zarządu CIC, agencji public relations działającej na rynku od 1996 roku (dzisiaj Grupa CIC).  W  latach 1995-96 współtwórca i prowadzący jeden z programów edukacyjnych w  TVP Kraków. Od roku 1997 do 2001 pełnił funkcję dyrektora marketingu amerykańskiej firmy FFDP.


 • Jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedzin zarządzania kryzysem (Kryzysowy Performance), budowania wizerunku, współpracy z mediami oraz partnerami społecznymi.
 • Jako konsultant i szkoleniowiec CIC pracował i pracuje z kadrą zarządzającą największych korporacji (BP Europa SE Oddział w Polsce, Castrol, MAN, Onet, Lafarge Polska, Heidelberg Cement, SPC,  PKP PLK, Bahlsen, Grana, Lajkonik Snacks, Grupa Deweloperska GEO, Oknoplast, Coca-Cola Services, RR Donnelley Europe, Porty Lotnicze, SKK, Budimex Nieruchomości), instytucjami kultury (Zamek Królewski na Wawelu), samorządami (Małopolski Urząd Marszałkowski, radni Sejmiku Małopolskiego) i NGO (Partnerstwo dla Środowiska, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, AIESEC, AEGEE, Fundacja Archon +).
 • Jako senior konsultant bierze udział w pracach sztabów zarządzania kryzysowego klientów CIC.

dr Karolina Orzeł

dr Karolina Orzeł

Asystent w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ponad 20 publikacji naukowych (artykuły, rozdziały w monografiach),
Doskonalenie kompetencji z zakresu współczesnych wymagań nauki (studia podyplomowe „Zarządzania Projektami Badawczymi i Komercjalizacja Wyników Badań Naukowych”)

Ciągła współpraca z biznesem:

 • Staż w Comarch S. A. w ramach projektu „Małopolski Transfer Technologii Informatycznych [MTTI] – modelowy program wymiany kompetencji w zakresie zarządzania firmą oraz wspierających ją systemów informatycznych
 • Staż w Regionalnej Grupie Detalicznej Sp. z o. o. w ramach projektu „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz do sukcesu w biznesie”

Obszar zainteresowań:

 • Sieci międzyorganizacyjne, sieci franczyzowe
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem

Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za:

 • Indywidulane osiągniecia naukowe – III stopnia w latach 2012, 2011
 • Osiągniecia organizacyjne – w latach 2014, 2013

dr Jarosław Plichta

dr Jarosław Plichta

Doktor ekonomii

Starszy wykładowca, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, UEK

Współpraca z praktyką:

- 2015-2017 - Współpraca doradczo szkoleniowa z firmą Design AG właściciela marek handlowych i sklepów internetowych www.sfmeble.pl i www.kare24.pl oraz salonu wyposażenia wnętrz marki KARE

- zarządzanie organizacją non-profit: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Publikacje:

1. Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna, nr 3, s. 40-51, j. pol, 2013, ISSN: 2084-137X, DOI: http://dx.doi.org/10.14659/PJOEP.2013.03.03, CC: CC-BY-NC-SA Czasopismo: Psychologia Ekonomiczna

2. Jarosław PLICHTA Rationale for Innovation Activities in E-commerce in Terms of Transaction Costs as Exemplified by Home Furnishing Industry in Poland, Źródło: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, s. 327-336, j. eng, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2016, ISBN: 978-83-65173-72-0

3. Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market, Źródło: Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations, s. 154-170, j. eng, Faculty of Economics, University of Niš, Niš, 2017, ISBN: 978-86-6139-138-5

Obszar zainteresowań:

Zarządzanie procesami tworzenia wartości w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów, controlling marketingu i sprzedaży, e-commerce, analiza procesów wymiany i zarządzania z instytucjonalnego punktu widzenia, zarządzanie kosztami transakcyjnymi.

 


mgr Jerzy Pocica

mgr Jerzy Pocica

Ukończył w 1986 r. Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego- Instytut Psychologii, Dyplom magistra psychologii.


 • Uzyskał  Dyplom Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie – 1993 r.
 • Od listopada 1996 r. uczestniczył w polsko-brytyjskim programie szkolenia trenerów kadr zarządzających MATRIK realizowanym przez The British Council oraz Know-How Fund.
 • Posiada Certyfikat Trenera grupowego treningu interpersonalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii – 1995 r.
 • Rekomendacja Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego –1996r.
 • Certyfikat Praktyka NLP  wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego  Programowania – 1997 r.
 • Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju Thames Valley University, London – 1999r oraz Międzynarodowy certyfikat w zakresie Mentoringu i Doradztwa Thames Valley University, London.
 • W latach 1987 – 1996 prowadził warsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym, treningi asertywnego zachowania,  treningi umiejętności  rozwiązywania konfliktów  dla : młodzieży, pracowników oświaty- nauczycieli, pedagogów, psychologów.
 • Od 1994 r. prowadzi – szkolenia , treningi umiejętności dla  kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, doradców , zespołów pracy, menedżerów administracji samorządowej, agentów ubezpieczeniowych.
 • Specjalizuje się w tematach: Coaching indywidualny i grupowy, Mentoring,  zarządzanie własnym rozwojem zawodowym i osobistym – tworzenie planów własnego rozwoju, techniki modyfikacji zachowań, źródła automotywacji do zmiany, uczenie się indywidualne i zespoły uczenia; trudne rozmowy z pracownikami i  współpracownikami – rozmowy motywujące, rozmowy oceniające, rozmowy dyscyplinujące, rozmowy o zwolnieniu;  Komunikacja interpersonalna, asertywność,  profesjonalne prezentacje;  moderacja pracy grupy, treningi dla trenerów; psychologia zarządzania.  

dr Teresa Sławińska

dr Teresa Sławińska

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania.

Od 1995 roku pracuję w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Zainteresowania naukowe: psychologia i komunikacja społeczna oraz zarządzanie w przedsiębiorstwie medialnym.

 • Od 1998 roku koordynuje współpracę IDMiKS UJ z przedsiębiorstwem prasowym „Ouest-France”, z Rennes.   
 • Ukończyła szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Specjalizuję się w zakresie komunikacji lekarza z pacjentem.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Najważniejsze publikacje:

"Mały poradnik skutecznej komunikacji" [w]: Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści, red. A. Hess, WUJ, Kraków 2007.
"Media regionalne na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France", WUJ, Kraków 2011. 


prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz

prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz

Prof. UEK dr. hab. Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania UEK

Logistyczna Obsługa sektora handlu.  Uwarunkowania i kierunki zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie w serii "Monografie", nr 151, Kraków 2002.

Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, Difin, Warszawa 2011,
Współautorstwo:
1. Praca zb. pod redakcją K. Mazurek-Łopacińska „Badania marketingowe – Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, PWN Warszawa 2016
5. Logistyka, zarządzanie łańcuchami dostaw


dr Krzysztof Piotr Wojdacki

dr Krzysztof Piotr Wojdacki

Doktor (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

 1. Starszy wykładowca w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych UEK w Krakowie, kierownik kierunku Handel i zarządanie sprzedażą w KSB UEK w Krakowie
 2. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu marketingu, handlu, jakości obsługi klienta, strategii lokalizacji biznesu. Wykonywał badania, projekty i szkolenia na zlecenie takich firm jak:Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Browary Żywiec S.A., PZU S.A.,  LAJKONIK SNACKS S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, BP Oil – Polska,  Schell Gas Polska,  Huta Szkła Walcowanego w Jaroszowcu,  Kopalnia Piasku "Szczakowa" w Jaworznie, Poczta Polska S.A

Publikacje:

Tytuł

Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna = Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland - Statistical Analysis

Źródło

Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 212-231. - Streszcz., summ. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr.

Tytuł

Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna = The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis

Źródło

Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 115-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.

Tytuł

Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012 = Structure and Trends in Polish Trade Fairs Market in the Period of 2000-2012

Źródło

Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków ; Legionowo : edu-Libri, 2014. - S. 100-139

Obszary zainteresowań:

Marketing (badania marketingowe, analizy marketingowe, metody ilościowe w marketingu), handel.

Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015


prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

Kierownik Zakładu Marketingu Międzynarodowego

Od wielu lat prowadzi badania w obszarze public relations oraz wykłady poświęcone tej tematyce.

Dodatkowe informacje:
W latach 2006-2011 była kierownikiem studiów podyplomowych "Public relations" w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Doradzała w projekcie "Będę aktywnym przedsiębiorcą", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako biegły przygotowywała dla Sądu Okręgowego w Krakowie opinie w sprawach o świadczenie usług reklamowych oraz usług public relations.

Wybrane Publikacje:
Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji dotyczących marketingu oraz public relations, m. in.:

 • A. Żbikowska, Public relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005;
 • A. Żbikowska, The use of social media by journalists: guidelines for public relations practitioners, „International Journal of Business and Globalisation”, 2016.

Wielokrotnie nagrodzona przez Rektora UEK za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin