Studia podyplomowe

Marketing - edycja XII

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie i usystematyzowanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie marketingu i nauk wspomagających marketing, jak również wiedzy dotyczącej zasad marketingowych i zachowań na eurorynku w okresie wchodzenia do UE. Studia te dają również wiedzę i umiejętności formułowania strategii marketingowych dla działania firm na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Na zajęciach wiele uwagi poświęca się zagadnieniom stosowania zasad i reguł marketingu w praktyce (instrumentów marketingu- mix), badań marketingowych oraz analiz i technik wspomagających tę działalność i umożliwiających skuteczne zarządzanie marketingiem w firmie zorientowanej rynkowo.

Profil słuchacza:

Osoby pracujące lub zamierzające pracować w działach marketingu. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Pracownicy średniego szczebla menedżerskiego. osoby tuż po studiach chcące swoją przyszłość związać z marketingiem.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

dr Magdalena Dołhasz
dr Tomasz Smoleń
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5560

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Marketing
 2. Zachowanie konsumenta
 3. Zarządzanie marketingowe
 4. Planowanie marketingu
 5. Analiza rynku
 6. Badania marketingowe
 7. Komputerowe systemy wspomagające decyzje marketingowe
 8. Marketing dóbr przemysłowych
 9. Marketing międzynarodowy
 10. Prawo wspólnotowe reklamy
 11. Prawna ochrona rynku i konsumenta
 12. Marketing usług
 13. E-Marketing
 14. Merchandising
 15. Rynek UE
 16. Komunikacja w grupie
 17. PR - podstawy
 18. PR - kryzysowe
 19. PR - regionalny
 20. Relacje firm z mediami
 21. Reklama
 22. Funkcjonowanie agencji reklamowej
 23. Reklama Outdoor
 24. Logistyka marketingowa
 25. CRM
 26. Organizacja i sztuka sprzedaży
 27. Programy lojalnościowe
 28. Zarządzanie marką
 29. Negocjacje
 30. Kontrola efektywności działań marketingowych
 31. Organizacja targów
 32. Polityka cenowa jako instrument marketingu
 33. Zarządzanie jakością
 34. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

dr Jacek Bazarnik

Od 1989 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących handlu, marketingu, technologii informatycznych.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Od 1993 roku ścisła współpraca z KSB. Współautor wielu programów i wieloletni opiekun kierunku Marketing.

Odznaczony w 1998r. Medalem dla najlepszego dydaktyka, a w 2015 Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W 1992 roku współzałożyciel i członek Zarządu firmy Marketing-Express, Krakowska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

Przeprowadził wiele badań marketingowych oraz szkoleń dla największych firm w Polsce.

Autor wielu publikacji (4 książki, 38 artykułów nauko, 25 prac badawczych), recenzji (PWN, Oficyna Wydawnicza) oraz eksperty z sądowych (Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy).


dr hab Jadwiga Berbeka

dr hab Jadwiga Berbeka

Zatrudniona w Katedrze Badań Konsumpcji do 2007 roku, obecnie w Katedrze Turystyki.

Główne obszary zainteresowań naukowych:

 • problematyka konsumpcji,
 • zachowania konsumentów i ich uwarunkowania, a także metody badań zachowania konsumentów,
 • poziom życia i metody jego badania,
 • problematyka sportu i wykorzystania instrumentów marketingowych w sporcie,
 • międzynarodowe rynki turystyczne i zachowania konsumentów na nich.

  Kierownik licznych projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, z zakresu zachowań konsumentów i turystyki.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących powyższych tematów.

  Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, w Polsce i zagranicą, w trakcie których prezentowała referaty.

  Zainteresowania pozanaukowe:

 1. Sport:
 • nurkowanie - **CMAS,
 • narciarstwo alpejskie,
 • turystyka narciarska (ski-touring),
 • trekking.
 1. Turystyka: samodzielnie organizowane wyprawy do: Afryki (Maroko, Egipt, Uganda, Tanzania, RPA, Mozambik), Azji (Indonezja, Malezja, Sri Lanka, Turcja, Japonia), Bliski Wschód (Oman, Dubaj), Ameryki Południowej (Boliwia, Brazylia, Chile), rejonów arktycznych: Islandia, Grenlandia, Spitsbergen.

   


mgr Krzysztof Biel

mgr Krzysztof Biel

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca, konsultant i  trener; certyfikowany team coach (Erickson College).


 • Jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje zarówno pracę ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, jak i liczne treningi realizowane dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • Doradca i konsultant w  zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla biznesu.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, w szczególności z zakresu porozumiewania interpersonalnego, komunikowania się w  sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji wewnętrznej w  organizacji, rozwiązywania konfliktów i technik negocjowania.
 • Twórca i  realizator filmów szkoleniowych, a także innych materiałów multimedialnych.

dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


dr Jarosław Flis

dr Jarosław Flis

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społcznej, gdzie pracuje od 1997 roku. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też obronił doktorat z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi. Szczególnie interesują go instytucjonalne uwarunkowania komunikowania publicznego oraz wpływ komunikowania na zarządzanie instytucjami publicznymi.
Zdobyte doświadczenie praktyczne to m.in praca w charakterze rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Krakowa (1993-1997), doradcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-1999) i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (1999-2003). Przygotował i brał udział w realizacji procesu uspołecznienia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (2000 i 2004) oraz cyklu warsztatów doskonalących postępowanie w sytuacjach kryzysowych dla Państwowej Straży Pożarnej (2004-2006). Był konsultantem ds. partycypacji społecznej w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji, finansowanego przez Bank Światowy (2000-2004).
Jest autorem artykułów na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Polski The Times” oraz prasy branżowej. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Stały komentator TVP, TVN i Polsatu.


prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk

prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk


dr Krzysztof Kapera

dr Krzysztof Kapera


mgr Szymon Konarski

mgr Szymon Konarski

Partner i członek zarządu CIC, agencji public relations działającej na rynku od 1996 roku (dzisiaj Grupa CIC).  W  latach 1995-96 współtwórca i prowadzący jeden z programów edukacyjnych w  TVP Kraków. Od roku 1997 do 2001 pełnił funkcję dyrektora marketingu amerykańskiej firmy FFDP.


 • Jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedzin zarządzania kryzysem (Kryzysowy Performance), budowania wizerunku, współpracy z mediami oraz partnerami społecznymi.
 • Jako konsultant i szkoleniowiec CIC pracował i pracuje z kadrą zarządzającą największych korporacji (BP Europa SE Oddział w Polsce, Castrol, MAN, Onet, Lafarge Polska, Heidelberg Cement, SPC,  PKP PLK, Bahlsen, Grana, Lajkonik Snacks, Grupa Deweloperska GEO, Oknoplast, Coca-Cola Services, RR Donnelley Europe, Porty Lotnicze, SKK, Budimex Nieruchomości), instytucjami kultury (Zamek Królewski na Wawelu), samorządami (Małopolski Urząd Marszałkowski, radni Sejmiku Małopolskiego) i NGO (Partnerstwo dla Środowiska, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, AIESEC, AEGEE, Fundacja Archon +).
 • Jako senior konsultant bierze udział w pracach sztabów zarządzania kryzysowego klientów CIC.

mgr Bartosz Konopka

mgr Bartosz Konopka

Pracownik Instytutu Rozwoju Reklamy, agencja reklamowa.


dr hab. Bartłomiej Kwarciak

dr hab. Bartłomiej Kwarciak

Dyrektor strategiczny Agencji Reklamowej OPUS B.


mgr Rafał Maryńczak

mgr Rafał Maryńczak

Wiceprezes, Instytut Rozwoju Reklamy, Kraków


prof. dr hab. Roman Niestrój

prof. dr hab. Roman Niestrój

Były rektor UEK, dyscyplina Marketing


prof. dr hab. Renata Oczkowska

prof. dr hab. Renata Oczkowska

Dyscyplina - Marketing międzynarodowy


mgr Karolina Orzeł

mgr Karolina Orzeł

Asystent w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ponad 20 publikacji naukowych (artykuły, rozdziały w monografiach),
Doskonalenie kompetencji z zakresu współczesnych wymagań nauki (studia podyplomowe „Zarządzania Projektami Badawczymi i Komercjalizacja Wyników Badań Naukowych”)

Ciągła współpraca z biznesem:

 • Staż w Comarch S. A. w ramach projektu „Małopolski Transfer Technologii Informatycznych [MTTI] – modelowy program wymiany kompetencji w zakresie zarządzania firmą oraz wspierających ją systemów informatycznych
 • Staż w Regionalnej Grupy Detalicznej Sp. z o. o. w ramach projektu „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz do sukcesu w biznesie”

Obszar zainteresowań:

 • Sieci międzyorganizacyjne, sieci franczyzowe
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Systemy wspierającezarządzanie przedsiębiorstwem

Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za:

 • Indywidulane osiągniecia naukowe – III stopnia w latach 2012, 2011
 • Osiągniecia organizacyjne – w latach 2014, 2013

dr Jarosław Plichta

dr Jarosław Plichta

Stroer Polska sp. z o.o.  - Biuro Regionalne Kraków, agencja reklamy zewnętrznej.


mgr Jerzy Pocica

mgr Jerzy Pocica

Ukończył w 1986 r. Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego- Instytut Psychologii, Dyplom magistra psychologii.


 • Uzyskał  Dyplom Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie – 1993 r.
 • Od listopada 1996 r. uczestniczył w polsko-brytyjskim programie szkolenia trenerów kadr zarządzających MATRIK realizowanym przez The British Council oraz Know-How Fund.
 • Posiada Certyfikat Trenera grupowego treningu interpersonalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii – 1995 r.
 • Rekomendacja Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego –1996r.
 • Certyfikat Praktyka NLP  wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego  Programowania – 1997 r.
 • Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju Thames Valley University, London – 1999r  Oraz Międzynarodowy certyfikat w zakresie Mentoringu i Doradztwa  Thames Valley University, London.
 • W latach 1987 – 1996 prowadził warsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym, treningi asertywnego zachowania,  treningi umiejętności  rozwiązywania konfliktów  dla : młodzieży, pracowników oświaty- nauczycieli, pedagogów, psychologów.
 • Od 1994 r. prowadzi – szkolenia , treningi umiejętności dla  kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, doradców , zespołów pracy, menedżerów administracji samorządowej, agentów ubezpieczeniowych.
 • Specjalizuje się w tematach: Coaching indywidualny i grupowy, Mentoring,  zarządzanie własnym rozwojem zawodowym i osobistym – tworzenie planów własnego rozwoju, techniki modyfikacji zachowań, źródła automotywacji do zmiany, uczenie się indywidualne i zespoły uczenia; trudne rozmowy z pracownikami i  współpracownikami – rozmowy motywujące, rozmowy oceniające, rozmowy dyscyplinujące, rozmowy o zwolnieniu;  Komunikacja interpersonalna, asertywność,  profesjonalne prezentacje;  moderacja pracy grupy, treningi dla trenerów; psychologia zarządzania.  

dr Teresa Sławińska

dr Teresa Sławińska

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania.


 • Od 1995 roku pracuję w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Zainteresowania naukowe: psychologia i komunikacja społeczna oraz zarządzanie w przedsiębiorstwie medialnym.
 • Od 1998 roku koordynuje współpracę IDMiKS UJ z przedsiębiorstwem prasowym „Ouest-France”, z Rennes.   
 • Ukończyła szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Specjalizuję się w zakresie komunikacji lekarza z pacjentem.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
 • Najważniejsze publikacje:

"Mały poradnik skutecznej komunikacji" [w]: Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści, red. A. Hess, WUJ, Kraków 2007.
"Media regionalne na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France", WUJ, Kraków 2011. 


prof. dr hab. Danuta Surówka-Marszałek

prof. dr hab. Danuta Surówka-Marszałek

Dyscyplina - Relacje na rynku dóbr przemysłowych


prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz

prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz


dr Krzysztof Piotr Wojdacki

dr Krzysztof Piotr Wojdacki


dr hab. Agnieszka Żbikowska , prof. nadzw. UEK

dr hab. Agnieszka Żbikowska , prof. nadzw. UEK

Kierownik Zakładu Marketingu Międzynarodowego

Od wielu lata prowadzi badania w obszarze public relations oraz wykłady poświęcone tej tematyce.

Dodatkowe informacje:
W latach 2006-2011 była kierownikiem studiów podyplomowych "Public relations" w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Doradzała w projekcie "Będę aktywnym przedsiębiorcą", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako biegły przygotowywała dla Sądu Okręgowego w Krakowie opinie w sprawach o świadczenie usług reklamowych oraz usług public relations.

Wybrane Publikacje:
Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji dotyczących marketingu oraz public relations, m. in.:

 • A. Żbikowska, Public relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005;
 • A. Żbikowska, The use of social media by journalists: guidelines for public relations practitioners, „International Journal of Business and Globalisation”, 2016.

Wielokrotnie nagrodzona przez Rektora UEK za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin