Marketing firmy usługowej

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania firmą usługową oraz marketingu usług. Uczestnicy zostaną zapoznani z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem i zarządzaniem ofertą usług, badaniem i analizą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowaniem optymalnych decyzji przy użyciu nowoczesnych metod badawczych, zachowaniem klientów – usługobiorców, prowadzeniem negocjacji kształtowaniem oferty usług i marek usługowych, polityką cenową, zarządzaniem personelem oraz komunikacją w zespole pracowników firmy usługowej, planowaniem i organizacja procesu świadczenia usług, promocją, utrzymywaniem relacji i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych za pomocą narzędzi PR, nowoczesnych metoda dystrybucji usług, zastosowaniu narzędzi Internetowych w marketingu usług, zarządzaniem sprzedażą. W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą rozwiązywać zadania, studia przypadków dotyczące wybranych zagadnień przybliżanych od strony teoretycznej w trakcie wykładów.

Profil uczestnika:

Właściciele, pracownicy działów marketingu oraz osoby będące członkami personelu obsługującego klientów w firmach funkcjonujących na szeroko definiowanym rynku usług, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą na rynku usług na własny rachunek.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

4800 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 128 godzin zajęć.

Program studiów:

1.    Badania marketingowe w firmie usługowej
2.    Dystrybucja usług
3.    E-marketing w firmie usługowej
4.    Jakość usług
5.    Komunikacja w zespole
6.    Kształtowanie cen usług
7.    Marketingowe właściwości produktu usługowego
8.    Negocjacje
9.    Organizacja firmy usługowej
10.    Prawne aspekty prowadzenia firmy usługowej
11.    Proces świadczenia usług (zarządzanie operacyjne).
12.    Projektowanie procesu usługowego
13.    Promocja usług (PR, reklama, promocja sprzedażowa)
14.    Psychologia zachowań konsumenta na rynku usług
15.    Reklama usług
16.    Relacje partnerskie na rynku usług
17.    Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w świadczeniu usług
18.    Rynek usług
19.    Sztuka sprzedaży usług
20.    Zarządzanie marketingiem firmy usługowej
21.    Zarządzanie personelem firmy usługowej

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin