Studia podyplomowe

Menedżer produktów żywnościowych

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu projektowania i doskonalenia produktów żywnościowych przydatnych w pracy menedżera produktu w firmach przemysłu spożywczego. Ponadto celem jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami wdrażania innowacji produktowych w przemyśle spożywczym, od technik twórczego myślenia oraz aktywnego poszukiwania pomysłów i rozwiązań, przez etapy i metodologię prowadzenia procesu projektowania i rozwoju produktów żywnościowych, aż po skuteczną ich komercjalizację, w tym monitorowania skuteczności wdrożenia nowych produktów na rynek. Co więcej wśród założonych celów jest także nabycie umiejętności związanych z projektowaniem i dokumentowaniem procesu FPD, wdrażaniem i utrzymywaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na opracowywanie nowych produktów żywnościowych, doskonalenie ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego zgodnie z wymaganiami systemów BRC i IFS.

Profil słuchacza:

Studia dedykowane są dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, zwłaszcza osób zatrudnionych w działach R&D odpowiedzialnych za projektowanie i rozwój produktów żywnościowych oraz wprowadzanie ich na rynek, w tym m.in. kierowników projektów, technologów żywności oraz pracowników działów kontroli jakości, zakupów, sprzedaży i marketingu zainteresowanych identyfikacją trendów rozwojowych w branży spożywczej i poznaniem skutecznych metod ich aplikacji w procesie opracowywania, doskonalenia i komercjalizacji nowości produktowych.

Informacje:

Studia podyplomowe pt. „Menedżer produktów żywnościowych” zostały utworzone przez Katedrę Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - obecnie Katedra Jakości Produktów Żywnościowych w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, a od 2021 r. znajdują się w ofercie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

Menedżer kierunku

Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

l.p.

Nazwa przedmiotu

Forma prowadzenia zajęć/

liczba godzin/

Punkty ECTS

Teoretyczne

Praktyczne

 1.  

Projektowanie produktów żywnościowych

8

16

4

 1.  

Analiza dekompozycyjna produktu

4

16

3

 1.  

Analiza sensoryczna

6

10

3

 1.  

Substancje dodatkowe w projektowaniu żywności

8

4

2

 1.  

Nowoczesne technologie   w produkcji żywności

10

-

2

 1.  

Metody badań konsumenckich

4

10

4

 1.  

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

8

-

2

 1.  

Wymagania prawne w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów

8

-

3

 1.  

Innowacje w opakowalnictwie żywności

8

-

2

 1.  

Design w projektowaniu żywności

8

8

2

 1.  

Ryzyko w rozwoju nowych produktów

4

8

3

 1.  

Komercjalizacja produktów żywnościowych

-

12

2

 1.  

Metody i techniki rozwiązywania problemów i doskonalenia produktu (FMEA, Design Thinking)

4

10

3

 

Razem

80

94

35

Łącznie

174

 

Wykładowcy

w przygotowaniu ...

Kontakt

w przygotowaniu

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin